Title 9. Ajojahti jatkuu.
14. Pos.3. Hyvä verotarkastustapa.
15. Hallittu rakennemuutos. Syyt lamaan - laman seuraukset - kausaalisuus v.1985–1995. Mikä on hallintovallankäyttäjien etiikka ja moraali?

15.22


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

Poliittiset sosialistit joiden kärkeä edustaa SDP:n ja SAK:n vahvat orgaanit eivät ole koskaan tuottaneet mitään, heidän taloutensa perustuu kuluttamiseen. Heidän kulutuksensa rahoittamiseen tarvitaan sosialismia sekä siihen liittyvää inkvisitorista lainsäädäntöä jota viimeisen 15 vuoden aikana on kehittänyt Johannes Koskinen suuntaan, joka on purkanut yksityisoikeudellisen oikeuden omaan omaisuuteen. (viittaan edellisessä mm. samaistamiseen ym, mielivaltaisiin ulosottoikeuksiin) Mainittujen orgaanien pelissä on unohtunut objektiivisuus sekä etiikan ja moraalifilosofian hyveet. Näiden pelureiden peräänkuuluttama retoriikka hokee oikeudenmukaisuutta, solidaarisuutta, joka ei koskaan ole yltänyt objektiivisuuteen ja toisaalta työttömiin tai vähäosaisiin. Saimme kokea ennustamattomien veropäätösten seuraamusten tuloksista tyrmäävästi -90 luvun alkuvuosina. Jälkitautia joudumme kokemaan pitkään - seuraavaan sukupolveen. Se jatkuu tulevaisuudessa erilaisien silmänkääntötemppujen viitekehyksissä. Niin kauan kun annamme sosialistien ohjata valtiolaivaamme emme kykene erottamaan oikeaa väärästä. Hoviväki suuntasi katseensa seurauksiin, - suuntaamalla syytöksiä seurauksien uhreihin - ja näin kääntämällä kansan katseet pois todellisista syyllisistä ja aiheuttajista.

Olkaamme toisillemme sosiaalisia ja tarpeen tullen solidaarisia. Muistakaamme, että sosialismi ei tarkoita sosiaalisuutta. Siitä meillä on esimerkkejä mm. DDR sekä naapurimme Venäjä. Ymmärrän, että presidentti Mauno Koivisto ja Tarja Halonen ovat sosialisteja, kuten hän usein muistaa mainita. Tiedän, että hän on entinen SAK juristi ja SDP:n sosialisti, niin on Johannes Koskinenkin SAK:n entinen juristi ja SDP:n sosialisti. SAK:n/ SDP:n riveistä haki vauhtinsa myös Sorsa jne. Sosialismi ei kuulu markkinatalouteen. Sosiaalisuus, solidaarisuus etiikka ja moraalifilosofian hyveet kuuluvat. Näiden edellämainittujen SAK:n juristien ja sosialistien aikana on omaisuuden suoja purettu tavalla jota kansalaisten keskuudessa todellakaan voida ymmärtää. Virkamiestaholla toimivat virkamiehet ovat onnistuneet tiivistämään taitojaan sekä (Valtionvarainministeriön työryhmämuistiossa 1/99 ja sen jatko-osien kanssa - tavoitellulla tavalla) valtaansa niin, että samoissa käsissä on toimeenpanovalta, lainsäädäntövalta sekä tuomiovalta, olen kokenut, että myös mielivalta. Ja kaiken tämän yllä leijuu presidentinvalta. Nyt ulosmitataan omaisuus niiltä jotka eivät 1990 luvun vaihteessa osallistuneet takamaan tai lainaamaan. Enää ei tarvita näyttöä siitä onko osallistunut luotonottoon. Riittää, että olet jossain tekemisissä entisen velallisen kanssa (viittaan mm. samaistamiseen, toimialateoriaan sekä päätöksentekovaltaan joita termejä uusissa perintä menetelmissä käytetään), tämän ovat lukuisat kansalaiset (myös -90 luvun alun pankkien hallituksien jäsenet) joutuneet kokemaan ja lukuisat tulevat kokemaan, kiitos Johannes Koskisen ym. sosialistien - vallan tiivistämän oikeussopin/doktriinin. Tästä enemmän tuonnempana, tapauksissa Matiaksen vesiskootteri ja Marjan kesäpaikka: Pos. 33 ja34

Olen itse aina pitänyt konvenanssina, että rikkaan naapurissa on mukava asua. Tästä on lukuisia esimerkkejä, mm. varakkaiden yksityiskansalaisten rakentamista kulttuurikeskuksista joiden ansiosta yhteiskunta – sen nuoriso voi kehittää itseään. Esimerkkinä on syytä mainita Ahvenanmaalainen Anders Wiklöf joka on huomattavasti sijoittanut nuorten urheiluun, kulttuuriin ja taiteeseen, joka näkyy ympäristön hyvinvoinnissa. Yksityinen varakkuus säteilee hyvinvointia koko yhteiskuntaa. Me saamme kokea sitä ainoastaan markkinoiden kautta. Yhteiskunta ei tue meitä yksilötasolla - me maksamme saamastamme tuesta. Ainoastaan ympäristössämme vaikuttava ja korkeaa eettistä ja moraalista elintapaa arvostava sivistyneistö voi ylläpitää objektiivia kehitystä, kulttuuria, sekä positiivista elämänkatsomusta. Tästä myös me yhteiskuntamme lainsuojattomat uhrit saamme ammentaa elinvoimaa.

Kun yhteiskunnan valtakoneisto ja kansalle vastuussa olevan eduskunnan/valtioneuvoston olisi tullut astua esiin, ja huomioida korkea eettinen ja moraalifilosofian prinsiipit sekä ideat, se ryhtyi syyttämään markkinoita. Markkina tai markkinat ei ole teonkuvausta kertova verbi. Teonkuvausta kertova verbi puuttui hoviväen syytöksistä. Hoviväki ”ansioituneesti” tarrautui retoriikkaan – ja me veronmaksajat tartumme verbiin - teemme työtä, maksamme veromme, maksamme tunarien kulut. Toisaalla hoviväki - istuu hullun hevosen kyydissä, sokea Kreetta ohjaksissa, ja juo kahvia.

More >>

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>