Title 9. Ajojahti jatkuu.
9. Yrjö Reinikainen/Yrjö Reinikainen KY:n verotus v.1987, valitusprosessi ja lopullinen päätös v.1996

9.15


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

- Verottaja verottaa, kunnes oikeus muuta päättää, jonka jälkeen verottaja verottaa uudestaan. Verotarkastuksen suorittaneet virkamiehet laativat verotarkastuskertomuksen sekä laativat verotusehdotuksen ja päätteeksi oikeudessa ”todistavat” valaehtoisesti suorittamansa verotustoimenpiteet oikeaksi.

- Missä piilee ajatus objektiiviteettiperiaatteesta, yhdenvertaisuudesta, tasapuolisuudesta, kohtuullisuudesta, jne. puhumattakaan hyvästä hallinnosta?

- Mikä on oikeusvaltion määräämä sanktio verotuksen laatineelle virkamiehelle joka hakee työnantajalleen ansiotonta etua: väärin perustein, juonimalla, petoksella ja kavaluudella, sofistisesti - synteettisiä kertomuksia kyhäilemällä.

- Yrityksen kirjanpidon tarkastusta ei tarvitse tehdä, kunhan joku verotuksen parissa työskentelevä virkamies ehdottaa nimetylle henkilölle tai yritykselle määrättäväksi veroa, se riittää.

- Verovelvolliselta ei ole tarpeen kysyä vastinetta, verotusperusteiksi riittää kun jotain kysytään - joka liittyy johonkin tulonmuodostukseen.

- Korkeimman Hallinto-oikeuden vaatimus siitä, että ”Tätä kaikkia asianomaiset noudattakoot”, ei lääninoikeuksien tarvitse noudattaa, kuka tahansa yksittäinen virkamies tai hallintoviranomainen voi milloin tahansa muuttaa päätöstä.

- Lääninverovirasto antaa - tai jättää antamatta - tietoa veronmaksuista, sekä on antamatta tietoa viranomaistoimista esim. ulosmittausajankohdista oikeudelle.


- Varsinkaan "yrittäjä", kirjanpitovelvollinen ei tarvitse oikeussuojaa verottajan tarkoitushakuista mielivaltaa vastaan. Kulut jotka asiantuntijoista, vastineiden editoinnista sekä runsaasta yrittäjän kuluttamasta työajasta syntyvät, ovat usein kohtuuttomia kannettavaksi ja saattavat sellaisenaan vaikuttaa yrittäjän mahdollisuuksiin ylläpitää liiketoimintaa. Ainoat jotka tilanteesta hyötyvät, ovat juristit ja verottaja. Siis verottajan kannattaa verottaa aiheettakin ja mitä isompi riita, vaikka verottajan häviämäkin, rahaa tulee aina valtion kassaan, eikä väärää verotusta ole sanktioitu. Kuinka on oikeudenmukaisuuden, kansalaisten perustuslaillisten perusoikeuksien?

Pos.9.5

Tänään tehdessäni tätä tekstiä sain postissa kolme kirjettä verottajalta. Yksi kirjeistä oli KY:lle osoitettu maksumuistutus noin 100.000 markan ennakkoverosta koskien vuotta 1998. Ennakkovero on perusteeton ja kohtuuton, se ei perustunut KY:n todelliseen tulonmuodostukseen. Asiasta olen tehnyt valituksen heti veron määräämisen jälkeen. Valituksen käsittely voi kestää vuosia, vero on edellisestä huolimatta maksettava - vaikka olisi aiheeton, maksamatta jättäminen johtaa ulosottoon ja luottotietomerkintään. Kun yrityksen toiminnan laajuus ei anna mahdollisuuksia maksaa, niin asiassa syntyy peruuttamatonta jälkeä/seurausta. Verottajan kanta, että maksetun aiheettoman veron voi myöhemmin hakea takaisin ei asiassa auta, varsinkin jos sen maksamiseen ei ole varoja - ja useammin palautusta ei saa - koska verottaja tässä vaiheessa on kehittänyt uuden synteettisen kertomuksen verottaakseen. (Kerron positiossa 22 liikaa maksetun veron takaisinhakemuksen käsittelyn seurauksista).

Soitin myös Uudenmaan lääninverovirastoon liikevaihtoveron palautushakemuksia käsittelevään toimistoon, tiedustellakseni lokakuussa 1997 KY:n liikaa maksamaa liikevaihtoveroa ja siihen liittyvää vajaan 30.000 markan palautusta jota olimme joulukuussa 1997 hakeneet takaisin. Virkailija kertoi, että asia on lähetetty Hämeen Läänin-verotoimistoon 18.2.1998 verotarkastustoimenpiteitä varten. Miksi Hämeen Lääninverovirastoon, KY:n kotipaikka on Helsinki ja toimipaikka Helsingissä jonne Hämeen Lääninverotoimisto myös osoittaa postinsa. Pidän aivan selvänä, että Hämeenlinnasta tulen kuulemaan KY:n 1997 verotuksesta, mistä saan jälleen asiaa tuomioistuimiin.

(Tästä tapauksesta lisää alaotsikossa 22-3 Tili- ja toimistopalvelu Yrjö Reinikainen KY:n vuotta1997 koskeva liikevaihtoverotarkastus joka alkoi vuonna 1999 sen päätös/seuraukset: Tulossa/päivitys aloitettu 15.03.08 klikkaa) .

Liikevaihtoveron palautuksesta vuodelta 1997 ei ole tietoa lähitulevaisuudessa. Verotoimisto ei korvaa viivästyksestä johtuvaa korkomenetystä puhumattakaan aiheuttamaansa vaivaa. Asian suhteen ei tarvitse olla huolissaan palautuksesta, verottaja kikkailee velkansa saatavaksi,

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>