Pos.27. Käsittely Helsingin Hovioikeudessa kesäkuu 2003

27.8.1. Kuullaan Todistaja Vesa Juhani Haapalehto

 

27.8.3


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

Syyttäjä:           Tiedättekö sitten, mistä tuli tätä rahoitusta?
Haapalehto:       No, muistikuva on että se oli vaihtelevasti, että se oli...myyntilaskutuksen kauttahan saatiin rahaa ja...mutta kun en ole tätä tositeaineistoa lähes kymmeneen vuoteen nähnyt, niin en näitä yksityiskohtia nyt muista. Sieltä tositeaineistosta ne olisi toki nähtävissä.
Syyttäjä:           Pyrkikö yhtiö hoitamaan velvoitteensa?
Haapalehto:       Mitä velvoitteita tarkoitetaan?
Syyttäjä:           No, veroja, kasettimaksuja?
Haapalehto:       Tänä kyseisenä aikana joulukuuhun -91 niin siellä liikevaihtoverojen osalta menettely oli pääosin sen luontoinen, että kun me oltiin saatu se kirjanpito ja se alv-laskelma, siis liikevaihtoverolaskelma valmiiksi, niin se meni se pelkkä ilmoitus eli ei ollut rahaa maksaa niitä liikevaihtoveroja, tilittää niitä samoin tein vaan pelkkä ilmoitus vaan jäi. Kyllä siellä jotain pienempiä summia maksettiin, mutta pääosin menettely oli tämä, että ilmoitettiin, mutta ei mennyt tilitys siinä samalla.
Syyttäjä:           Oliks teillä keskukustelua Kuusiston kanssa näitten maksujen suorittamisesta? Kasettimaksujen? Verojen? Olko jotain neuvotteluja?
Haapalehto:       No, ei mitään erityistä, se meni tyypillisesti jotenkin siihen tapaan, että tilitoimistosta kysyttiin, että lähetetäänkö se ilmoituslomake sinne yritykseen maksamista varten vai lääninverovirastoon ilmoituksena, jonka lääninverovirasto sitten laskuttaa. Vesa Kuusistolta sitä yleensä kysyttiin ja hän sit yleensä vastasi, että laistetaan vaan ilmoitus menemään. Että ei sen kummempaa keskustelua.
Syyttäjä:           Oliko se teidän käsityksen mukaan jotenkin tietoista toimintaa, että velvoitteita ei hoidettu?
Haapalehto:       No, kyllä se oli tästä meidän näkökulmasta tää rahapula. Se oli siinä koko aika läsnä, että kyllä mä sen näkisin siinä pääsyynä. Mutta sitä, että minkälaisena ongelmana se siellä nähtiin, niin sitä mä en pysty arvioimaan. Siis sitä, että oliko se jonkinlaista huolimattomuutta tai laiminlyöntiä, tahallista, niin näitä mä en pysty arvioimaan.
Syyttäjä:           Te olette esitutkinnassa sivulla 55 sanonut, että ”Minulle tuli hyvin pian sellainen tunne, että yhtiö ehkä jättää kaikki velvoitteensa hoitamatta ja ajautuu sitten jossain vaiheessa konkurssiin.” Mitä te olette tällä tarkoittanut?
Haapalehto:       No, sellaisia poliisi, tää... No sehän on mun mielestä väistämätön tulos. Lääninverovirastohan sitten lopulta hakee konkurssin, jollei niitä makseta. Mutta sitä tahallisuuden tai tietoisuuden astetta en pysty arvioimaan. Se voi olla siinä lauseessa liioittelua, et jos siinä jotenkin pyritään, et mä olisin jotenkin tiennyt, että se on tahallista, niin semmoista en ole tiennyt. Mutta toi tapahtumien kulku, sehän on väistämätön aikaa myöden. Ellei liikevaihtoveroja maksa, niin kyllä lääninverovirasto hakee konkurssin.
Syyttäjä:           Te ette tietenkään sitä pysty arvioimaan, että mitkä heidän tarkoituperät on. Mutta tuota tällä kysymyksellä ajan takaa lähinnä - olette näin kertonut, pitääkse paikkansa - että teille jostain, eri syistä, tuli tällainen tunne?
Haapalehto:       No, mä olin siinä mielessä huolestunut, että tiesin, että jollei niitä hoideta niin sitten konkurssi on väistämätön. Mun mielestä siitä olisi pitänyt olla huolestuneempi siitä tilanteesta. Siis tän tyyppistä asiaa tarkoitetaan. Mun mielestä olisi pitänyt olla huolestuneempi siitä tilanteesta. Mutta toisaalta tää suhde oli hyvin etäinen, että en sitä ihan tarkkaan.. Mulle ei ainakaan välittynyt sellaista, että oltaisiin oltu hirveän huolestuneita.
Syyttäjä:           Joo. Oliko CityLinkin toiminta riippumatonta NTC:stä?
Haapalehto:      Sitäkään mä en pysty täsmällisesti arvioimaan, koska se suhde CityLinkin ja tilitoimiston kanssa oli etäinen, mutta NTC oli tietty suuri asiakas, tai siis suurin ylivoimaisesti ja kyllä siinä tietynlainen suhde näitten kahden välillä täytyi olla, mutta tää riippumattomuus, alihankintasuhteet ylipäätänsä, niissähän riippuvuutta jossain mitassa aina on jos on yksi iso asiakas. Siis ainakin riskinhallinnan kannalta, sitähän pidetään riskialttiina asiana, jos on yksi iso asiakas.

Syyttäjä:           Olette poliisille kertonut sivulla 55: ”Tehdessäni CityLinkille kirjanpitoa, minulle tuli toisinaan mieleen, että CityLink voisi olla NTC:n bulvaaniyhtiö.” Seuraavalla sivulla olette kertonut, että ”Yrjö Reinikaisen roolista CityLink Oyssä totean, että Yrjö Reinikainen näytti vaikuttavan jollain lailla CityLink Oy:n toimintaan. Yrjö Reinikaisen vaikutus näkyi siellä täällä CityLink Oy:n kirjanpitoaineistossa.” Pitääkö tämä paikkansa?
Haapalehto:       Joo, joo se on siitä, kun kysyttiin, että onko se mahdollista, niin kyllä se, siis molemmat vaihtoehdot on mahdollisia. Mutta ei sitä pelkästään tositeaineistosta voi päätellä. Täytyy just tietää nää henkilöiden taustat ja sit nää historiat, että miten tähän tilanteeseen on tultu, ja mitä sen jälkeen on tapahtunut, että ei mulle sellaisia täsmällisiä tietoja ole tositeaineiston kautta tullut, että mä voisin antaa täsmällisen arvion siitä, että mikä se tilanne tässä riippuvuussuhteessa on sitte.

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>