Title 9. Ajojahti jatkuu.
9. Yrjö Reinikainen/Yrjö Reinikainen KY:n verotus v.1987, valitusprosessi ja lopullinen päätös v.1996

9.9


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

Minkälaiseen ennustettavuuteen menettely ohjaa? Tuliko Hallinto-oikeuden tuomareiden mieleen asiassa tehtyjen eri päätösten ristiriitaisuus?

Tähän sopii runo!

Hallintoväki aikaa kuluttaa, itseään ylistää,
ei se virheitä tee, ei väärää nää,
se olostaan nauttii ja hölöttää.

Edellinen päätös oli osoitus verottajan ja hallinto-oikeuden täydellisestä kyvystä sofistikoida tosiasioita. Verottajalla on kyky sekä valta viedä hallinto-oikeuteen mitä ja minkä tahansa esittävätkin. Hallinto-oikeus sanoittaa päätökseen sopivan sofistisen argumenttien sisältävän synteesin. Tosiasia - kiistaton fakta on, että KY:n kirjanpitoa ei lainkaan tarkastettu vuoden 1987 osalta, vaan verotukseen päädyttiin - koska kunnanasiamies oli asiassa ollut aloitteellinen toimeenpanija. Kunnanasiamies havaitsi aiempien v.1985-6 jälkiverotuksen toteutuneen "Keski-suomen lääninverotoimiston" toimesta. Tästä innostuneena kunnanasiamies vaati koko KY:n liikevaihdon verottamista vuoden 1987 osalta henkilökohtaisena tulona, ja näin toimittiin.
Uudelleenverotus suoritettiin ilman verotarkastusta, kunnanasiamiehen aloitteellisuudesta johon verojohtaja Esko Nikander "ansiokkaasti" ryhtyi toimijaksi heti sen jälkeen kun 15.6.1990 lääninoikeus oli palauttanut verotuksen verolautakunnan uudelleen käsiteltäväksi. Tämän jälleen syntyi virkamiestoimin - "lainmukaistettuja" - menettelytapoja. Asiaa en voinut jättää sillänsä, päätin valittaa.

Aikani kului verovastineiden ja valitusten tekemiseen. Yritin oikaisuvaatimuksella saada KY:ltä poistettavaksi maksettavaksi määrättyjä ennakkoveroja (tapaus Scandexa - KY), sekä minun tulokseni siirrettyjä tuloja poistetuksi KY:n kirjanpidollisista tuloista. Ainoastaan ennakkojen palautus onnistui Ky:lle (Naantalin veroviraston asianmukainen menettely). Muuten KY:n tilinpitoon ei muutoksia hyväksytty ja tulot esiintyivät sekä KY:n tuloina, että henkilökohtaisina tuloina. Kumpikin edellinen oikeussubjekti maksoi samoista tuloista veron. Lisättynä, että yksi oikeussubjeti (Scandexa Oy) maksoi verot joita "koristivat" erilaiset kohtuuttomat korotukset.

-------------------------------------------------

Pos.9.3.1

VALITUS KORKEIMPAAN HALLINTO-OIKEUTEEN

Valitin henkilökohtaisesta verotuksestani v.1987 osalta Korkeimpaan hallinto-oikeuteen 28.2.1996. Viittaan valituksessani valtion ja kunnanasiamiehen kirjeeseen, ja liitän nämä valituskirjelmän liitteeksi. Perustelen valitustani käsittelyssä tehdyllä menettelyvirheellä ja viittaan hallintomenettelylain 17 §:n jonka mukaan säännös edellyttää viranomaista hankkimaan kaiken saatavilla olevan selvityksen.
Puutun verotuslain 55 §:n jossa säännös edellyttää veroviranomaisen tutustuvan nimenomaan verovelvollisen veroilmoitukseen riittävän perusteellisesti ennen verotuspäätöksen tekemistä. Liitin oheen KY:n veroilmoituksen vuodelta 1987 jonka olin jättänyt verottajalle 8.4.1988. Viittasin verovirkamiesten virkavelvollisuuteen, jonka mukaan ennen verotukseni uudelleen toimittamista olisi tullut tutustua viran puolesta kommandiittiyhtiön verotukseen; selvittääkseen oliko yhtiöllä verotettavaa tuloa josta minua olisi voitu verottaa. Hallintomenettelylain 15 §:n mukaan: verovelvolliselle olisi pitänyt varata tilaisuus antaa selvitys asiasta. Esillä olevassa asiassa minulta aikanaan vaadittiin veroilmoitukseni täydentämistä seuraavan sisätöisellä vaatimuksella, jonka alkuperäisenä liitän valitukseeni: Hämeenlinnan verotoimisto, verojohtaja Esko Nikander 22.11.1990 lähettää kehotuksen veroilmoituksen täydentämiseksi: ”Viitaten vuodelta 1987 antamaanne veroilmoitukseen ja Hämeen lääninoikeuden päätökseen 15.6.1990 N:ro 448/1 Teitä kehotetaan 7.12.1990 mennessä ilmoittamaan: Kuinka paljon Yrjö Reinikainen KY on maksanut Teille konsulttipalkkioita kalenterivuonna 1987”
Allekirjoitus, verojohtaja Esko Nikander

----------------------------------------

Sain Korkeimman hallinto-oikeuden vastinepyynnön. Annan vastineen ja selvitän mm. että KY maksoi palkkaa 13 työntekijälle, tiedot maksamista ennakkoveroista sekä liikevaihtoveroista. Liitän koko KY:n kirjanpidon valituksen liitteeksi, sekä myös tilintarkastajan lausunnon. Jään odottamaan KHO:n päätöstä

------------------------------------

Seuraavalla sivulla: Korkeimman Hallinto-oikeuden päätöksellä Dr 813/3/96 taltio 3861. Annettu Helsingissä 13.12.1996.

 

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>