Pos.29.7. Kommenttit/ yhteenveto koko vero/oikeusprosessista sekä aineistosta - testaus/testattavuus

29.7.1.3


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

Citrylink Oy jatkuu,

Olimme heti saatuamme alustavan tarkastuskertomuksen moittineet verotarkastajia siitä, että he eivät ole kuulleet Vesa Kuusistoa, että mitkä tärkeintä - niin häntä tulisi kuulla. Verotarkastajien puhelin soiton sisältö on tuotu esille Pos 17.

Vesa Kuusiton/Citylink Oy:n kuulemisesta kertoo Helsingin Käräjäoikeudessa verotarkastaja Huovinen:

Niinimäki:        Sitten menisin kysymykseen epäkuranteista tuotteista tai tarvikkeista. Haastattelitteko Kuusistoa sen selvittämiseksi selvittäisikö jotkut niin kuin epäkurantit kasettirungot tai muut tuotteet osaa tästä väitetystä hävikistä
Huovinen:        Niin tässä mielessä Kuusistoa oli vaikea saada kiinni, että vasta kun oli alustava kertomus lähetetty niin onnistuin saamaan Kuusiston puhelimen päähän niin ettei ollut mahdollistakaan en olisikaan löytänyt Kuusitoa langan päähän vaikka häneltä.
Niinimäki:          Mutta ihan lyhyt vastaus siihen kysymykseen siis, että saitteko Kuusistolta jonkun vastauksen siihen selittäisikö jotkut epäkurantit kasettirungot tai muut vastaavat kasetit tätä väitettyä puuttuvaa myyntiä
Huovinen:        Toisin sanoen en ennen alustavan kertomuksen laatimista niin ei ollut mahdollista saada Kuusistoon yhteyttä, en sen koska en saanut yhteyttä niin en selvittänyt

Niinimäki:        Justiin. No havaitsitteko yhtiön papereista muiden työntekijöiden nimet jotka siellä toimivat ja yritittekö heiltä selvittää sitten tällaista mahdollista epäkuranttiuteen perustuvaa hävikkiä
Huovinen:        Tarkistin myös Citylinkkiä vuonna –94 ja Citylink oli lopettanut toimintansa –92 mun ymmärtääkseni elokuussa, niin ei siellä ollut sinä hetkenä enää mitään henkilökuntaa jolta olisi voinut jotain kysyä

Samassa yhteydessä Niinimäki kysyy: Niinimäki:        Kysyittekö Kuusistolta, että jäikö sinne loppuvarastoa ja toisaalta, että vietiinkö mahdollisesti Etroniaan jotain runkoja tai magneettinauhaa
Huovinen:        En ole Kuusistolta tiedustellut

Oliko Hannu Kuortti ollut yhteydessä Vesa Kuusistoon: Helsingin käräjäoikeuden Puheenjohtaja   Onko tämä ymmärrettävä niin, että todistaja ei ole tavannut Kuusistoa henkilökohtaisesti tuohon aikaan
Kuortti:             Silloin kun tää tarkastus on tehty niin en ole tavannut
Puheenjohtaja   Eli teillä ei ole suoraa havaintoa siitä onko hän ollut, mikä hänen tilansa on ollut, ja näin päin pois?
Kuortti:             Joo ei ole ollut

Kuulemisesta mainitaan myös hallinto-oikeuden päätöksessä klikkaa: CityLink Oy:ltä ei pyydetty selvitystä ennen NTC:lle 30.06.95 määrättyjä jälkiveroja, että CityLink Oy:lle lainkaan laadittu alustavaa tarkastuskertomusta tai, että Vesa Kuusistoa olisi kuultu asiassa ennen lopullisen tarkastuskertomuksen laadintaa.

Eräs oleellinen asia selviää myös Uudenmaan lääninoikeuden päätös pöytäkirjasta joka liittyy kuulemiseen ja tarkastuskertomuksen laadintaan on lausuttu samaisen päätöksen s.3 vaatimuksessa: "Yhtiö on kirjallisesti pyytänyt tarkastuskertomuksen lähettänyttä Turun Lääninverovirastoa kertomaan, missä verotarkastajien tarkastuksessaan käyttämä osa kirjanpitomateriaalia oli. Vasta vastineen antamiselle varatun jatkoajan päättymisen jälkeen Hämeen lääninverovirasto oli kirjallisesti ilmoittanut, että kirjanpitomateriaali oli noudettavissa Hämeen lääninverovirastosta". >>Uudenmaan lääninoikeus ratkaisussaan (Päätös 427/4 päivätty 19.6.1996. 601/7010/96)<<

Kaikki edellä esitetty todistus kertoo, että Citylink Oy oli verotarkastuksen yhteydessä ainoastaan viitekehys jonka ympärille synteesi rakennettiin. Kuuleminen ja selvittely olisi "saattanut" johtaa lailliseen menettelyyn, seikka jota veroviranomaiset kaikin keinoin pyrkivät välttämään. CityLink Oy on yhä olemassa sitä ei ole koskaan haettu vararikkoon, sille ei myöskään ole esitetty mikään oikeusasteen kautta velkomusta mistään velkasuhteesta. Päinvastoin on otettava huomioon se tosiseikka jonka todistaja Hannu Kuortti Niininäen esittämiin kysymyksiin lausuu: Niinimäki:  Niin mä ajattelin, Justiin. No sitten seuraava sivu kattaa kauden 1.10 –30.4 –92 nyt siinä ei sitten niitä sivunumeroita ainakaan mun kappaleissa mutta rakenteellisesti lienee samanlainen kuin edellinenkin, eli siellä jollakin sivulla tulee tämä yhteenveto otsikko jossa nämä lokakuun –91 viiva huhtikuun –92 ostot, kautta myynnit ,on luetteloitu ja onko niin, että tämän laskelman mukaan Citylinkille olis tullut palauttaa veroa 350.057 markkaa 
Kuortti:                  Kyllä

Niinimäki:              Se viimeinen kausi ymmärtääkseni on sitten tämä 01.05 –92 – 30.4-93 joka jälleen päättyy yhteenvetoon, eli tämän tositteen viimeinen sivu jonka mukaan siellä olis sitten kertynyt Citylinkille tilitettävää, eli valtiolle maksettavaa liikevaihtoveroa 20.261 markkaa
Kuortti:                  Pitää paikkaansa
Niinimäki:              Olenko ymmärtänyt oikein kun olen laskenut yhteen nämä, näitten kausien liikevaihtoverot kautta vähennykset. Citylinkille tämän laskelman mukaan olisi tullut palauttaa liikevaihtoveroa 335.917:- markkaa
Kuortti:                  Se varmaan täytyy tässä äkkiä niin kuulostaa noin, niin
Niinimäki:              Joo mä oon yhteenvedon
Kuortti:                  Niin, jos sulla on vaan se 34.000:- jos sä sen  6000:- mukaan laskit, sen ensimmäisen niin
Niinimäki:              Mä olen laskenut sen mukaan ton ihan, että se kuuluu siihen 6.121. plus 350.057 sitten vähennetään toi 20.261
Kuortti:                  Joo, kyllä,

 

 

123 • 4 • 5 << Previous Next >>