Title 9. Ajojahti jatkuu.
9. Yrjö Reinikainen/Yrjö Reinikainen KY:n verotus v.1987, valitusprosessi ja lopullinen päätös v.1996

9.4


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

KY 1996 verotuksesta 1.4.1992 tehdyn veronoikaisupäätöksen perusteella, palautti verottaja vuoden 1986 maksetut ennakot, noin 21.500:- mk KY:lle.


Pos. 9.2. Hämeen lääninveroviraston verotus- idea on "harmaa verotus"

Edellinen prosessi oli ilmeisesti onnistunut veronkannosta johtuen niin hyvin, että vuonna 1989 Hämeen verotoimisto päätti uusia "keikan" ihan omin voimin, kohteena on vuosi 1987. Asiassa aktiivisesti toimivat Kunnanasiamies Leo Sopanen. Mainettaan halusi myös aktualisoida Lääninverojohtaja Esko Nikander.

Pos.9.2.1

Kunnanasiamies Leo Sopanen kirjoittaa Hämeen lääninoikeudelle asiasta seuraavasti:

Lääninoikeus on päätöksessään 4.10.1988 n:o 796/III katsonut niin kuin oikein onkin KY:lle maksetut konsulttipalkkiot tosiasiallisesti Yrjö Reinikaisen palkaksi. Ennakkotarkastajat ovat tarkastaneet vain verovuoden 1983–1986 siten, että tarkastus päättyi 24.11.1987 ja maksuunpano toimitettiin 6.1.1988. Palkkioiden määrää vuodelta 1987 ei ole selvitetty. Paremman selvityksen puuttuessa katson palkan ja palkkioiden määräksi yhtiön koko verottoman myynnin, 472.828 markkaa, millä määrällä pyydän tuloa korotettavaksi.

--------------------------------------

Hämeen lääninoikeuden päätös 15.6.1990 Nro 448/1;

Hämeen lääninoikeus kumoaa Reinikaisen verotuksen vuodelta 1987 ja palauttaa asian verolautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi.

-----------------------------------------

Pos.9.2.2

Hämeenlinnan verotoimisto 22.11.1990 (lähettää seuraavan kehotuksen veroilmoituksen täydentämiseksi:)

”Viitaten vuodelta 1987 antamaanne veroilmoitukseen ja Hämeen lääninoikeuden päätökseen 15.6.1990 Nro 448/1 Teitä kehotetaan 7.12.1990 mennessä ilmoittamaan: Kuinka paljon Yrjö Reinikainen KY on maksanut Teille Konsulttipalkkioita kalenterivuonna 1987.”

Allekirjoitus, Verojohtaja Esko Nikander (ks.kopio alla)

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>