Pos.27. Käsittely Helsingin Hovioikeudessa kesäkuu 2003

27.8.1. Kuullaan Todistaja Vesa Juhani Haapalehto

 

27.8.4


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

Syyttäjä:             Ootte sanonut, että ”saattoi olla”.
Haapalehto:       Joo, kyllä siis molemmat vaihtoehdot on mahdollisia.

Syyttäjä:           Selvä, ei muuta kysyttävää.
Puheenjohtaja:   Tuota, kun puhuitte tästä yrityksen kannattavuuden seuraamisesta, niin tehdäänkö tällaisissa pienissä yrityksissä, niinkuin CityLink oli, niin noita välitilinpäätöksiä? Tilkauden aikana?
Haapalehto:       Aika harvoin tehdään, että kyllä joskus tehdään, mutta ei ole tavanomaista kuitenkaan.
Puheenjohtaja:   CityLinkissä ei varmaan tehty?
Haapalehto:       Ei tehty.
Puheenjohtaja:   No, kumpi sitten jatkaa? Syyttäjä? Vai eikun Kemppainenko jatkaa?
Kemppainen:     Kyllä, voin jatkaa. Te äsken mainitsitte, että kun asiakassuhde Kuusistoon oli etäinen, niin minkä vuoksi se oli etäinen? Pyrittekö te itse olemaan siihen yhteydessä, tai miten tämä kirjanpitotoimeksianto nyt sitten käytännössä hoitui?
Haapalehto:       Hoitui käytännössä sil taval, että näitä kontakteja oli ylipäänsäkin hyvin vähän. Vesa Kuusisto toi usein useita kuukausia kerrallaan eli siellä esim. kolme kuukautta saattoi olla aineistoa. Hän oli kolme kuukautta pois, jolloin tota ei ollut mitään kontakteja. Sitten hän yhtenä päivänä ilmestyi ja tota, toi kolme kansioo, tai siis kolmen kuukauden materiaalin ja ei siinä paljon sitten puhuttu. Ja sitten kun se oli jäljessä, kun se oli tällä tavalla, niin sitten siinä oli vaan tulipalokiire saada se äkkiä kirjanpito valmiiksi ja liikevaihtoveroilmoitukset menemään, että ei siinä semmoista pitkän aikavalin yrityssuunnittelua tai kannattavuussuunittelua ollut. Ei hän koskaan kysynyt. Ja sitten kun tää on tämmöistä ostopalvelua, niin asiakas periaatteessa määrittelee sen toimeksiannon laajuuden, niin ei siinä näitä kannattavuusasioita käsitellä.
Kemppainen:     Joo, no sitten ihan yleisesti ottaen: kun sanoitte, että noin kolmen kuukauden kirjanpito tuodaan kerralla, niin miten sitten sellaiselta yrittäjältä taloudenpdon seuranta sitten onnistuu?
Haapalehto:       No, ei se varmaan onnistunutkaan, jollei siellä sitten jotain omia laskelmia ollut, niin ei se ainakaan tämän lakisääteisen kirjanpidon kautta onnistunut, koska se oli jäjessä suurimman osan aikaa.
Kemppainen:     Tuota jos, tähän reskontraan liittyen, niin sanoitteko te syyn, että miksi teidän toimisto ei sitä reskontraa pitänyt yllä?
Haapalehto:       Ei sitä meiltä edes kysytty, että heillä oli siellä oma atk-laitteisto. Se oli siellä ja kyllä se oli lähtökohtaisesti se, että he hoiteli sitä itte. Ei sitä edes kysytty meiltä.
Kemppainen:     Jos oletetaan, että reskontraa on ollut jollain tavoin tiedossa, niin miten hyvin sitä kautta on sitten pystynyt, tässä tapauksessa Kuusisto, seuraamaan yhtiön taloudenpitoa?
Haapalehto:       Mahdollisesti, jos sieltä on saatu sellaisia raportteja, että myynnit miinus ostot, niin kyllähän siitä ainakin tietyiltä osin pystyy seuraamaan. Mutta mä en sitä heidän ohjelmaa millään tavoin käyttänyt, enkä tunne, enkä tiedä käyttikö he sitä sitten kannattavuudenseurantaan. Mutta siinä on sitten varastomuutokset, että jos ovat tällaista tehneet, mutta mulla ei ole tietoa, ovatko tehneet.
Kemppainen:     No, nyt kun sanoitte, että merkittävä kauppakumppani oli NTC, niin pystyykö tässä nyt jollain tavalla seuraamaan esim. CityLinkin ja NTC:n välistä kaupankäyntiä reskontratietojen perusteella?
Haapalehto:       Joo, siellä tehtiin myyntilaskut, oli olemassa NTC:lle, et kyllä he pystyivät sitä seuraamaan.
Kemppainen:     Tuota, minkälaisia havaintoja...te sanoitte, että oli krooninen rahapula (Ps. syyttäjän käyttämä termi elää jo omaa elämäänsä). Että rahat loppuivat muutamassa päivässä, kun niitä tuli. Niin miten paljon sinne pankkitilille ylipäänsä tuli rahaa verrattuna yhtiön myynteihin?
Haapalehto:       No, sinne ei niin, jos ajatellaan yritystoimintaa keskimäärin, niin sitä tuli vähemmän, koska, siis nimenomaan rahasuorituksia sinne tilille, koska NTC, joka oli suurin asiakas, niin siellä hoidettiin kuittaamalla aika paljon näitä CityLinkin myyntilaskuja, suorituksia. Eli kun siellä oli sitten toiseen suuntaan, niin kun siellä oli kalustoa vuokralla, niin CityLinkillä oli vuokranmaksuvelvoite sinne NTC:n suuntaan, niin näitä keskinäisiä saamisia, velkoja kuittaamalla näitä maksuja hoidettin, eli ne ei silloin mennyt sieltä pankkitilin kautta. Niitten kuitattujen määrien osalta.
Kemppainen:     Tuota, siitä kirjanopitomateriaalista, joka teille toimitettiin, niin kävikö siitä ilmi, että oliko nää kuittaukset tehty ikäänkuin eräpäivien mukaan tai oliko siellä huomioitu jotain viivästyseuraamuksia puolin tai toisin?
Haapalehto:       No, sitä mä en täsmällisesti muista, kun, jos olisi se tositeaineisto, niin pystyisi kattomaan..mutta kun ei ole, niin mä en täsmällisesti muista, että oliko viivästykorkoja laskettu jompaankumpaan suuntaan.

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>