Pos.25. Käsittely "Raastupa ratkaisee, oikeus oikaisee" v.2000

Pos 25.3.7 Todistajaja Haapalehto (Citylink Oy käyttämän Tilitoimiston omistaja)

 

25.3.7.2


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

Haapalehto:          Se jäi epäselväksi eli semmoinen vaikutelma minulla oli kun sitä ei kysytty, että sitä tiettyyn jos ajatellaan tuollaista keskimääräistä tillitoimisto asiakasta niin näistä asioista keskustellaan mutta tässä tapauksessa ei keskusteltu, että tietty siinä sit mitä siellä takana on sitten spekulaatiota mun näkökulmasta, että oliko se sitten tarkoitus ettei keskustella, eikä haluta niin en pysty sitä arvioimaan.
Syyttäjä:              Mutta mistä syystä ei keskusteltu, vai eikö he ottanut sitä puheeksi vai onko teillä tapana ottaa puheeksi tämä kannattavuus
Haapalehto:          No sekä että eli tota heidän Citylinkin taholta ei kysytty missään vaiheessa miten saataisi kannattavammaksi ja onko tää joku ongelma tää kannattavuus tilanne mikä siellä on ja tilitoimiston suunnalta yleensä tilinpäätöstilanteessa otetaan, keskustellaan, se tilinpäätös ikään kuin läpi ja siinä sitten niin kuin samalla kiinnitetään huomio ja erityisesti jos on oma pääoma menetetty niin sitten nää osakeyhtiö lain säännökset muistutetaan mutta kun meillä ei ollut toiminnan ajalta tilinpäätöstä, niin ei tullut tätä tilinpäätös palaveriakaan.
Syyttäjä:              Luen esitutkinnasta kuullun sivulta 54 puolen välin hieman alempaa niin , yhtiön taloudellisesta tilasta totean sen, että yhtiöllä ei ollut koskaan rahaa ja minua ihmetytti onko toiminta kannattavaa ja halutaanko edes, että toiminta kannattaisi. Noin olette kertonut aikanaan poliisille, olisiko tämä silloinen lausunto pitävämpi, että olisitte ihmetellyt.
Haapalehto:          Se on tuosta kysymyksen asettelusta myös kysymys. Eli tota sitä on varmaan kysytty sitten sillä tavalla mutta mun mielestä tossa ei ole ristiriitaa minun mielestä siellä ei ilmenny, että kannattavuutta pidettäisi ongelmana. Eli se sitten onko tahallista vai tahatonta sitä minä en pysty arvioimaan .
Syyttäjä:              Aivan oliko CityLink teidän mielestä itsenäinen yhtiö.
Haapalehto:          Suhteessa mihin
Syyttäjä:              Johonkin toiseen yhtiöön
Haapalehto:          Sillä oli laajaa yhteistyötä NTC:n se nimi on, niin tota laaja yhteistyö tämän kanssa, että se sitten mikä missä kohtaa sitten on  kysymys  tasavertaisesta yhteistyöstä  tai epäitsenäisyydestä niin se on tietty hyvin liukuva alue.
Syyttäjä:              Minkälaista se laaja yhteistyö oli mitä se käsitti.
Haapalehto:          NTC osti enimmän osan Citylinkin tuotannosta ja siellä oli hyvin paljon liiketapahtumia keskenään ja sitten kuittailtiin näitä velkoja ja saatavia keskenään.
Syyttäjä:              Oliko tämmöinen kuittailu tavanomaista siinä laajuudessa
Haapalehto:          Kyllä se varmaan keskimääräisesti poikkeaa mutta onko se taas kuinka paljon on se taas vaikea kysymys.
Syyttäjä:              Mikä Reinikaisen rooli oli oliko muuta kuin puolin ja toisin osteltiin
Haapalehto:          No sitä tositeaineiston nojalta niin mä olen vaan nähnyt tositeaineiston en ole osallistunut toimintaan enkä toimitiloissa ollutkaan kuin sen alkupalaverin se on vaikea päätellä kyllä siellä Reinikaisen nimi näkyy mutta vaikea päätellä sitten, että mikä se todellinen vaikutus tai rooli mutta kyllä hän oli kuittauksia allekirjoittanut.
Syyttäjä:              Tapasitteko te Reinikaista muutoin kuin siinä alku palaverissa
Haapalehto:          En
Syyttäjä:              Teille varmaan kävi selkeäksi ettei Citylink maksanut kasettimaksuja eikä liikevaihtoveroja
Haapalehto:          Joo
Syyttäjä:              Oliko tämä teidän mielestä tahallista tämä maksujen laiminlyönti.
Haapalehto:          Siellä oli tilillä aina hyvin vähän rahaa mutta oliko se tahallista en pysty sitten arvioimaan onko se tahallista vai heikon kannattavuuden seuraus niin mä pysty siihen sitten niin pitäisi nää keskustelut kuulla mitä päättävät ihmiset suhtautuu tähän mä en ole niissä keskusteluissa ollut mukana niin mäen tiedä tahallisuutta tai tahattomuutta.
Syyttäjä:              Oletteko jossain vaiheessa ajatellut näin olisiko tällainen juolahtanut mieleen.
Haapalehto:          Kyllähän kirjanpitäjällä kaikki vaihtoehdot tulee mieleen.
Syyttäjä:              Tuliko teille mieleen
Haapalehto:          Kun kirjanpitoa tekee niin siinähän tulee kaikki ajatukset mieleen eli tota kyllä tämmöisetkin ajatukset tulee mietittyä kuinka voimakkaasti nyt jotain asiaa halutaan kuntoon ja mutta eihän sitä jos ei ole näissä keskusteluissa mukana niin ei voi tietää onko heikon talouden vai onko joku päättänyt jossakin, että halutaan huonoa kannattavuutta tai halutaan jättää velkoja maksamatta niin se on sitten semmoinen keskusteluissa tai ihmisten ajatuksissa niin mä en ole niissä keskusteluissa ollut mukana.
Syyttäjä:              Olisiko jotain seikkoja jotka viittaisi tällaiseen, että nimenomaan jätetään nämä Teosto-maksut ja liikevaihtoverot maksamatta, että se on tarkoitus.

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>