Pos.29.8. Kokemukset; Verotusmenettelystä, Hallintomenettelymenettelystä Oikeuskäytäntöstä

29.8.13.


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

Yhteenvetoni 29.6-7 sekä 29.8 yhdessä kaiken aineellisen todistuksen kanssa on peittelemätön faktaa. Olen useiden varatuomareiden kanssa käynyt tapauksestani keskustelua. Olen ymmärtänyt, että asian käsittelyssä on hovioikeudessa tapahtunut väärin arvionti, että aineiston peruteella ei voi syntyä järkevää epäilyä: "ei järkevää tai varteenotettavaa epäilyä", toisin sanoen; syytetyn syyllisyydestä ei saa olla järkevää epäilyä (KKO 2002:47) Mitään viitteellistä tai "hypoteettistäkään" näyttöä ei ole ohimyynnistä Citylink Oy:n lopetettua toiminnan 1992 elokuussa. Intuitio tästä perustuu ilmeisesti termiin ja arviointiin jolla mm. hovioikeus perustelee tuomiotaan. Olen ymmärtämykseeni luottaen tuonut arvioinnin perutevirheet esille. Olen tuonut esille tarkoituksellisen arviointi virheen/tehtailun joka ei inkvisitorisena menettelynä ole seurauksiltaan vähäinen. Olen tuonut esille välinpitämättömyyden subjektiivisesta perusoikeussuojasta, suhteellisuusteorian sivuuttamisesta sekä mikä raskainta olen tuonut esille epäilyn useista virkarikoksista. Hovioikeuden tuomiota käsittelen Pos.29.10. Tuomiot jossa tuon esille myös yhdenvertaisuuden ja tasapuolisuudenloukkaukset.

Olen pääsääntöisesti ollut tyytyväinen alioikeuksien toimintaan. Sieltäkin löytyy poikkeuksia, lintu joka nousee mäen päälle raakkumaan, lintu joka uskoo olevansa kunnan silmäätekevien yhteistyökumppanien napa pyrkiessään aina korkeampiin kammareihin. Raakku mikä raakku, sen ymmärtää mutta että korkeimmissa saleissa harjoitettu "lainoppineisuus" tärvelee uskon koko oikeuslaitokseen on vaarana koko järjestelmän uskottavuudelle.

Viranomaisten laillisuusvalvonta perustuu säännönmukaisesti taloudellisiin tavoitteisiin ja valtion pitkäkyntisyyteen tukemiseen. Kun olosuhteet ovat mitä olen tuonut esille, joudun murheellisena lausumaan hallintoväkemme kyvyttömäksi tuottaa oikeudenmukaisuutta yhteiskuntaamme. Tiivistetty yhteistyö luo stereotypioita jotka painuvat viranomaisten pikkuaivoihin, synnyttäen pysyviä tapoja/vammoja, sekä virannomaistoimien konvenansseja. Tarkoitan tällä ihmismielen aivojen toimintaa, jossa pikkuaivo oppii harjoittelun tuloksena reakoimaan samanlaisissa tilanteissa samalla tavalla. Verottaja oppii verottamaan ja ajan myötä siitä tulee konvenanssi johon hän ei harkinnallaan enää osaa vaikuttaa. Kyseessä on sama prosessi kuin lapsena opittu polkupyörällä ajo, kun sen on lapsena oppinut on se porautunut pikkuaivoomme pysyvästi ja vaikka kuluisi 50 vuotta niin osaamme sen ilman uutta harjoittelua. Aivan, tämä koskee myös tuomareita, jos hän on mieltänyt stereotypian esim. yrittäjien syyllisyydestä, on hänen vaikea ymmärtää tosielämän vastaavuutta vaikka aineisto/näyttö olisi täysin vastaan viranomaistoiveita.

Seuraavaksi tutustumme hallinto-oikeuden tuomitsemiin veroseuraamuksiin sekä hovioikeuden tuomioon:

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>