29. Henkilökohtainen verotarkastuskertomus/Käsittely/syyte/syyttämättäjättäminen. Käsittely Hämeenlinnan käräjäoikeudessa/Hovissa. Rengas sulkeutuu/ tuomiolauselma: Hylännyt syytteet

29.b


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

Helsingin raastuvanoikeudessa 06.2000 käsitettelyn yhteydessä Kuortti todistaa syyttäjän kysymykseen seuraavasti: Kuortti: " että tästä meidän arvioidusta joka perustu siihen näiden Citylinkin kirjanpitoaineiston laskelmiin. Eli, eli sieltä puuttuu siinä on 80.000 kasetin myynti niin jos se olis myyty näinä kolmen tunnin kasetteina niin niin siitä olisi kertynyt noin miljoonasatasuhatta markkaa ja sen tyyppinen raha virta on kertynyt Yrjö Reinikaisen henkilökohtaiselle pankkitileille josta on pyydetty selvitystä ja

Syyttäjä:             "Joo mennään siihen vähän myöhemmin ja mä kysyn tästä vielä kerroitte, että rahaa olis tiputeltu Citylinkille sen verran kun on välttämätöntä tässä on todisteaineistossa numero 9 anteeksi 10 on tiliotteita jotka on liitteenä verotarkastuskertomuksessa liite 24 on verotarkastuskertomuksessa. Löysittekö?"
Kuortti:                  Joo"

Tässä ilmennee, että syyttäjä keskeyttää Kuortin todistamisen ja vaihtaa puheen aihetta. Tarkastuskertomus johti verotukseen joka liittyi vahvalla sidoksella NTC:n, CityLink Oy:n sekä minun henkilökohtaiseen verotukseen. Rikosprosessi ajettiin kaksivaiheisella strategialla oikeusistuimiin. Ensimmäiseksi minua syytettiin NTC:n toimitusjohtajana, seuraavaksi minua haluttiin (samasta asiasta) syyttää yksityisesti. Epäilen tämän perustuneen verottajan sekä syyttäjän tekemään suunitelmaan asiassa. Toteutuiko asiassa kohtuullinen ja oikeudenmukainen menettely? Kysymys oikeuttaa duupiohin.

Seuraavassa syyteharkinta, Hämeelinnan Käräjäoikeuden prosessin aineistoa, todistajien todistukset ja päätös. Syyttäjän päätös jättää valittamatta ei tyydyttänyt Keski-Suomen Verovirastoa ja se vaati, että syyttäjä ilmoittaa asiassa tyytymättömyytensä ja asia viedään Tutun Hovioikeuteen. Syyttäjä ei yhtynyt Keski-Suomen veroviraston käsitykseen vaan tyytyi Hämeelinnan käräjäoikeuden syytteet hylkäävään päätökseen. Tämä ei sopinut Keski-Suomen verovirastolle ja Asianvalvoja Erja Ristola päätti valittaa sekä viedä asia ilman syyttäjää uudelleen käsiteltäväksi Turun-Hovioikeuteen. Asian käsittely siirtyi näin Yrjö Reinikaisen ja Keski-Suomen veroviraston - kahden väliseksi riita-asiaksi. Tämä vaihe positiossa 29.4 ja päätös 29.5

 

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>