Pos.29.7. Kommenttit/ yhteenveto koko vero/oikeusprosessista sekä aineistosta - testaus/testattavuus

29.7.6.5


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

6. Hinnoittelusta ja Teoston rooli asianomistajana s.5

Olen edellä käyttänyt samoja laskujen kopiota mitä Professori Olli Ryynänen käytti laatimassaan valituksessa korkeimmalle oikeudelle. Lakuista selviää, että ne on tehty -91 lopulla sekä heinäkuussa 1992 hieman ennen kuin Citylink Oy:n toimitila suljettiin vuokraisännän toimesta. Laskuista näkyy myös, että syyttäjän Pos 29.7.6.1. lausuma piti paikkaansa - kaikissa laskuissa on veloitettu E-180 kasetille hinta 11,78 ilman liikevaihtoveroa ja liikevaihtoveroineen 14,37 markkaa:Käräjäoikeudessa todistaa Huovinen: Mä kävin eilen nämä kaikki semmoiset myynnit lävitse joissa on myyty NTC:lle E-180 kasettia ja totesin, että NTC:lle myytyjen Super HS E-180 keskimääräinen hinta on ollut liikevaihtoveroineen 14 markkaa 25 penniä ja ilman liikevaihtoveroa  11 markkaa 68 penniä
Syyttäjä:           Tää oli tää kolmen tunnin E-180 entä sitten kaikkien kasettien, ainakin se on tässä yhteenvetotaulukossa
Huovinen:         Tässä on laskettu kaikkien kasettien keskimääräinen myyntihinta ja se on 12 markkaa 94 penniä veroineen mutta tämä käsittää kyllä sitten kaikki myynnit, että siinä ei ole pelkästään NTC:n myynti
Hieman myöhemmin syyttäjä palaa asiaan ja kysyy Huoviselta: Syyttäjä:   No kun mennään tuohon kolmen tunnin 180 E kasettiin sanoitte tuossa jo, että, että totesitte sen keskimääräiseksi myyntihinnaksi 11,68 täällä oli muistaakseni 11,78 vai olenko merkinnyt väärin. Huovinen: Se on ihan oikein merkitty sekin on aivan oikein laskettu siittä, siinä oli hieman suppeampi aineisto, mutta mä tein kun oli aikaa mä laskin sitten sillä lailla, että siinä oli koko kaikki myyntilaskut (Kun on täysin kepuli verotarkastaja täytyy pitää kiinni linjastaan - pienessäkin vilpissä) Huovisen verotarkastuksen laskelmista jatkaa Helsingin käräjäoikeudessa asianajaja Niinimäki:

Niinimäki:          Ja oliko niin että E-180 myynti niin mitä sen prosenttiosuus kokonais myynnistä oli
Huovinen:          Se varmaan oli puolet
Niinimäki:          Eli ymmärsinkö mä oikein, että ei ole laskettu toisen - eli muiden, toisen liikevaihtolain tapaan kasettien kannattavuutta kuin tän E-180
Huovinen:          Ei kyllä se kun lasketaan se tuloslaskelma ja todetaan, että se on tappiollista se on kaikki nauhat silloin mukana, ei siitä kyllä yksikään nauhapituus ole pois
Niinimäki:          Juu, juu mutta esimerkiksi kun täällä on listojen mukaan myyty paljon näitä lyhyitä nauha pituuksia, nauhapituuksia niin laskitteko koskaan, että millä hinnalla niitä on myyty suhteessa niihin valmistuskustannuksiin, onko se ollut voitollista toimintaa vai ei
Huovinen:          Tuloslaskelmasta voi päätellä, että  ei ole ollut voitollista toimintaa tämä toiminta ollenkaan
Niinimäki:          Perustuuko tämä teidän laskentaanne vai ihan vaan tällaiseen tuloslaskelma päättelyyn
Huovinen:         No mä oon tositeaineistosta ja sit oli kun kirjanpito oli tehty niin siitä aineistosta laskenut tämän ihan tarkastuskertomuksessakin, että
Puheenjohtaja: Todistaja voisi kyllä vastata Niinimäen kysymykseen. Niinimäki kysyi, että oletteko tehnyt näiden muiden nauhojen osalta vastaavanlaisen kannattavuuslaskelman. Oletteko vai ette.
Niinimäki:        Nimenomaan, ei tää mikään moite ole vaan ihan kysymys koska, että mua kiinnostaa se
Huovinen:        Joo mä mietin justiinsa, että kun mä eilen justiinsa tein näitä, näitä laskelmia, laskelmia, laskelmia, ja tota laskelmia, ja tota siis mä en ottanut, en ole ottanut sillä lailla erikseen, että mä otan jonkun 10 minuuttisen nauhan
Niinimäki:        Mulle riittää se tieto, että ovatko tehty vai ei, jos on niin sitten voi varmaan sen kertoa sen tilanteen nauha tyypeittäin, oonko ymmärtänyt oikein, että muista nauhatyypeistä ei ole tehty
Huovinen:        Ei ole niin kuin kasetti, että olisin ottanut yhden tämmösen kasetin ja siitä laskenut ei tälleen ole tehty. Hieman myöhemmin Niinimäki palaa kirjapitoon ja verotarkastukseen: Niinimäki kysyy Verotarkastaja Huoviselta samassa tilaisuudessa Helsingin käräjäoikeudessa, edellisen jälkeen Pos. 25.3.4.17 : Niinimäki:  Joo. Kun te kävitte läpi tämän Citylinkin myyntiaineiston niin kävikö siellä ilmi oliko näissä kasettien myyntihinnoissa v.-92 aikana tapahtunut jotain muutosta oliko anteeksi 1-5.-91 kautta siitä eteen päin 
Huovinen:          Oliko kasettien myynti hinnoissa tapahtunut jotakin muutosta, mikä oli tää ajanjakso
Niinimäki:          Ensimmäinen varsinainen tilikausi kun yhtiön liiketoiminta alkoi
Huovinen:          Niin ensinnäkin täytyy todeta, että mullahan ei ollut käytettävissä niitä myyntilaskuja siinä alkuvuodesta joita on käsitelty sitten siellä citycalk laskelmassa, että niistä myyntihinnoista en voi sanoa muuta mitään, paitsi NTC:lle myytyjen osalta korkeiltaan, niitä myyntilaskuja ei ollut siis citylinkin kirjanpidossa
Niinimäki:        Siis teillä ei ollut Citylik Oyn myyntilaskuja käytettävissä niinkö
Huovinen:        Siinä ei siis siinä alku sen, sen tilikauden alun myyntilaskuja joita siis käsitellään siinä taulukossa citylasa niin niitä myyntilaskuja ei ollut käytettävissä ja koska niitä ei ollut käytettävissä niin en voi sanoa oikeastaan niitten myynti hinnoista, taikka siinä tarkastettaessa ei voinut sanoa niiden myyntihintojen kehittymisestä oikeastaan mitään.

 

123 • 4 • 5 << Previous Next >>