Pos.27. Hovioikeuteen Käsittely todistajien kuuleminen

27.5. Kuullaan todistaja Hannu Kuortti

 

27.5.10


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

Kuortti:             Oli mutta silloin en tehnyt tällaista rahavirta-analyysiä.
Harju:               No, tiedätteks te että siellä aika merkittävänä tulolähteenä oli vuokratulot näistä koneista, jotka oli Unkarissa, koko tuon kauden itse asiassa?
Kuortti:             Joo, kyllä tiedän että siinä oli jo alustavassa tarkastuskertomuksessa ollut siinä tuota teksti osio…tältä osin, että oliko kyseessä kauppa vai vuokra ja se on sitten lopulta päätynyt vuokraan. Sitä en nyt muista, että mille vuodelle se on sitten tuloutettu se, katsomatta näitä papereita, onko mulla sitä..?
Harju:               Eiks se pitäis ainakin jaksottaa sille ajalle ainakin kun se vuokra on sovittu maksettavaksi?
Kuortti:             Niin, kyllä periaatteessa, jaksotus joo.
Harju:               No tuota mulla on tässä tällanen tosite, jonka mukaan se vuokra olis ollut…
Pörsti:               Saako kysyä missä se on?
Harju:               No, mä en nyt itse asiassa tiedä, että missä tää on, tää on kyllä ollut verotarkastuksen alla mukana, mutta tässä on maksettu kaks kertaa ennakkoa tästä vuokrasta ja sen yhteissumma on 1.467 000 ja tuota, vuokra-aika, jolta sitä on maksettu on laskun mukaan 1.11.-90 – 30.6.-92. Te varmaan ootte nähnyt tän jo?
(laskutettu vuokrasaatava)
Kuortti:             Joo, siinä vaan on se kysymys, että mille vuodelle se on jaksotettu. *tositetta tutkitaan* Eikö se kirjanpidollisesti pitäisi jaksottaa sille koko vuokrakaudelle?
Kuortti jatkaa:   Joo, kyllä, koska tän ajan kulumisen perusteella olis alkanut 1.11-90. Kyllä joo. Se on sitten, se on mennyt, missä kohtaa tuloslaskelmaa tää vuokratuotto on. On todennäköistä, että se ei vaikuta myyntikatteeseen, vaan siellä alempana.
Harju:               Tota, missäs se vois tulla sitten? Minne se voi tulla?
Kuortti:             Siellä voi olla kohta ”Muut tuotot, Vuokratuotot”.
Harju:               Kun siinä tilinpäätöksessä ei näy semmosia. Niitähän te äsken katsoitte.
Kuortti:             Niin, mutta se olikin –91, tuohan on tullut vasta maaliskuussa –92 tosite.
Kuortti:             Ei se voi…
Harju:               Joo, mutta tuota, siellä on ennakkosuoritus tapahtunut 11.-90 ja toinen 6.11.-91. Eli eiks ne ennakot..?
Kuortti:             Joo, mut mä uskosin, että tässä on nyt kysymys siitä, että siinä oli alun perin, sikäli kuin ymmärsin oikein, niin siinä olis kauppa ja ne olis ennakkosuorituksia siitä kaupasta. Se kauppa ei toteutunut ja ne muutettiin vuokraksi. Tietysi tää jaksotus menee sen takia pieleen, mutta –91 mitä äsken käsiteltiin, niin se ei missään tapauksessa voi siellä näkyä, koska toi tosite on maaliskulta –92. Näin ollen se ei ole –91 katteeseen vaikuttanut yhtään mitään, sehän ois tietysti ollut vielä parempi.
Harju:               Mutta tuota, jos on ennakko, on se nyt sitten kaupasta tai vuokrasta, niin eiks se kuitenkin tulouteta kun se kuitenkin on kuluneelta tilikaudelta? Eiks se pidä tulouttaa se osa, mikä  ?
Kuortti:             Niin, mutta se on tuloutettu siellä –92.
Harju:               Ootteks te varma, että niin on tapahtunut? Sitä ei ole tuloutettu?
Kuortti:             Käsittääkseni tää tosite on maaliskuulta –92.
Harju:               Joo, se pitää paikkansa kyllä.
Kemppainen:   Puheenjohtaja, tätä on kyllä aika vaikee muitten seurata.
Harju:               Niin, niin varmasti.
Puheenjohtaja:  Tulkaa, katsokaa tuota nyt. (tutkivat tositetta) Näitä päivämääriä ihan ymmärrettävästi..?
Harju:               Joo, siinä on kaksi ennakkosuoritusta, joista toinen on tapahtunut marraskuussa –90 ja toinen marraskuussa –91.
Kuortti:             Mä olen kyllä tänne tarkastuskertomukseen kirjannut sen, että ne on tuloutettu tositteen numero 2129/31.3.92 perusteella. Sen mukaisesti se menis sinne seuraavalle tilikaudelle koko määrä.
Harju:               92:lle?
Kuortti:             Niin. Joo, siis se, mikä on alkanut silloin 1.7.
Reinikainen:     Se on se tilikausi, jolloin on eniten tehty kauppaa Citylinkin kanssa.
Harju:               Joo, se ainakin selittää sitte, että -92 päättyneen tilikauden myyntikate, siinä tuo on mukana? Vai?
Kuortti:             Niin, nyt on se, että missä kohtaa tuloslaskelmaa se sijaitsee.
Kemppainen:   Jonkun toisen tositenumeron?
Kuortti:             …joo, se on toinen tositenumero, mutta,,,
Harju:               Joo tää kysymyssarjahan liittyy nyt vaan tähän myyntikatekysymykseen.
Kuortti:             Tää pyörii täällä ennakkomaksujen oikasussa, täällä ei ole sitä tuloutustositetta.
Puheenjohtaja:  Jos se on vuokraa, niin vaikuttaaks se, onks se vaikuttanut myyntikatteeseen?
Harju:               Se on tuottoa ja se nyt voi olla eri sarakkeissa, joka tapauksessa jollain tavoin täytyy tuloksessa olla.
Puheenjohtaja: Todistaja epäili, tai sanoi, että on mahdollista että se ei oo vaikuttanut myyntikatteeseen  sillä tikaudella? Vai mitä sanoitte?

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>