Pos.29.6. Kommenttit/ yhteenveto koko vero/oikeusprosessista sekä aineistosta - testaus/testattavuus

29.6.13


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

Olimme varautuneet oikeusasiamiehen viivyttelyyn - viemällä asia Hämeenlinnan käräjäoikeuteen. Tarkastuskertomuksen sisältö kaikilta osin vaati selvittämään, voidaanko verovirkamiesten toimivallan nimissä tuomita verovelvolliset erilaisiin rikoksiin ilman tuomioistuimen käsittelyä. Käsittelystä tuli mielenkiintoinen.

Pos.17.3.1Ensimmäinen käsittely (lyhennetty alkuperäisestä)

Hämeenlinnan Käräjäoikeus                                                                                 5.3.1996
4. osasto                                                                                                            Dnro R 96 / 86

Käräjätuomari Harri lintumäki
Lautamiehet: Ari Lahdenperä, Leena Pursiainen, Arja Ratava

 

  1. Asianomistajat, Oy NTC International Ltd Oy sekä Yrjö Reinikainen/ avustajana Marja Sulin
  2. Vastaajat, Huovinen Matti, Kuortti Hannu/ avustajanaan Markku Lehtola
  3. Virallinen syyttäjä Kaupunginviskaali Salme Jalkanen
  4. Asia Herjaus ym.
  5. Asiakirjat: Sulin (NTC/Y.R) –Haastehakemus, Kaksi haastetodistusta, Oy NTC International Ltd:tä koskeva alustava ja lopullinen verotarkastuskertomus
  6. Asiakirjat: Lehtola kirjelmä (ohessa kokonaisuudessaan), ote verotarkastusoppaasta,  verotuspäätös, tutkimuspyyntö

Sulin: Ilmoitti, että lähetettävä seuraava kertomus on alustava. Uudisti haastehakemuksen sisällön

Lehtola: Kiisti kaikki esitetyt syytteet ja vaatii niiden hylkäämistä. Toteaa, että koska verotus on mennyt tarkastajien osoittamalla tavalla kyse ei voi olla objektiiviperiaatteen rikkomisesta. Jätti ja luki oikeudelle kirjelmän. Lausui, että virkavelvollisuuden rikkomista koskevien muiden vaatimusten osalta totesi, että koska verotus on mennyt tarkastajien osoittamalla tavalla, kyse ei voi olla objektiiviteettiperiaatteen rikkomisesta.

Kuortti lausui: Ainoastaan perusteluja on muutettu lopullisessa verotarkastuskertomuksessa ja ennen lopullista verotuspäätöstä kuullaan joka tapauksessa verovelvollista. Kuulemisen laiminlyöntiä ei kysymyksessä ole. (Lausuu Hannu Kuortti 5.3.1996) Ks. Citylink kuuleminen

Lehtola: Asia on ollut toimitettavakin eteenpäin virkaportaassa rikosharkintaa varten, koska esimerkiksi kirjanpitoa ei ole yhtiössä pidetty ainakaan kaikilta osin. (Ps. Ks. asianomistajana on NTC International LTD Oy jonka kirjanpito on todettu tarkastuksessa suoritetun asianmukaisesti. Lehtola ei lausu - ketä tällä kommentilla tarkoittaa, hänen lausumansa on harhaanjohtava?)

3. Mistä on kysymys, lausuu asiassa asianajaja Salo

Vastaajien vastinekirjelmässä ei tietenkään voitu sanoa sitä, kuinka asiaankuulumattomia kannanotot erilliseen rikossyyllisyyteen ovat tarkastuskertomuksissa, eritoten, mitä tule alustavaan kertomukseen. Vastinekirjelmässä haluttiin myös korostaa sitä, kuinka alustavassakin kertomuksessa oli puhuttu vain mahdollisista rikossyytteistä ja mahdollisista veropetossyytteistä. On selvä, että myös tällaisten mahdollisuuksien esittäminen voi helposti toteuttaa kunnianloukkausrikoksen ainakin solvauksen osalta. Sen, joka ei ole syyllistynyt rikoksiin, ei tarvitse sietää aiheettomia esityksiä mahdollisista rikoksistaan. Kuten jokainen ymmärtää, tällainen loukkaaminen on vakavampaa, kun se tulee virkaansa toimittavien virkamiesten taholta.

Next >>

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>