29.Pos.2. Hämeenlinnan käräjäoikeus/todistelu/päätös/syyttäjä ei valita

29.2.2.


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

Syyttäjä jatkaa

Syyttäjä:             Jos teillä on noin paljon erilaisia yhtiöitä niin mikä idea sitten oli tällä näillä kahdella tilillä täällä on näin paljon tosiaan näitä niin kuin kuultiin niin raha liikennettä yksityisellä tilillä, henkilökohtaisella tilillä. Kun yhtiöitä on ollut vaikka kuinka paljon, mitä nää sitten on
Reinikainen:        -90 luvun alku vuodet oli yrittäjille lähes pääsääntöisesti hankalaa aikaa ja minulla oli melko hyvä asema kommandiitti yhtiöni kautta ja näihin itse mielestäni vielä harvalukuisen määrän yhtiöitä joidenka osakkeita omistin - niin ehkä ne olivat tukea yrittäjien pyrkimyksiin omien liiketoimintojensa kehittämisessä. Ja suhdetoimintaverkoston ylläpito ja apu joillekin henkilöille niin oli sinänsä ystävyyssuhteisiin perustuvaa luottamuksellista apua ja kieltämättä asiasta olisi voinut olla parempikin (yksityinen) kirjanpito, mutta noissa olosuhteissa sitä ei kuitenkaan tullut tehtyä
Syyttäjä:             Eikö se luontevammin olisi käynyt nimenomaan näiden yhtiöiden kautta kuin jonkun yksityisen tilin kautta
Reinikainen:    Yhtiöllä ei ole oikeus antaa ilman vakuuksia kenellekään luottoa, eikä - ja se olisi taas osakeyhtiölain mukainen rikos ja yhtiöt pääsääntöisestikään. Pankit toimii pankkina ja yksityiset ihmiset kyllä vippailee keskenään, mutta yhtiöt eivät voi toimia luotonantajina ei sen enempää yksityisille tileille kuin yritystenkään kesken se on, se on yleensä arveluttavaa ja
Syyttäjä:             Ei edes henkilöyhtiölle
Reinikainen:        Ei edes henkilöyhtiöille, että kyllä sitä pääsääntöisesti vältetään, että mulla on aina ollut se asia, että luottoa annetaan vain, jos on olemassa luoton edellytykset - tavara luottoakin - ja raha luottoa ei lainkaan yrityksestä
Syyttäjä:             Meneekö tää nyt niin, että tää yksityinen tili on sitä varten, että te voitte kavereille ja muille antaa luottoa ja saada luottoa siihen tilille
Reinikainen:        Ei suinkaan, kyllähän minun henkilökohtaisen tilini kautta minun henkilökohtaiset varat liikkuivat. KY hoiti KY:n liiketoimia ja tietysti KY:n kautta varoja voi
siirtää myös omalta henkilötililtä omalle henkilö tililleni. Tässä on kuitenkin tarkoituksella tai tarkoituksettomasti jätetty selvittämättä KY:n hyvä asema - tiliasema ja varallisuus - jolla olisi ollut merkitystä tämän kokonaisuuden kannalta
Syyttäjä:             Oletteko sitä mieltä, että rahasiirrot jotka on teille tai ilmeisesti yhtiölle on KY:stä niinkö
Reinikainen:        Väitän niin, väitän, että nämä pääomat, omani ja päälähteeni on pääsääntöisesti ollut KY:n hyvästä asemasta syntynyttä raha virtaa kun sitä kuukausittain katsellaan niin se ei ole kuitenkaan ollut kuin muutaman kymmenen tuhannen luokkaa suuntaan jos toiseen

Syyttäjä:             Mennään sitten tänne Metsäpuron suuntaan tämä Heikki Metsäpurolta on lukuisia suorituksia osissa on selitys osissa ei
Puheenjohtaja:    1991 teimme Metsäpuron kanssa suunnitelmia autojen maahantuomiseksi Yhdysvalloista, jonne teimme myös matkan kesällä 1991 ja toimme sieltä sillä kertaa kaksi uutta henkilöautoa. Tarkoitus oli pienimuotoisessa mittakaavassa harjoittaa tuonia amerikkalaisilla henkilöautoilla. Meidän varamme ei kuitenkaan olisi isommassa mittakaavassa tähän riittäneet, eikä olosuhteet olleet sopivat jotenka tää autokauppiaan ura jäi aika lyhyeksi, mutta toimin kuitenkin tässä rahoittajana ja näistäkin autoista päästiin eroon. Muistan hyvin, yksi myytiin Tampereelle ja Heikki Metsäpuro sai tilitettyä minulle kaupan jälkeen varoja ja yksi auto myyntiin juuri itsenäistyvälle, itsenäistyvään Eestiin, kysymyksessä oli kuitenkin useimpiin satojen tuhansien markkojen arvoiset kulkuneuvot ja näistä johtuen meillä oli henkilökohtaista raha virtaa kumpaankin suuntaan
Syyttäjä:             Mihinkäs yhtiön vai yksityistilille ne tuloutettiin ne tulot mitä niistä autoista tuli
Reinikainen:        Muistan, että tässä tarkastuskertomuksessa myös mainitaan näistä autokaupoista mutta ei käsitellä sitä raha virtaa sen enempää
Syyttäjä:             Niin, niin mä vaan sitä, että mikä teidän käsitys on katsotteko te henkilökohtaiseksi vai jonkun yhtiön tuloksi
Reinikainen:        Se oli kommandiittiyhtiö joka rahoitti tätä ja kommandiittiyhtiöstä henkilö ottaa ulos rahaa siis omistaja niin kyllä ne kirjataan henkilötililtä pois siis maksuksi omistajalle, siis tässä tapauksessa minulle ja minä olen tilitysvelvollinen joko palauttamaan henkilötilille tai jättämään omalle tilille, joka tapauksessa minun omalle tilille näitä suorituksia myöhemmin tuli ja sellaisena ne myöskin on käsitelty

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>