Pos.27. Käsittely Helsingin Hovioikeudessa kesäkuu 2003

27.8.1. Kuullaan Todistaja Matti Huovinen

 

27.6.3


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

Syyttäjä:           Kertokaa, oletteko laskenut kasetin valmistuskustannukset.
Huovinen:         Olen tarkastusta suorittaessa tutkinut myöskin tämän, näitten raaka-aineiden menekkiä. Ja siinä on huomioitu tämmönen kuin kasettirunko, magneettinauha ja kartonkikotelo. Sitten pelkät nää materiaalikustannukset, kasettirungon hinnaksi olen, tai olen käyttänyt kasettirungon hintana 2,25 mk. Ja käyttänyt tämmöstä N.O.Engströmin kasettilaskua pohjana. Se on niinku alakanttiin. Ja tota, nehän on maksanut, kun tota se on Basfilta ostanut säännöllisesti, niin se on ollut tän kasetin hinta vähän korkeempi. Mutta N.O Engströmiltä on ostettu aika paljon ja se on ollut sitten taas tämmöstä halvempaa, 2,25 mk on suurinpiirtein niitten hinta. Sitten nauhan hinta on laskettu siten, että on todettu, että kasettiin menee noin 255 metriä.Tää on tarkistettu tämä puhelimitse Vesa Kuusistolta, että paljonko siihen menee ja hän muistaakseni sanoi, että 258 metriä eli että siihen ilmeisesti tulee pikkusen enemmän. Ja hän sanoi, että niin sanotusta pannukakusta tulee noin 19-20 kappaletta kolmen tunnin kasettia. Ja kun tää pannukakku, jossa on 5000 metriä, niin se on maksanut n. 110 mk, siinä hujakoilla, tässä on ollut esimerkkinä tämmönen vähän halvempi pannukakku, se on maksanut 104,77 mk ja tän perusteella on siiten, ihan pyörimisnopeuden perusteella laskien päädytty nauhakustannukseksi 5,34 mk. Ja mä olen ne Basfin nauhat, nauhalaskut käynyt kauttaaltaan lävitse, että se hinta ei kovin paljoo vaihdellu, että se oli siinä 110 mk, on semmonen hyvin usein esiintynyt hinta tälle 5000 metrin pannukakulle. Sitten sieltä on ostettu myöskin, siihenhän tulee päälle semmonen pahvikotelo, sen pahvikotelon päälle vielä semmonen kelmu ja sitten sinne sen pahvikotelon sisään tulee tämmösiä tarroja ja niiden kustannukseksi on sitten, koska siellä on jossakin NTC:n laskussa tämmönen 40-50 penniä näille koteloille esiintynyt, niin niitten kustannukseksi otettu 50 penniä. Ja ihan pelkkiä näitä materiaalikustannusten perusteella päätynyt, että ne tekevät 8,09 mk ilman liikevaihtoveroa.
Puheenjohtaja:   Kuinka paljon te sanoitte? Sanokaa uudestaan se summa mikä se oli taas?
Huovinen:         8 markkaa 9 penniä tekee pelkät materiaalikustannukset.
Puheenjohtaja:     Joo.
Huovinen:         Mutta sen lisäksi, kun myydään semmosille, jolla ei ole oikeutta myydä ilman kasettimaksua tulee tällöin kasettimaksua 4,50 mk/minuutti ja se kolmen tunnin kasetissa on 8,10 mk elikkä…
Pörsti:               Anteeks, saanks mä oikasta ihan: se ei ole 4 mk/minuutti, se on 4,5 p/minuutti.
Huovinen:         Anteeks, mutta tää, tässä laskelmassa…
Pörsti:               Tekijänoikeuden haltijat ois kyllä mielissään, mutta siis minuuttihinta on 4,5 mk kasettimaksussa, ei markkaa.
Huovinen:         Mutta siis kolmen tunnin kasetista se kokonaiskasettimaksu on 8,10 mk.
Pörsti:               Kyllä.
Huovinen:         Ja kun nää laskee yhteen nää materiaalikustannukset ja tän kasettimaksun, niin saadaan muuttuviksi kustannuksiksi ilman sitä lataustyön osuutta 16,19 mk.
Syyttäjä:           Mitä kustannuksia siihen tulee lisäksi?
Huovinen:         Siihen tulee tämä lataustyö ja tuota ja X on esittänyt, että se ois 30 penniä, mutta sitä on aika hankala laskea.
Syyttäjä:           Joka tapauksessa siihen ei ole, siihen ei sisälly yleiskustannukset, niin kuin palkat ja vuokrat?
Huovinen:         Tämmösiä kiinteitä kuluja ei tähän sisälly lainkaan. Tää on niinku pyritty laskemaan silleen alakanttiin.
Syyttäjä:           Minkä kokoista kasettia te tässä laskitte?
Huovinen:         Tää on tämmönen kolmen tunnin kasetti, joka merkitään E-180, siinä on 180 minuuttia.
Syyttäjä:           Perustuiko tämä nimenomaan Citylinkin käyttämään materiaaliin?
Huovinen:         Nämä kustannukset perustuvat nimenomaan Citylinkin ostolaskuihin. Sellaisiin ostolaskuihin, joissa ilmeni sen, joista pystyi laskemaan sen magneetinauhan yksikköhinta.
Syyttäjä:           Mitä hintaa Citylink itse käytti tässä vastineessa laskiessaan valmistuskustannuksia?
Huovinen:         Ei ole kyllä sitä laskelmaa, mutta sellainen muistikuva on, että ne arvioi sen…muuten se oli aikalailla samanlainen, mutta sen magneettinauhan kustannuksen, ne käytti siinä huomattavasti alhasempaa, oliko se jotain markka ja vähän päälle, 1,20? Se oli se oleellisin ero.
Syyttäjä:           Mikä oli Citylinkin myyntihinta NTC:lle? Tällasesta, kun puhutaan kolmen tunnin kasetista?
Huovinen:         Niin tota, Citylik Oy myi kolmen tunnin kasetteja NTC Internationalille eli keskimääin 11,72 mk:n hinnalla. Ilman liikevaihtoveroa.
Syyttäjä:           Entä sitten, mikä oli Etronian myyntihinta NTC:lle?
Huovinen:         Ei ole tämmösestä mitään tietoo.

Syyttäjä:           Entä tiedätteko Citylinkin myynneistä muille? Ostajille?
Huovinen:         Olen laskenut, että myyntihinta muille kuin NTC:lle ja Balstar Oy:lle keskimäärin ilman ammattikäyttöä, niin se on 14,78 mk, ilman liikevaihtoveroton hinta. Sitten myynti ammattikäyttöön keskimäärin oli 11,36 mk. Ja silloinhan kun myydään ammattikäyttöön, ei tarvitse maksaa kolmen tunnin kasetista sitä 8, 10 mk:n kasettimaksu ja sitten myyntihinta muille kuin NTC:lle ja Balstar Oy:lle keskimäärin sisältää myöskin tän ammattikäytön oli 13,19 mk verotta.

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>