Pos.4.3. Todistaja Verohallituksen ylitarkastaja Hannu Kuortti

29.4.3.3


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

Puheenjohtaja:      Niin aivan, oliko tämä nyt oleellista tässä?
Ristola:                Tämä määrä vastaa, tarkoitus oli päästä siihen, että tämä määrä vastaa sitä NTC/Citylinkin kadoksissa olevaa kasettimyyntiä, että se sisältyy tähän näin. Se oli mulla tässä niin kuin ajatuksena.
Puheenjohtaja:      Niin tämä oli joo, ajattelin vain, että kysyttekö te siitä jotain todistajalta, kysyttekö vai?
Ristola:                Joo, itse asiassa halusin tietää, millä perusteella tämä sitten pystytään yhdistämään NTC:hen?
Kuortti:                Niin, nyt kun sanotte, on lähdetty jäljittämään näitä selvityksiä on pyydetty ja sitten kuten aiemmin kerroin, niin se oli muutamassa, joka ei tosin ole tässä, se on ajalta huhtikuussa 1991 ja sitten heinäkuussa 1994 on niitä tilisiirtoja, joissa on maininta ”kasettikaupoista” ja sitten sen Metsäpuron kanssa käydyn puhelinkeskustelun perusteella ja on selvityksiä myös Heinon kanssa. Hän ei myöntänyt tällaisia kauppoja käyneensä ja nythän tietysti, kun lähdetään siitä, että miten me selvitetään tällaista ikään kuin pimeää myyntiä, niin tietysti se ei varmaankaan ole jossain pankkisiirrossa, jossa on maininta pimeästä myynnistä, että tässähän on pakosti tehtävä tällaisia pienasteisia päätelmiä.
Ristola:                Joo, sitten jos mennään tähän muuhun rahaliikenteeseen, joka on tullut Yrjö Reinikaisen tilille, niin kerrotteko minkälaisia eriä siellä on? Tarkoitan sitä että jos sitä jotenkin jaottelisi eri tyyppisiin suorituksiin, Reinikaisen omiin panoihin ja vastaaviin, että mistä se koostuu se summa?
Kuortti:                 Mulla on nyt sitten, jos tätä ei käydä nyt yksitellen läpi, niin viittaan sitten kertomuksen sivulle 24, kun on tällainen kohta 3 ”muu kuin NTC/Citylinkin kasettimyynteihin liittyvä selvittämätön rahaliikenne” niin siellä on kerrottu, siellä on Heikki Metsäpuron maksama suoritus, sitten siellä on on tämä Niklas Trading Oy:n suoritus, edelleen siellä on Metsäpuron maksamia suorituksia, eli nämähän menee ajallisesti, siis ulottuvat sinne kesää 2003 myöhempään aikaan, jolloin katsotaan että se ei voi olla enää sieltä NTC/Citylinkin sitä 80.000 puuttuvaa myyntiä, koska näiden yhtiöiden toiminta on jo päättynyt, että tämä on sitten jotain muuta. Edelleen täällä on näitä Metsäpuron laina nimikkeellä maksamia suorituksia, Markku Heinon maksamia suorituksia, sitten omia rahapanoja plus sitten tällaisia tilillepanoja, joiden henkilöllisyyttä, kuka ne on tehnyt, ei ole pystytty selvittämään. Ja näitä  tällaisia oli vuonna 1993 yhteensä 95.400 markkaa, vuonna 1991 niitä oli 90.000 markkaa ja sitten 1994 on tuolta alkaen sivulta 27, jatkuu sivulla 28, niin 1994 ne on pääasiassa tuntemattomien henkilöiden tekemiä tilillepanoja ja omia rahapanoja plus sitten siellä on kaksi Heikki Metsäpuron maksamaa suoritusta, joista toinen on tämmöisen yhtiön kuin Starlon Oy:n nimissä tehty suoritus  ja näitä on vuodelle 1994 kertynyt yhteensä 176.275 markkaa.
Ristola:                Kerrotteko miten verotarkastuksessa on yritetty selvittää näitten tuntemattomien henkilöitten tekemien tilillepanojen niin kuin perustetta tai sitä kuka ne rahat sinne tilille on laittanut?
Kuortti:                 Sitä on yritetty pankista selvittää, mutta ei se asia ole selvinnyt. Jos siellä on allekirjoitus ja näistä ei pysty tunnistamaan sitä allekirjoitusta, niin se on täysin arvailua. Minä olen tietysti, Reinikaiselta sitä on vastineessa kysytty, mutta siihen ei ole saatu vastausta.
Ristola:                Eli Reinikainen ei ole itse missään vaiheessa kertonut, ketkä henkilöt hänen tililleen on näitä rahoja laittanut?
Kuortti:                 Siis ei ole.

Ristola:                Entä sitten nämä Reinikaisen omat rahapanot. Onko Reinikaiselle varattu tilaisuus tässä verotarkastuksessa tai sen yhteydessä selvittää, mitä nämä omat rahapanot ovat?
Kuortti:                 Joo, kyllä on varattu ja erilaisia selvityksiähän on annettukin.

Ristola:                Se on kuitenkin sitten tämä verotus toimitettu ihan tämän tarkastuskertomuksen esityksen mukaisesti. Eli ainakaan verotusprosessissa teidän tietojenne mukaan näitä selvityksiä ei ole pidetty riittävinä?
Kuortti:                 Joo, ei ole pidetty,
mutta minä pyydän sitten korostaa, että täällä sivulla 29 kun Tämä verotusesitys on tehty niin tässä on sitten arvioitu näihin tuloihin liittyvät menot, että kun tätä  on jäänyt selvittämättä että mistä nämä on lähtöisin,  mikä on tämä tulonlähde tarkkaan ottaen, niin joudutaan tekemään silloin tämmöinen arvioverotus, tämmöinen laskelma, jossa vähennetään sitten tietty osa näistä tulon määristä ja täällähän se on ollut tuollaista noin liki 50 %, ei ihan 50 %, mitä  tästä tulon määrästä on vähennetty ja se netto on sitten lisätty tuloon siten, että vuodelle 1991 on lisätty 50.000 markkaa, 1993 vuodelle 50.000 markkaa ja 1994 vuodelle100.000 markkaa. Näihin liittyi sitten, pyrittiin missä siellä oli tiettyjen henkilöiden tunnistettavia nimiä, esim. siellä oli tällainen kuin Hannu Nylander, niin olen ollut henkilökohtaisesti näihin yhteydessä ja niistä on sitten saatu  selvityksiä, niin ne ei sisälly näihin lisäysehdotuksiin. Niistä on saatu selvitys. Tämä oli huomattavasti laajempi tämä selvityspyyntö, mitä lopulliseen kertomukseen sitten jäänyt, että osasta saimme niin kuin sellaisen uskottavan selvityksen, että siellä oli myyty jokamiehen ralliautoja, peräkärryjä ja vastaavaa.

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>