Pos.27.21 Kommentit Hovioikeuden päätöksestä

 

27.21.10.


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

Seuraava keskustelu perustui Pajun kertomukseen siitä, että Citylinkille oli syntynyt vuokrarästiä :

Pörsti:  No, ei sitten oikeastaan enempää, olisin kysynyt muutaman asian tästä kun keroitte näistä vuokra-asioista, CityLinkin vuokra-asioista kävitte neuvotteluja Vesa Kuusiston ja Yrjö Reinikaisen kanssa, niin miksi te kävitte Yrjö Reinikaisen kanssa neuvotteluja?
Paju:                 ?
Puheenjohtaja:   Puhutteko vähän lujempaa, kun ei tahdo kuulua.
Paju:                 Kai siin yritettiin parantaa maksukykyä, kai siin käytiin kokonaisneuvottelua.
Pörsti:               Mutta ne liittyi tähän CityLinkin vuokrasaamisiin kuitenkin?
Paju:                 Joo.
Pörsti:               Mikä oli hänen roolinsa siinä neuvotteluissa?
Paju:                 Kai siinä vaan kaikki neuvoteltiin, mikä on paras ratkaisu.
Pörsti:               Joo. No minkälainen suhde Vesa Kuusistolla Yrjö Reinikaisella oli, niin kuin keskinäinen suhde?
Puheenjohtaja:   Osaatteko siitä sanoa mitään? Miten tää Reinikainen, esittäytyikös hän jotenkin siinä tilanteessa? Minkälainen rooli, minkä perusteella hän on läsnä siinä neuvottelussa?
Paju:                 .., et miten saatais jatkettuu sopimusta
Puheenjohtaja:   Miltä pohjalta hän, kun tää oli Kuusiston yritys tää CityLink, niin hän ei selittänyt mitään siitä, että millä perusteella hän on paikalla?
Paju:                 Mä ainakin ymmärsin, että se on kimpassa.
Puheenjohtaja:   Niin, joo.

NTC:n myytikonttori sijaitsi samassa rakennuksessa kuin Citylinkin. NTC oli vuokrannut myyntikonttorin tilat Leipurien Tukku Oy:ltä marraskuun 1pv 1991. Tila oli eri rapussa sekä eri kerroksessa. CityLink oli merkittävä toimittaja NTC:lle. Kävin myyntikonttorilla harvemmin kuin kerran kuukaudessa. Samalla saatoin tavata myös Kuusiston hänen tiloissaan. Martti Paju on Kuusistolta kuullut liikesuhteestamme ja nähdessään minut hän käytti hyväkseen tilaisuutta puhua kanssani. NTC:llä eikä minulla ollut mitään liikesuhdetta Pajun tai hänen edustamansa yhtiön kanssa. Martti Paju on ollut vastaamassa toimistaan oikeudessa kantajan ollessa Yrjö Reinikainen Ky - hän siten oli Yrjö Reinikaisen julkinen vihamies. Tämä näkyy todistuksen sisällössä, myös hänen muistamattomuudessaan jonka hän kertoo kykenevän vain määrättyihin asioihin..

Vesa Kuusisto luonnollisesti ansaitsi yrittäjänä sekä toimittajana asianmukaisen kohtelun sellaisissa viitekehyksissä jota leimaa NTC:n ja minun puolelta ymmärettävä myötätunto. Hyvä moraali sekä olosuhteiden luoma vuorovaikutus ei voinut mitenkään johtaa olosuhteisiin, että asia ei olisi tullut puheeksi myös Pajun kanssa, keskustelu johon hän viittaa käytiin kiinteristön pihalla, ollessa poistumassa myyntikonttoristamme takaisin hämeenlinnaan. Martti Pajun todistus ei asiasisällöltään edusta sellaista oikeustosiseikkaa josta voisi päätellä NTC:n tai Reinikaisen olleen sidoksissa Citylinkin vuokrasopimukseen tai vuokraisäntään. Hoviväki halusi katsoa asian toisin? Lienee "adekvaatti" mielikuva? Näkemykseni päätöksestä ja sen perusteluista on, että perustelut on johdettu päätöksestä käsin, josta syystä perusteluiden vastaavuus tosiseikkoihin on ristiriidassa käsittelyssä esitettyjen tosiseikkojen kanssa.

Laajemmin en puutu tässä vaiheessa Hovioikeuden pääröksen perusteluihin! Kommentointini jatkuu alaotsikossa Pos.29.7.1.1 Kommenttit/ yhteenveto koko vero/ oikeusprosessista sekä aineistosta myös testaus/testattavuus (klikkaa) . Kyseisessä osiossa käsittelen prosessia teemoittain yhdessä Hovioikeuden päätöksen perusteiden testattavuuden kanssa.

Seuraavassa Pekka Harjun laatima valitus korkeimpaan oikeuteen:

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>