17. Herjaus, solvaaminen, kunnianloukkaus – syyttömyysolettama.
Verotarkastajat suostuttelevat lupauksien höystämänä V. Kuusistoa valehtelemaan.
HML Käräjäoikeuden käsittely v.1996 - Hovioikeuden päätös sekä valituslupahakemus Korkeimpaan oikeuteen

äk

17.22


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

1) Alustavan tarkastuskertomuksen kohta 4.1. sivut 29-30:

”Ensisijaisena tavoitteena näyttää olleen liikevaihtoveron vähennysjärjestelmän hyödyntäminen ja kasettimaksun kiertäminen”

”Verojen laiminlyönti on ollut ilmeisen tarkoituksellista jo toiminnan alusta alkaen. Tapauksessa on siis selkeästi ollut kyse liikevaihtoveron vähennysjärjestelmän väärinkäytöksestä”

Liikevaihtoverolain 95 § 2 momentin mukainen maksettavan veron määrän vähentyminen on NTC:n kohdalla toteutunut perusteettomien vähennysten hankkimisen kautta.”

Vastaavat lausumat lopullisen tarkastuskertomuksen kohdassa 4.1. sivu 54:

”Ensisijaisena tavoitteena näyttää olevan liikevaihtoveron vähennysjärjestelmän hyödyntäminen ja kasettimaksun välttäminen.”

”Tässä tapauksessa on siis ollut selkeästi kyse liikevaihtoveron vähennysjärjestelmän perusteettomasta hyödyntämisestä.”

”Liikevaihtoverolain 95 § 2 momentin mukainen maksettavan veron määrän vähentyminen on NTC:n kohdalla toteutunut perusteettomien vähennysten hankkimisen kautta.”

2) Alustavan tarkastuskertomuksen kohta 4.2. sivu 30:

”Bulvaania käyttämällä Yrjö Reinikainen on pyrkinyt välttämään sen vastuun, mikä osakeyhtiön hallituksen jäsenelle aiheutuu erilaisista laiminlyönneistä. Mahdolliset rikossyytteet kirjanpidon laiminlyönnin johdosta ja mahdolliset veropetossyytteet on tarkoitettu kohdistumaan Yrjö Reinikaisen sijasta Vesa Kuusistoon. Yrjö Reinikaista on kuitenkin käsityksemme mukaan pidettävä sekä CityLink Oy:n/Etronia Oy:n mahdollisen kirjanpitorikoksen että veropetoksen osalta varsinaisena tekijänä ja Vesa Kuusistoa rikoskumppanina.”

Vastaava lopullisen tarkastuskertomuksen kohta 4.2. sivu 55:

”Bulvaania käyttämällä Yrjö Reinikainen on pyrkinyt välttämään sen vastuun, mikä osakeyhtiön hallituksen jäsenelle aiheutuu erilaisista laiminlyönneistä. Mahdolliset toimenpiteet kirjanpidon laiminlyönnin johdosta on tarkoitettu kohdistumaan Yrjö Reinikaisen sijasta Vesa Kuusistoon. Yrjö Reinikaista olisi kuitenkin käsityksemme mukaan pidettävä sekä CityLink Oy:n/Etronia Oy:n mahdollisten laiminlyöntien osalta varsinaisena tekijänä ja Vesa Kuusistoa avunantajana.”

3) Alustavan tarkastuskertomuksen kohta 6.2. sivu 38:

”Yhtiöiden puolesta vastuullisten henkilöiden toiminta täyttänee edellä kertomuksessa esitetyin perustein sekä kirjanpitorikoksen että veropetoksen tunnusmerkistön. Asia saatetaan lääninveroviraston perintätoimiston tietoon rikosilmoitusharkintaa varten.”

Mainittu yhtiö ja Reinikainen ovat katsoneet, että vastaajat ovat edellä mainitulla tavalla sanoneet NTC:n ja Yrjö Reinikaisen syypääksi nimitettyihin rikoksiin, jotka voivat saattaa nämä halveksimisen alaisiksi tai haitata näiden elinkeinoa tai menestystä ja joka tapauksessa toissijaisesti loukanneet yhtiötä ja Reinikaista häväisevällä lauseella, uhkauksella taikka muulla halventavalla teolla.

Lisäksi asianomistajat ovat katsoneet Huovisen ja Kuortin syyllistyneen virkarikokseen ainakin edellä mainituilla teoillaan ja sillä, että he ovat asianomistajien poliisille tekemästä tutkintapyynnöstä huolimatta jatkaneet asian käsittelyä ja laatineet objektiviteettiperiaatteesta poiketen lopullisen tarkastuskertomuksen, vaikka heidän olisi pitänyt rikosilmoituksen johdosta esteellisinä vetäytyä mainituista tehtävistä.

Oikeudellinen arviointi ja johtopäätökset (kopio päätöksestä)

Edellä mainitut tarkastuskertomusten kohtien 4.1. lausumat vastaajat ovat kirjoittaneet tarkastuskertomuksiin verotarkastuksessa tekemiensä havaintojen perusteella. Heidän tehtävänsä verotarkastajina on ollut selvittää verovelvollisen verotukseen liittyvien ilmoitusten oikeellisuus ja verovelvollisen verovelvollisuuden perusteet ja määrä. tällöin heidän on myös ollut otettava kantaa

 

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>