Pos.27. Käsittely Helsingin Hovioikeudessa kesäkuu 2003

27.8.1. Kuullaan Todistaja Vesa Juhani Haapalehto

 

27.8.6


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

Haapalehto:       No, ei oikein. Tietty, tässä on jo toista miljoonaa tää varasto ja osakepääoma oli muistaakseni se viistoista, kurkistetaanpa: juu tässä on tää osakepääoma 15 000 ja tavaravarasto on yli miljoona markaa ja jos tää varasto on kurantti, niin silloin sinänsä asiat on kunnossa. Mutta silloin pienikin hinnoittelumuutokset tässä varastossa, se vaikuttaa sitten heti asiaan, koska varasto on näin iso suhteessa osakepääomaan.
Kemppainen:     Siinä taseen puolella noi osakkeet ja osuudet ovat 280 000 markkaa, niin miten se teidän mielestä vaikuttaa, jos se arvostus, tää 280 000mk:n erä on käytännössä arvoton?
Haapalehto:       Se syö sen osakepääoman sitten, tääkin kauppa oli tässä just ennen tota tilinpäätöstä ollut. Että jos toi tosta laitettaisiin nollaksi, niin oma pääoma menee miinukselle ja roimasti.
Kemppainen:     Mitä silloin yrittäjän yleensä pitäisi tehdä?
Haapalehto:       Oma pääoma pitäisi laittaa kuntoon tai hakea selvitystila.
Kemppainen:     Tuosta taloudellisesta asemasta sitten: mainitsitte että NTC:llä oli merkittävä osuus, mutta oliko CityLink teidän mielestä taloudellisesti riippumaton? Tai vaikuttiko se NTC:n olemassaolo jollain tavoin CityLinkin taloudelliseen riippumattomuuteen?
Haapalehto:      
Noin yleensäkin ottaen voi todeta sen, että yritystoiminnan, liiketoiminnan suunnittelun kannalta, että jos on tämmöinen dominoiva asiakas niin se aiheuttaa riskiä liiketoimintaan, onpa se sitten, nää tahtotilat mitä hyvänsä. Siis tyyliin, että jos esim. jokin Nokian alihankkija on yksistään riippuvainen Nokian tilauksista, niin se on erittäin riskialtista. Ja Nokia pystyy painostamaan. Että tavalla, jos on yksi iso asiakas, niin kyllä se aiheuttaa siihen sellaista riskien kasvua kaikin tavoin, siis ihan yleiselläkin tasolla. Oli näitten henkilöiden tahtotilat mitä hyvänsä.
Puheenjohtaja:   Dominoivalla tarkoitatte sitä, että on oikeastaan vaan yksi iso asiakas.
Haapalehto:       Kyllä.
Puheenjohtaja:   Sitä tarkoitatte...
Haapalehto:       Kyllä, dominoiva. Niin,että tota usein tässä liiketaloustieteessä niin että jos yksi asiakas on yli puolet, niin silloin se on jo riskialtis ja huono tilanne, eli pitäisi aina olla, että yksikään asiakas ei olisi esimerkiksi yli puolet.
Puheenjohtaja:   Joo, se on selväkin, mutta se ei siis tarkoita, että se olisi muulla tavoin hallitseva, tää teidän käyttämä termi dominoiva, tai muuten määräävä?
Haapalehto:       Se tulee yksinomaan tän suuren osuuden takia.

Puheenjohtaja:   Joo, selvä. Kemppainen, olkaa hyvä.
Kemppainen:     Tuota, sanoitte, että yksi suuri asiakas pystyi dominoimaan, niin oliko CityLink sitten jollain tavoin riippuvainen tästä velkojien suhtautumisesta? Tähän tavallaan niinkuin laskujen maksamiseen?
Haapalehto:      
Joo, kyllä se sitten väkisinkin sitten, kun siellä oli erääntyneitä velkoja. Niin jos  on kyse tällaisista tavaran- tai palveluntoimittajista, niin nehän kieltäytyy toimittamasta, jollei entisiä makseta tai vaativat jopa käteissuorituksia sitten uusiin toimituksiin ja sitten yhteiskunta, eli siis verovirasto siiten taas käynnistää kovat perintätoimet. Niin kyllä se tässä suhteessa on toiminnan jatkuvuus riippuvainen näitten velkojien päätöksistä.
Kemppainen:     Mulla ei ole kysyttävää.
Puheenjohtaja:   Pörsti, olkaa hyvä.
Pörsti:               Melkein tuossa tuli, tuota semmoinen vaan, että kun puhuitte tuosta kolleegastanne, niin muistattekste kuka hän oli?
Haapalehto:      Markkku Immonen.

Pörsti:               Joo, tätä oli tarjottu hänelle ensin.
Haapalehto:       Joo.
Pörsti:               Tuota sitten näistä valikoimista tai suoritettiinko näissä maksuissa jotain valikointia, ymmärsinkö oikein?
Haapalehto:       Siis tositetaineistoon...
Pörsti:               Siis mitkä laskut maksettiin?
Haapalehto:       Se mitä, et päästiin niinku eteenpäin. No, tositeaineiston perusteella, no, puhelinlaskut oli pakko maksaa, että puhelimet pysy auki. Samalla tavalla tietysti tilitoimistokin, et kirjanpitoo päästiin eteenpäin, niin piti maksaa ne entiset. Sen tositeaineiston perusteella sai sen vaikutelman, että mentiin aina, että päästiin aina päivä ettiinpäin.
Pörsti:               Olks teidän kanssa teosto-maksuista mitään puhetta?
Haapalehto:       Vesa Kuusisto ei puhunut niistä koskaan mitään.
Pörsti:               Teillä ei sitten ilmeisesti ole tietoakaan, että pidettiinkö näistä ongelmana?
Haapalehto:       Hän ei puhunut niistä mitään, että sittenhän tililtoimistoon tuli yhtenä päivänä teoston tarkastaja - yhtenä aamuna, mutta siitäkään ei Vesa Kuusisto maininnut mitään.
Pörsti:               Joo, mulla ei tässä vaiheessa ole muuta, saattaa sitten lopuksi tulla pari, mutta ei ole muuta.

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>