Pos.27. Käsittely Helsingin Hovioikeudessa kesäkuu 2003

27.7. Kuullaan Todistaja (ALV tarkastaja) Matti Paananen

 

27.7.18


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

Puheenjohtaja:  Minä palautan nyt mieleen sen, minkä takia Harju näitä kyselee: oli kysymys siitä, että oliko nää laitevuokrat sieltä Unkarista, onko ne vaikuttanut myyntikatteeseen? Ja te vastasitte yksiselitteisesti: ei ole vaikuttanut. (Ps. Onko hän todellakin lausunut näin, reskontran kirjaaminen liittyy myytisaataviin, hän myös lausuu, että myyntisaatava on nostanut myyntiä, eikä taseen muissa tuotoissa esiintynyt kuin murto osa kyseisestä summasta. Puheenjohtaja Kalske kieltää asian enemmän käsittelyn)
Paananen:       Jos olen oikein kirjannut, niin ei pitäisi vaikuttaa.
Harju:               Mites se sitten menee tuloslaskelmassa?
Paananen:       Täällä on Muut tuotot.
Harju:               Täällä ei ainakaan ole yhtään sellaista erää, joka on 1,5 miljoonaa melkein.
Paananen:       Se on siellä edellisellä tilikaudella todennäköisesti. Koska myyntisaaminenhan siirtyy tilikaudelta toiselle kunnes se maksetaan.
Niinimäki:        Tässähän on edellinen tilikausi. Siitä on -91.
Puheenjohtaja: Ei jatketa..
(Ps. ei diskussia ei objektiivisuutta)
Kemppainen:     Onks tarkoitus ruveta kirjanpitäjiksi?
Harju:                Ei jatketa tätä turhaan. (Ps Harju myötäilee kitkerää puheenjohtajaa)
Kemppainen:     Ei kukaan muu voi seurata tätä.
Harju:                Sen takia tämä on vähän nyt..(puheensorinaa)
Harju:                Mä myönnän, että se ei ole ihan järkevää
Puheenjohtaja: Harju yritti sieltä saada, että kun hän vastasi, että se ei ole vaikuttanut siihen myyntikatteeseen, sen selvittämisestähän oli kysymys. Onko ne vuokrat vaikuttaneet siihen. Kun te esititte, että myyntikate on noussut silloin kun alkoi tämä yhteistoiminta näillä ja Harju sanoi silloin, että siihen on vaikuttanut nämä Unkarin laitevuokrat, silloin on noussut myyntikate, ja hän sanoi yksiselitteisesti, että ei ole vaikuttanut. (Ps. näin lausuu puheenjohtaja Kalske joka ei halua asiassa objektiivista aineellista selvitystä)
Kemppainen:     Kyllä, tämä tuli minun mielestäni selväksi
Puheenjohtaja:   ..pysty seuraamaan, varmaan ette nyt enää sano sitä.
Kemppainen:     Joo, ei ole tarvis enempää.
Harju:                Tarkoitus oli, että jos jatketaan kirjanpidon pohtimista
Puheenjohtaja: Joo, ei, Harju sanoi jo, ettei enää jatketa. Nyt sitten Harju muutoin.

Puheenjohtaja: Sitten Niinimäki
Niinimäki:        Aika pitkälle nää kysymykset on jo tulleet tässä esitettyä, mutta muutama tarkentava kysymys: kysyisin tuosta CityLinkin kirjanpidosta ja reskontrasta. Oliko siellä käytössä joku atk-ohjelma, jolla tämä reskontra pidettiin?
Paananen:       Oli, atk:lla se.
Niinimäki:        Voitteko ihan lyhyesti kuvata, mitä sen järjestelmän mukaisesti kirjautui? Millä tavalla se noin käytännön tasolla toimi?
Paananen:       Laskutusohjelma lähti siitä. että ensin tehtiin tilaus, tilaus sinne järjestelmään ja (kun) tavara oli toimitettu niin sen tilauksen pohjalta syntyi lasku, kun otettiin laskutuskäsky. Syntyi lasku ja se siirtyi taas omalla komennollaan, saatiin ne luetteloitua.
Niinimäki:        Kuka CityLink Oy:ssä hoiti laskutuksen?
Paananen:       Kuusisto.
Niinimäki:        Kun kävitte täällä Kuusistoa auttamassa aikaisemmin kuvaamallanne tavalla, niin muistatteko, oliko tarkoitus, että Kuusisto olisi itse oppinut käyttämään tätä järjestelmää?
Paananen:       Se oli lähtökohta siinä.
Niinimäki:          Jos mietitään tätä tilannetta, että kahden eri yhtiön välillä on paljon keskinäistä laskutusta, niin mielestänne selkeätä, jos sama henkilö hoitaa näiden kahden yhtiön keskinäistä reskontraa? Onko se hyvä menettely kirjanpidollisesti, jos sama henkilö voi täsmäyttää kummassakin yhtiöissä keskinäiset reskontrasaatavat?
Paananen:         En tunne juridiikkaa niin paljon.
Niinimäki:          En tarkoittanut...
Puheenjohtaja:   Tarkoititte kirjanpidon kannalta ja sen lopputuloksen kannalta ja sitten myöskin sen asian hoitamisen kannalta? Sitä hän tarkoitti.
Niinimäki:          Aivan, ei tämä mikään juridinen kysymys ollut, vaan ihan sen käytännön työtehtävien hoitamisen kannalta.
Paananen:         Mä en ajatellut asiaa ollenkaan tuolta kannalta. Tein vaan pyynnöstä, mitä pyydettiin..
Puheenjohtaja:   Ja hän kysyy nyt, että mitä te ajattelitte siitä systeemistä, mutta teillä ei ole siihen mitään...te ette siihen osaa ottaa kantaa, vai?
Paananen:         No, en kokenut itseäni jääviksi sitä tulostuskäskyä antaan ja sitä luetteloa myyntireskontramappiin laittamaan.

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>