Pos.27. Käsittely Helsingin Hovioikeudessa kesäkuu 2003

27.18 Keskiviikko 18.6 Asiantuntijatodistaja Veijo Riistama

 

27.18.9


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

Harju:               Tässä ei ole niin kuin omistuksellista yhteyttä, eli siinä ei tule kysymykseen konserni. Mutta olisin kysynyt, että voitaisiinko ajatella, että tehdään liikevaihtoveroilmoitukset siten, että toisen yhtiön liikevaihtoveroilmoituksessa ilmoitetaan toisen kautta tapahtunut myynti?
Riistama:         Juu. Ei ole tullut yhtään sellaista tapausta, enkä ole mitenkään ymmärtänyt, että liikevaihtoverolainsäädäntö tällaista sen paremmin edellyttäisi kuin sallisikaan.
Harju:               Tuntuisiko se jotenkin omituiselta?
Riistama:         No, ehkä jos emme käytä maustettua kieltä, niin voisi sanoa, että omituiselta.

Puheenjohtaja:   Ei taida olla enempää kysyttävää. *Selvittelee todistajan päivärahaoikeutta* No, niin nyt on sitten todistajat kuultu ja on loppulausuntojen aika. Pidetään tässä välissä tauko...

Kemppainen:   Puheenjohtaja. Ennen taukoa minulla olisi yksi kirjallinen todiste.
Puheenjohtaja: Ai niin.
Harju:               Tää alkaa muistuttaa entistä kummallisempaa prosessia, kun tätä paperia tulee varmaan vielä loppulausunnon jälkeenkin.
(?)                    Tulihan tuota eilenkin.
Puheenjohtaja:   Tuota, mä en ole nyt tähän merkinnyt, eilen taidettiin antaa tämä tällainen lista, missä on näitä 180- minuuttisten kasettien lukumäärät asiakkaittain. Nyt mä en ole huomannut merkitä teidän tietoja tähän asiakirjaan, että kenen tekemä tää on ja kuka tän antoi.
Pörsti:               Se tuli Teostolta eli se on Kämäräisen taulukosta poimittuja tietoja, siinä on samaa tietoa kuin Kämäräisen taulukossa.
Harju:                Ymmärtänet, ettei se ole todiste.
Pörsti:               Se ei ole todiste.

Puheenjohtaja:   Kun se nyt tänne asiakirjoihin kuitenkin tulee mukaan. Joo, siinä se onkin Kämäräisen laskelman mukana, en eilen huomannut merkitä. Ja mitä näistä nyt sitten, tuossa on monena kappaleena...
Kemppainen:     Niin puheenjohtaja, mulla ei eilen valitettavasti ollut käytettävissä CityLinkin tarkastusaineistoa kun Sopenluomalta asiaa kysyttiin. Tää liittyy siihen, että Kuortin mukaan kesäkuussa -92 päättyneen tilikauden myyntikate on ollut 18,3%. Ja Paanasen mukaan nämä myyntituotot, vuokratulot Unkarista eiväät ole vaikuttaneet myyntikatteeseen ja Sopenluoman mielestä ne ovat vaikuttaneet myyntikatteeseen ja Sopenluoman kertoman mukaan myyntikate on ollut 1,8 %. Tässä todisteen ensimmäisen sivun kolmannessa kappaleessa mainitaan, että käyttöomaisuudesta on tehty EvL:n mukaiset poistot, vaihto-omaisuudesta 25 %:n varastovaraus, ennen varastovarauksen tekemistä on vaihto-omaisuuden koneista ja laitteista tehty epäkuranttiusvähennys. Ja kirjanpidollisesti tää menee sillä tavoin siellä , viidenneltä sivulta ilmenee, se on tuloslaskelman sivu 14/28, siinä roomalaisella kolmosella on merkitty Koneet ja laitteet. Tää koskee tätä Unkariin toimitettuja laitteita, joissa tää epäkuranttiusvähennys -arvonalennus 25 % on 1 244 325 mk. Tätä Sopenluoma ei eilen kertomuksissaan huomioinut. Eli jos nyt lähdetään selvittämään yksinomaan  NTC:n tästä videokasettimyynnistä saamaa myyntikatetta, niin ei voida tehdä niin, että myyntituotoista poistetaan pelkästään vuokratulot, vaan silloin täytyy poistaa tai huomioida myös tämä vastaaviin tuottoihin kohdistuva arvonalennus 1.244.325 ja silloin minun laskelmien mukaan myyntikatteeksi jää 1.555.059 mk.
Harju:               Eiköhän tässä nyt sotketa tase ja tuloslaskelma pahemman kerran.
Reinikainen:    Täysin.
Kemppainen:   Ja näin ollen myyntikate on 15,7 %.
Harju:               Täähän on silkkaa roskaa.
Reinikainen:    Tää menee täysin pipariksi.
Puheenjohtaja:   Joo, no te saatte kommentoida tätä puheenvuoroissanne sitten. Kemppainen.
Kemppainen.     Joo, tää on se teema ja todisteen sisältö. Eli Kuortin laskelma 18,3 %, niin tään selvityksen jälkeen korjaisin Kuortin lausumaa siihen, että on ne vuokratuotot hieman vaikuttaneet siihen myyntikatteeseen. Se oikeampi myyntikate olisi 15,7 %. Tämä on vaan tään asian sisältö.

Harju:                Tähän mä nyt kommentoin välittömästi, että toihan on silkkaa roskaa kirjanpidollisesti ja tilinpäätöksellisesti. Tuloslaskelmassa ei ole tätä erää, mistä näkyisi se. Eikä voikaan olla, koska se kuuluu taseeseen. Kysymyshän on koneiden arvosta. Se ei siis millään tavoin voi tulla vaikuttamaan myyntikatteeseen. Koneiden arvo on jotain ihan muuta. Se ei ole sitä tuloslaskelmaan liittyvää tapahtumaerää ja –lukemia vaan se on ihan muuta. Tuo on täysin hölynpölyä.
Puheenjohtaja:   Ehkä nyt lopetetaan tuosta asiasta keskusteleminen. Vai haluaako joku vielä tähän puuttua?

Harju:                Sitäpaitsi Sopenluoma kai on aikamoinen asiantuntija siinä ja hän totes, että se oikein laskettuna myyntikate oli tällä ajalla vain 2 %, 1,6 tarkemmin sanottuna. Siinä hän vähensi nimenomaan sen vuokratuoton pois. Koska se sisältyy tuohon tuloslaskelman erään Myyntituotot, niin kuin hän totesi.

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>