Pos.27. Hovioikeuteen Käsittely todistajien kuuleminen

27.5. Kuullaan todistaja Hannu Kuortti

 

27.5.2


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

Syyttäjä:           Kuinka paljon prosenteissa Citylinkin ostoista?
Kuortti:             Joo, no näähän on sit täällä nää kasettirungot löytyy taulukosta citylb2.xls.
Syyttäjä:           Joo-o.
Kuortti:             Siellähän ei o nyt sitten sillä lailla laskettu yhteen minkäkin osuutta, mutta kuten sieltä tarkastuskertomuksen liitteenä olevasta taulukosta selviää, niin niitä on hankittu NTC:ltä, Balstarilta, Basfilta ja N.O. Engströmiltä. Se ei nyt liity tähän, mutta mä olen laskenut ne kyllä ne luvut. Eli kun tän taulukon mukaiset kasettirunko-ostot on yhteensä 519 965 kpl niin niistä on NTC:ltä ostettuja 157 400 kpl, joka on 30,3% kaikista ostoista, kasettirunko-ostoista. Balstarilta on ostettu 156 680 kpl, joka tekee 30,1 % kokonaisostoista, N O. Engströmiltä 118 870 kpl, joka tekee yhteensä 22,9% kokonaismäärästä, Sukabulta 45 865 kpl joka tekee 8,8% kokonaisostoista ja  Basfilta 41 150 kpl, joka tekee 7,9% kokonaismäärästä.
Niinimäki:         Anteeksi, viimeinen luku oli?
Kuortti:             41.150 kpl.
Niinimäki:         Ja prosentteina?
Kuortti:             7,9. Tietysti mitä tulee magneettinauhaostoihin, niin siitä on noin puolet, 50,5% hankittu Basf Oy:ltä, NTC:ltä hankittiin 25,5%. Tää on nyt, tää perustuu tähän laskujen loppusumman suhteelliseen osuuteen kokonaisostojen loppusummasta.
Syyttäjä:           Millainen kuittauskäytäntö Citylinkin ja NTC:n välillä oli?
Kuortti:             No, se oli hyvin runsasta ja oikeestaanhan se oli yksi syy, miksi tää Citylink ylipäänsä niinku herätti huomiota täällä NTC:n tarkastuksessa. Se oli hyvin, NTC:n kirjanpidossa oli hyvin paksuja tositenippuja, joissa oli niitä keskinäisiä kuittauksia. Ja siitäkin oli x tehnyt laskelman, että Citylinkin ostoista NTC:ltä, näistä raaka-aineostoista, jotka oli yhteensä noin 1.800 000, niin niistä Citylink maksoi rahalla vain 284.000 mk että kaikki muu osuus eli noin 85% kokonaisostoista kuitattiin sitten myyntisaatavia vastaan.
Syyttäjä:           Oliko kyseessä erääntyneet saatavat? Joita kuitattiin?
Kuortti:             Pääsääntöisesti kyllä, siellä muutama kuittaus on, joissa ei ollut erääntynyt saatava.
Syyttäjä:           Verotarkastuksen liitteenä oli Reinikaisen lainoja Citylinkille. Oliks tässä rahoituksessa jotain poikkeavaa, normaalista poikkeavaa tässä lainoituksessa?
Kuortti:             Niin, lainoille ei vaadittu vakuuksia. Se oli poikkeava menettely ja sehän yleensä liittyi tavarantoimittajien laskuihin. Ciytlinkiltä oli erääntynyt Basfin lasku, oka piti maksaa, niin silloin näitä tuli näitä suorituksia niinku lainan nimikkeellä. Ja sitten muuten NTC maksoi omia laskujaan. Mutta on myös muutamia lainoja, jotka on, joista näkyy selkeesti tää yhteys, että on Basfin, Reinikaisen henkilökohtaisesti marraskuussa antama 200 000 mk:n luotto, että siitä näkyy tämmönen yhteys, että välittömästi kun luottoa on saatu niin se on käytetty Basfin laskun maksamiseen.
Syyttäjä:           Joo. Se on kirjallisena todisteena. Oletteko laskenut, oliko Citylinkin toiminta kannattavaa sen hinnoittelulla?
Kuortti:             Kyllä tarkastuskertomukseen on tehty tuloslaskelma josta ilmenee, että toiminta oli raskaasti tappiollista etenkin jo kasettimaksuvelvoite huomioidaan.
Syyttäjä:           Oliko se alusta lähtien tappiollista?
Kuortti:             Mehän ollaan tehty ensimmäisen,,, tai siinä oli, ensimmäinen tilikausi päättyi 30.4., me ollaan tehty seuraavan tilikauden 1.5.-91 – 30.4.-92 se tuloslaskelma, joka perustuu pääosin Citylinkin kirjanpitoaineistosta saatuihin lukuihin, niin sitä en osaa sanoa, onko se nyt joidenkin kuukausien osalta vaihdellut tää kannattavuus, laskelmaa ei ole tehty. Mut koko tilikausi oli raskaasti tappiollinen.
Syyttäjä:           Onks teillä se laskelma siinä käsillä, jos käytte vaikka, kun tässä suullisesti käydään läpi, niin pääpiirteittäin noi luvut läpi.
Kuortti:             Joo, siinä on tota tehty arviolaskelma Citylink Oy:n
Kemppainen:   Voitteko kertoa, miltä sivulta se löytyy, että kaikki pystyy sit seuraamaan. Tarkastuskertomuksen sivunumero?
Kuortti:             Joo, tää on sivu 59 tässä välittömän verotuksen tarkastuskertomuksessa ja sitten tässä välillisen verotuksen…
Harju:               Voitasko nyt seurata yhtä tai samaa, ettei mee sit sekaisin?
Kuortti:             Voidaan hyvin, jos teillä on tää välittömän verotuksen tarkastuskertomus.
Kemppainen:   Se on todiste 46.
Syyttäjä:           Se on varmaan… mulla on tässä välillisen…se on varmaan sama
Kuortti:             Se on saman sisältöinen se tuloslaskelma, siinä ei ole…
Harju:               Sivut eroaa sitten sen takia.
Syyttäjä:           Sivu on 36 siinä…

 

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>