Pos.27. Käsittely Helsingin Hovioikeudessa kesäkuu 2003

27.7. Kuullaan Todistaja (ALV tarkastaja) Matti Paananen

 

27.7.5


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

Puheenjohtaja:   Pörsti ja Kemppainen, kumpi haluaa aloittaa?
Kemppainen:     Kemppainen aloittaa. Tuota, nämä ovat vanhoja asioita ja teitä on kuultu useaan otteeseen, mm. lääninoikeudessa, jossa on paljon siteerattu noita teidän kertomuksia, että jos ette muista niin minä siteeraan sinne kirjattuja kertomuksia. Ne on nimetty hovioikeudessa kirjallisiksi todisteiksi. Tuota, tuossa osittain tuli jo ilmi se teidän työhistorianne, mutta kertoisitteko? Te olitte Scandexassa mukana?
Paananen:         Kyllä
Kemppainen:     Oliko teillä siellä teidän esimiehenä Reinikainen? (vastaus ei kuulu) Kun Scandexa ajautui konkurssiin, niin mitä teidän toimenkuvalle tapahtui nyt vuoden –91 aikana?
Paananen:         Kaikki irtisanottiin siinä vaiheessa ja muistan, että siinä epävarmuus jatkui jonkun aikaa kunnes Yrjö Reinikainen päätti palkata minut kuitenkin uudestaan sitten.
Kemppainen:     Missä vaiheessa tämä tapahtui?
Paananen:         Eiköhän se ollut siinä samana kesänä, kun keväällä oli se konkurssitilanne – niin siinä kesällä. Kesällä sitä asiaa selviteltiin ja ilmeisesti kun äsken näin tuon paperin, niin toimintani jatkui sitten, se sama toiminta Takaraja V. Kuusisto Ky:n palveluksessa.
Kemppainen:     Siis oliko niin, että Reinikainen palkkasi teidät Takaraja V. Kuusisto Ky:n palvelukseen?
Paananen:         Muistaakseni näin on.
Kemppainen:     Mitä asiakkaita, montako asiakasta tällä Takaraja Kuusisto kommandiittiyhtiöllä oli silloin vuoden –91 aikana?
Paananen:         En muista kyllä sen vuoden tilannetta ihan tarkkaan. Kyllä varmaan löytyisi, jos olen aikaisemmin kertonut, olen totuudenmukaisesti koittanut kertoa, jos se tieto löytyisi.
Kemppainen:     Joo.
Puheenjohtaja: Hyväksyn sen
Kemppainen:     Tähän saakka te olette kertonut, tuohon lääninoikeuden päätökseen on kirjattu. Te olette siis lausunut, että olitte kesäkuusta -91 vuoden loppuun asti Takaraja Vesa Kuusisto Ky:n palveluksessa. Sitten te olette sanonut näin, että Paanasen ollessa Takaraja Ky:n palveluksessa Yrjö Reinikainen keskitti kaikkien yhtiöidensä kirjanpidot Paanasen hoidettavaksi.
Harju:                Mistähän tämä lukemanne nyt tulee?
Kemppainen:   Se tulee siitä todisteesta, jonka olen nimennyt hovioikeudessa. Tää on lääninoikeuden päätös 15.12.-98, päätös numero 957/4. Diaarinumero 235/7010/98, päätöksen sivu numero 9 ja tämä on neljäs kappale. Sieltä Harju voi seurata sitä. Niin, pitikö näin paikkansa, että Reinikainen keskitti kaikkien yhtiöidensä kirjanpidot teidän hoidettavaksi? (Ps. L ääninoikeuden päätös eitetään asiassa empiirisenä todisteena, olosuhteissa jossa lääninoikeus ei ole kirjannut sanatarkkoja todistuksia? (Ks. tapaus Marja Hokkanen)
Paananen:         Kyllä saatiin minulla sitten työ jatkumaan siinä.
Kemppainen:     Oliko niitä lukumääräisesti miten monta yhtiötä?
Paananen:         Tämän hetken muistikuvan mukaan noin kymmenen, joko yli tai alle, ehkä vähän yli kymmenen. Siinä oli myös muitakin, ulkopuolisia asiakkaita

Kemppainen:     Joo. Kun tässä puhutaan tästä NTC Internationalista, niin oliko tämä Reinikaisen keskeisin yhtiö sinä aikana? Jonka töitä te teitte?
Paananen:         Kyllä, suurimman osan ajasta tein.
Kemppainen:     Tuota, oliko sillä nyt muita työntekijöitä kuin te ja sitten Reinikainen?
Paananen:         Se Ky? Ei. Muistaakseni ei. Tilapäisiä, niitä voisi olla
Kemppainen:     No, nyt kun se tilitoimisto oli kuitenkin Vesa Kuusiston omistama, niin minkä vuoksi te ette pitäneet CityLinkin kirjanpitoa?
Paananen:         En ole varma koska se yhtiösopimus vaihtui: oliko se jo silloin Vesa Kuusisto vastuunalaisena vai Yrjö Reinikainen, sitä en.. sehän ilmenee…
Kemppainen:     Vesa Kuusisto on ostanut sen toukokuun alusta 1991. (Ps. Paananen työskenteli kyseisen Ky:n palveluksessa, Vesa Kuusisto osti yhtiön toukokuun alussa 1991. Muu asiassa lausuttu ristiriitainen todistus on liitettävä tähän tosiseikkaan)
Paananen:         Joo, no silloin on täytynyt näin olla.
Kemppainen:     Onko teiltä missään vaiheessa Kuusisto kysynyt, halukkuutta CityLinkin kirjanpidon pitämiseen?
Paananen:         Ei.
Kemppainen:     Onko Reinikainen kysynyt halukkuutta CityLinkin kirjanpidon hoitamiseen?
Paananen:         (ei kuulu vastaus)
Kemppainen:     Olisiko teillä ollut mahdollisuutta tai halukkuutta sen CityLinkin kirjanpidon hoitamiseen?

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>