Pos.27. Käsittely Helsingin Hovioikeudessa kesäkuu 2003

27.8.1. Kuullaan Todistaja Vesa Juhani Haapalehto

 

27.8.2


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

Syyttäjä:           Saittekste ohjeita Paanaselta kirjanpidon hoidosta?
Haapalehto:       Ei sen kummempia, en ainakaan muista, että olisi.

Syyttäjä:           Olette poliisille kertonut sivulla 54 esitutkinnassa, että ohjeet kirjanpidon hoidosta sain Vesa Kuusistolta ja osittain Paanaselta.
Haapalehto:       Joo, siis, et tota, niin, et mitä ohjeilla tarkoitetaan. Siis näitä asioita kyllä käsiteltiin Paanasen kanssa, mutta me enemmän kysyttiin, jos oli jotain puutteita. Me kysyttiin ja haluttiin vastauksia. Ja he sit halus jotain, et jos esimerkiksi kassassa oli joku saldo, niin he halusi tietää, miksi tähän saldoon on päästy. Et toi ”ohjeet” on vähän voimakas ilmaisu, niin ei puolin ja toisin hirveesti niin kuin sellaista ”ohjeistusta”, jos ajatellaan mitä se yleiskielisesti ainakin tarkoittaa, niin ei ollut. Enemmän niin kuin tiedusteltiin asioita puolin ja toisin.
Puheenjohtaja:   Olikse Paananen juuri, joka tiedusteli näistä, mitä äsken puhuitte?
Haapalehto:       Molemmat.
Puheenjohtaja:   Paananen ja Kuusisto, molemmat?
Haapalehto:       Joo.

Syyttäjä:           Osaatteko arvioida, kun olitte sitten CityLinkin kirjanpidosta yhteydessä tähän asiakkaaseen, niin kuinka paljon yhteydenotoista oli Paanasen kanssa verrattuna Kuusistoon? Prosenteissa?
Haapalehto:       Mmm, no tommonen suuntaa antava arvio, et tommonen 80% Kuusisto ja ehkä noin 20% Paananen.

Syyttäjä:           Onks teillä sitten käsitystä, että miksi Paanasta ei sitten otettu hoitamaan kokonaisuudessaan CityLinkin kirjanpitoa?
Haapalehto:       Ei, en minä. Ei sitä ainakaan mun kanssa käsitelty. Et ei mulla ainakaan ole tietoa, että miksi tähän työnjakoon, mikä siellä oli siellä päädyttiin.
Syyttäjä:           Oliko CityLinkin toiminta kannattavaa?
Haapalehto:       No, mehän tehtiin sitä kirjanpitoa joulukuuhun -91 asti eli viimeinen kirjanpitokuukausi oli joulukuu -91. Siellä olisi ensimmäinen varsinainen toiminnan aikainen tilinilinpäätös ollut keväällä -9..siis huhtikuussa -92 ja koska sitä tilinpäätöstä ei tehty, sinne asti ei päästy, niin sen kannattavuuden täsmällinen arviointi on mahdotonta.
Syyttäjä:           Entä noin yleinen, niin oliko tarvittaessa rahaa käytössä?
Haapalehto:       Ei, että siellä oli krooninen rahapula, eli raha kun tuli tilille, siihen maksuliikennetilille, niin se meni muutamassa päivässä, loppui sitten. Siellä oli se toinenkin tili, mutta se oli vuokravakuutena, että sitä ei sitten voinut näihin ostolaskuihin käyttää.
Syyttäjä:           No, minkä takia sitten tai mietittekö koskaan, että pyrittiinkö sellaiseen aitoon liiketoimintaan, että haluttiin, että yhtiö kannattaa?
Haapalehto:       Niin, kun se on tää tämmönen tahtotila, niin se on ollut näiden asianomaisten vastuuhenkilöiden ajatuksissa ja mahdollisesti heidän keskinäisissä keskusteluissa ja tämä suhde oli hyvin etäinen ja mä en ollut mukana näissä näitten vastuuhenkilöiden keskinäisissä keskusteluissa. Että mun on mahdotonta arvioida, että olikse vaan niinkuin ajautumista, vai oliko joku suunnitellut, että asiat menevät niinkuin menevät. Joten en pysty arvioimaan sitä.
Syyttäjä:           Te olette täällä esitutkinnassa ottanut jonkunlaista kantaa siihen, sivulla 54 olette sanonut: ”Yhtiöllä ei ollut koskaan rahaa ja minua ihmetytti, että onko toiminta kannattavaa ja halutaanko edes, että toiminta kannattaisi” Mistähän tällainen, tai mitä te olette tarkoittanut tällä, kun olette sanonut näin?
Haapalehto:       Tähän liittyy se, että näistä kannattavuus- tai tämäntyyppisistä asioista ei keskusteltu. Eli jos ajatellaan tollaista keskimääräistä tilitoimiston toimeksiantoa ja asiakasta, niin siellä sitten keskustellaan näistä asioista usein, mutta tässä tapauksessa tää oli hyvin etäinen tää suhde eikä sieltä kysytty mitään, eli tota..ei ainakaan mulle tullut sellasta tietoa, että sitä, että siis miten siihen siellä suhtaudutaan.
Syyttäjä:           Onko normaalia, että teidän asiakkaat keskustelee teidän kanssa tällaisista sioista, kannattavuudesta?
Haapalehto:       Joo, se on se tavanomaisen tilanne.
Syyttäjä:           No, kun sanoitte äsken, että siellä oli krooninen rahapula*, niin mites, kun CityLinkille tuli välttämättömiä hankintoja, niin järjestyikö rahaa silloin?
Haapalehto:       En mä nyt yksittäisiä tapauksia muista, mutta tona aikana, kun me oltiin, joulukuuhun -91, niin kyllä siinä ainakin jotenkuten sitten etteen päin mentiin, että jollain tavalla aina saivat asioita neuvoteltua siten, että joten kuten pääsi eteen päin sitten.

* (Haapanen ei todistuksessaan lausu, että krooninen rahapula? syyttäjä valehtelee tarkoituksenaan muodostaa mielikuvia)

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>