Pos.29.7. Kommenttit/ yhteenveto koko vero/oikeusprosessista sekä aineistosta - testaus/testattavuus. Kimmo Pörsti ...

29.7.7.1


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

7. Valheet/valheita. Ristiriitaisuuksia ja kavaluutta

Olen seuraavaan ottanut muutamia esimerkkejä valheista sekä sofismista. Jutun kannalta ei kaikilla ole merkitystä, mutta ne kertovat kyseisten lasusujien moraalista sekä etiikasta. Jutun kannalta luulisi olevan merkitystä näyttöön vaikuttaneista vääristelyistä sekä selkeistä valheista. Jotkin seikat perustuvat laajenpaan juonimiseen ja kavaluuteen. Lukijan tehtäväksi jää arviointi.

Kimmo Pörsti toimi koko prosessin ajan tehokkaana stategina, hänellä oli henkilökohtainen ambitio/kauna minua kohtaan. Uudenmaan lääninoikeuden käsittelyn aikaan hän toimi Teoston kasettimaksuosaston toimistopäälikkönä. Myöhemmin hän Riihimäeltä käsin toimineen asianajotoimiston asiamiehenä toimi Teostoa asiamiehenä, jossa hänellä lienee ollut täysipäiväinen työ marinoida juttuja minua vastaan.

Uudenmaan lääninoikeudessa Kimmo Pörsti toimi todistajana. Helsingin Käräjäoikeudessa hän toimi Teoston asiamiehenä - asianomistajan ominaisuudessa. Helsingin Hovi-oikeudessa hän toimi Teoston asianajajan ominaisuudessa. Seuraavassa Uudenmaanlääninoikeuden käsittelyssä annettu todistus:

Pos.11.2 Helsingin raastuvanoikeus S 91/10567. Teosto oli – 90 luvun alkuvuosina pariin otteeseen pyrkinyt eri keinoin - päästä tutkimaan NTC:n liikekirjanpidon sisältöä. Erään kerran "v.1991-2" Pörsti ja pari muuta Teoston toimihenkilöä saapuivat Lääninhallituksen viranomaisten kanssa konttoriimme Hämeenlinnaan, vaatien nähtäväksi yhtiömme kirjanpidon. Kun heillä ei ollut siihen lainsuomaa oikeutta, niin kieltäydyimme tällaisesta yhteistyöstä. Hetken kuluttua, he saapuivat poliisi vahvistuksella lisättynä. Selvitimme poliisille kantamme. Poliisi selvitti tilanteen Teoston "jengille" ja he joutuivat poistumaan paikalta. Ei kulunut kauaakaan kun Teosto haastoi NTC:n oikeuteen vaatien saada oikeudelta päätös - "valtuutus" saada tutkia NTC:n liiketapahtumia. Asiaa käsiteltiin v.1992 H:gin alioikeudessa riita-asiassa S. 91/10567 yhteensä kolmessa istunnossa. Teosto luopui vaatimuksistaan kolmannessa istunnossa 27.10.1992 ja raastuvan päätökseen perustuen joutui korvaamaan oikeudenkäyntikulut. Kyseisen käsittelyn yhteydessä kuultiin kirjanpitäjäämme Matti Paanasta (asia tulee esille vuosia myöhemmin Uudenmaan lääninoikeudessa jossa Teostosta Pörsti kiistää koko oikeustapauksen olemassaolon. Samoin hän kiistää tapahtuman H:gin käräjäoikeudessa 06.1999, tässä yhteydessä tilasin asiaan liittyvät oikeudenpöytäkirjat kansliasta ja käsittelyn aikana asianajaja Pekka Harju jätti (Pörstin kiistämän) tapauksen päätös pöytäkirjan oikeudelle). Matti Paananen tuolloin todistajana kertoi mm. Puheenjohtaja kysyy: mitä NTC International teki? Matti Paananen: ”Ensimmäinen varsinainen toiminta oli videokotelo, joka videokasetin päälle, tämä säilytyskotelo, niin sen valmistaminen tai valmistuttaminen Tallinnassa. Eli siellä teetettiin työ. Siellä oli NTC:n omistama ruiskupuristuskone ja NTC osti raaka-aineen ja vei Tallinnaan. Siellä teetettiin työ, ja kasattiin, raaka-aineet valmiiksi. Kotelot tuotiin maahan ja markkinointiin eteenpäin. Eli silloin alussahan osa niistä myytiin Scandexalle ja osa suoraan kuluttajille tai ammattikäyttäjille. Viime vuonna Scandexa meni konkurssiin - 1991 toukokuussa - eli silloin sen nimi oli Sukabu Oy. Siinä vaiheessa 1991 keväällä NTC osti, ei, se oli kotelokauppaa ihan kevääseen asti muistaakseni. Eli siinä vaiheessa, kun Sukabu meni konkurssiin, niin sen jälkeen tuli kasettikauppa NTC International Oy:lle. Viime vuoden kesäkuu oli varsinainen ensimmäinen kuukausi, että oli molemmat kotelo- ja kasettikauppa NTC:llä. Molemmat teetettiin, siis ostettiin, se oli pelkkää markkinointia”: ote Helsingin Käräjäoikeuden pöytäkirjasta S. 91/10567: Myöhemmin asiasta saatiin - Pos.11.2.1 Helsingin Hovioikeuden tuomio. Teosto valitti oikeuden päätöksestä Hovi-oikeuteen. Helsingin hovioikeudelle jättämässään valituksessa Teosto vaati, että se vapautetaan suorittamasta NTC international Ltd:lle käräjäoikeudessa maksettavaksi tuomittuja oikeudenkäyntikuluja. Helsingin Hovioikeuden tuomio Nro 4051 annettu 15.9.1994 asia Nro S 92/2258 päätti, ettei syytä raastuvanoikeuden päätöksen muuttamiseen ole ja Teoston maksettavaksi määrätyt korvaukset jäivät voimaan.

Helsingin käräjäoikeudessa v.2000 asiasta käytiin myös seuraava diskurssi:

Harju:                  Muistatteko, että NTC olisi saattanut tehdä - valmistanut kasetteja
Paananen:            Siis valmistaa koko kasetin rungot, ostaa nauha ja ladata se, en muista ihan varmaksi
Harju:     Teitä on kuultu vuonna –92 raastuvan-oikeudessa nimenomaan tästä asiasta, muistatteko mitä olitte siellä asiasta lausunut
Paananen: Muistan käyneeni siellä, en muista mitä olen asiasta lausunut.
Harju:     Tässä on kovin tuoreeltaan Paanasta kuultu. Tämä on se oikeudenkäynti jossa päämieheni sanoi Teoston ottaneen pultin - hävitessään jutun. Se oli siis –92 eikä –95 niin kuin vastapuoli on täällä sanonut. Tässä on todistajan kuuleminen siinä näkyy, että - se on eilen otettu tuolta alhaalta. - Tässä on tämä pöytäkirja - Tässä on tarkemmin tämä kuuleminen ja purettu nauhalta ja lopussa on Paanasen todistus.
Puheenjohtaja:   Pidetään tauko ja kopioidaan.

Tästä tappiosta Teosto, Kimmo pörsti ja opetusministeriön virkamiehet imaisivat herneen nenäänsä. Asia on närästänyt Kimmo Pörstiä niin paljon, että hän on kieltänyt kyseisen emppiirisen tapauksen olemassaolon - heti tilaisuuden tullen.

 

 

 

123 • 4 • 5 << Previous Next >>