Pos.27. Käsittely Helsingin Hovioikeudessa kesäkuu 2003

27.14.1. Kuullaan todistaja Jari Juhani Kuusela

 

27.16.4


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

Kemppainen         Eli onko tää oikeammin kirjattu tähän esitutkintaan, et teillä ei ole tarkkaa muistikuvaa, jäikö sinne tavaraa? Onko näin oikein, oikeammin sanoa?
Juhani Kuusela:    Ehkä se on näin.
Kemppainen         Juu, tota, sit toinen tarkennus, tuossa, te sanoitte, että teillä oli 6 m pitkä lava, johon lastattiin tavaraa, ja sitten tää pakkauslinja oli 6 m pitkä. Miten paljon siihen sit jäi ylipäänsä tilaa muille tavaroille?
Juhani Kuusela:    Se ei ollu täysleveä se pakkauslinja, elikä se on ollu ilmeisesti, toiseen syrjään on lastattu muuta tavaraa ja... Eli puolet kuormasta kuitenkin se vaan vie. Puhutaan noin-mitoista, en ole mitannut. Voi olla et pakkauslinja oli lyhempi, eli jäi myöskin perään tilaa.
Kemppainen         Joo, onko teillä nyt sitten mielikuvaa siitä, että tavallaan täyttikö pakkauslinja yli vai alle puolet siitä siitä, koko, koko, koko, tuota, kuorman tilasta? Tai jos täytti, niin miten paljon?
Juhani Kuusela:    Mitä sil on merkitystä?
Kemppainen         Lähinnä se, että miten paljon sieltä on tavaraa viety suhteessa tähän pakkauskoneeseen ja muihin.
Puheenjohtaja:      Kyse on siitä kaiketikin oikeastaan, että kuin paljon tilaa jäi sen jälkeen kun pakkauslinja oli laitettu silleen et, puoli lavaa, te äsken sanoitte.
Juhani Kuusela:    Joo, aivan elikä sit et kuin monta lavapaikkaa jäis tilaa, elikä tota noin niin, rahtikieles puhuttuna siin saatto olla viis lavapaikkaa sen pakkauslinjan lisäksi. Lavapaikka on metri 20 kertaa metri.
Kemppainen         Ne on niitä sellasii puisii lavoja...
Juhani Kuusela:    Kuormalavoja, niin. Se on täysin arvio, et ei oo muistikuvaa siitä jäljellä.
Kemppainen         Ei oo niin, aivan. Anteeks, mikä tän lavapaikan mitta oli?
Juhani Kuusela:    Kuormalavamitta? Standardi, metri kertaa metri 20 Finn-lavaa. Mut ne saatto olla Euro-lavojakin ne, mihkä ne tavarat oli pakattu, et älkää takertuko siihen.
Kemppainen         Joo. Mut teidän muistikuvan mukaan noin viisi lavapaikkaa sinne ois jääny.
Juhani Kuusela:    Niin, arvio on siin, et viisi saatto jäädä sen pakkauskoneen jälkeen.
Kemppainen         No kun tuossa sanoitte, että samaan aikaan lastattiin myös tällaista täysperävaunurekkaa, niin tuliko teille mitään käsitystä siitä, että se paikka täytyi ikään kuin tyhjentää?
Juhani Kuusela:    Sehän, siellähän oltiin tyhjentämässä sitä paikkaa, elikä kyl siin se käsitys on. Se oltiin siirtämäs pois toiseen paikkaan.
Kemppainen         No, oliks teidän asiakkaallanne jollain tavalla kiire tyhjentää sitä?
Juhani Kuusela:    Ilmeisesti.
Puheenjohtaja:   Hänhän vastas, että se on vaikutelma niin kannattaaks teidän enempää kysyä, vai haluutteks te sanoo siit tai kysyä?
Juhani Kuusela:    Niin, siit totanoin ni, siit kiireestä ni, en osaa. Silloinhan mä tein arvion siitä, että, tilanteen mukaan kun mä sinne paikan päälle menin, eli mä otin yhteyden meidän sen hetkiseen toimitusjohtajaan, mikä on nykyinenkin ja pyysin tän asian tiimoilta, että mitä tehdään, että laskutetaanko tällaista asiakasta vai maksetaanko käteisellä, ja silloin oli ohje, että käteisellä, että näytti touhu sellaiselta, että on, on, viisaampi ottaa rahat käteisellä kuin jättää lasku auki. Niin se näytti siis ehkä silloin niin kiireelliseltä tyhjennykseltä, että...
Kemppainen         ... te koitte, että teidän on parempi saada suoritus.
Juhani Kuusela:    Omat saatavani, niin.
Kemppainen         Joo. Ei oo muuta kysyttävää.

Harju:                   Tuota, miten, muistatko, että kun sanoit, että siin oli toinen auto, jota pakattiin myös, niin pystyitkö yhdistämään sen niin, että kysymys oli nimenomaan saman liikkeen pakkaamista tavaroista, vai olisko se voinut olla jonkun toisen, siinä talossa toimivan, luona se auto?
Juhani Kuusela:    Käsitykseni oli se, et tota noin niin, et tuli samasta.
??                        Oliks se iso tämmönen tila se pakkaus-? Siin oli joku lava ilmeisesti, semmonen lava, nostolava tai mikä se nyt sitten on, mistä suoraan pääsee kuormaa työntämään vai?
Juhani Kuusela:    Ei vaan...
Puheenjohtaja       Lastauslaituri, sitäkö tarkoitetaan?
Juhani Kuusela:    Ei vaan pihalla, se oli, samalta tasolta...
Harju                    Tulitko tietämään, että siinähän oli useita firmoja ilmeisesti, siinä talossa?
Juhani Kuusela:    En tullut tietämään. Tiedän niin kuin jälkeenpäin, juu, että onhan siin monta firmaa ollu.
Harju                    Joo. Millä yhdistäisit sen nyt juuri tähän samaan firmaan?
Juhani Kuusela:     Niin mul on jotenki ainakin jääny semmoinen muistikuva et siin ois ollut samasta, että.  Ne oli aivan vierekkäin lastaamas siinä. Samalla pihalla, että... Vaikee sanoo täl hetkel, muistikuvaa ei oo selkeetä siitä, että mistä luukusta tavarat tuli, et sitä ei pysty vannomaan, et...
Harju                    No, sanotaan sitten, että siel toisessa päässä, niin tää auto, joka siin vieressä oli, niin näkyks se siellä sitten?
Juhani Kuusela:    Ei.

Ja seuraavaksi  Taina Artukka

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>