Pos.29.7. Kommenttit/ yhteenveto koko vero/oikeusprosessista sekä aineistosta - testaus/testattavuus

29.7.6.9


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

6. Hinnoittelusta ja Teoston rooli asianomistajana s.7

Todistaja Huovinen on Kuortin kertoman mukaan laatinut verotarkastuskertomuksen laskelmat. Lisäksi hän on laatinut uudet laskelman jokaiseen oikeusprosessiin eri oikeusasteissa. Myös Teosto on ottanut kantaa laskelmiin ja niiden sisältöön. Olen seuraavaan keränyt todistajien lasumista yhteenvetoja jotka helpottavat johtopäätösten tekemiseen. (huom. alleviivattuja klikkaamalla saa esiin alkuperäisen aineiston)

1. a Hgin Käräjäoikeudessa verottaja. Todistaja Huovinen/Kuortti ovat tehneet aluperäisten HAL/0910/94 laskelmien CITYCALK.XLS perusteella yhteen vedon myynnistä, tähän yhteenvetoon liittyy myös arviolaskelma joka perustui kasettien hinnan keskiarvosta tehtyyn yhteenvetoon CITYLASA.XLS. Edelliset ovat verotarkastuskertomuksen liitteitä/verotusperusteita ja tarkastajat ovat todistaneet tämän perusteella mm.

Huovinen todistaa Helsingin käräjäoikeudessa , että NTC liikevaihtoveroton ostohinta kaikkien ostojen osalta (todistaja Huovinen) 11,68:_ ja E-180 hinta 11,78:- markkaa. Todistelun perusteella kumpikin laskelma on oikea?. Asiakirjojen perusteella 11,78:- on oikea hinta E-180 HS (standari VHS kasetti). CITYCALK.XLS ei kerro sisältääkö laskelma Lvv:n tai ei (asialla ei liene verottajalle merkitystä) toisasia on, että kysesssä on liikevaihtoveroton osto hinta joka selviää laskuista. Huovinen edelleen todistaa, että kaikkien myytyjen kasettin keskihinta on 12,94:- markkaa veroineen, toisin sanoen 10,61:- markkaa Lvv 0% .

Verotarkastuskertomuksessa sekä Käräjäoikeudessa veroviranomaiset todistavat seuraavasti:

NTC E-180:- kasetin ostojen keskihinta Lvv 0%
Verottajan laskelma kaikkien myytyjen kasettien keskihin. Lvv 0%
11,78
10,61

Verotarkastajat samoissa laskelmissaan ajalta 1.5.1991 - 31.8.1992, laskeneet NTC ostojen olevan - CITYCALK.XLS taulukon peruteella 3.996.086:- mk.

Kuortti lausuu omassa todistuksessaan käräjäoikeudessa . Hän ei esitä mitään materiaalia laskelmiensa tueksi.

CITYCALK.XLS toteaa myydyksi yht 432109 kasettia, samoin se toteaa NTC:n myydyksi 296.557 kasettia. Tästä voidaan tehdä yhteenveto verottajan laskelmien perusteella:

1.b.Hgin Käräjäoikeudessa todistaja Kari Kämäräinen teki yhteenvedon Citylinkin kirjanpidosta - joka hänellä oli käytössä kokonaan. Kyseisen tarkastuksesta - yhteenvedon ja siihen liittyvät alkuperäiset kirjanpidon tositteet, tarkasti kirjanpidon tarkastuksen asiantuntija Professori Veijo Olavi Riistama. Yhteenvedossaan K ämäräinen lausuu, ja päätyy laskelmassaan 75.000 kpl virheeseen verratuna verottajan laskelmiin. Verottajan arviot jotka perustuivat arviolaskelmiin, synnyttivät virheen yhdessä perusteitta sivuutettujen myynti sekä hyvityslaskujen kanssa. Keskihinnasta Kari Kämäräinen vastaa: Kemppainen: Eli mikä teidän mielestä on ollut se keskimääräinen ulosmyyntihinta.
Kämäräinen: Minä olen päättynyt sellaiseen laskelmaan, että 10,markkaa 49 penniä on ollut se keskihinta, heillä oli 12.99 tai jotain.
Keskihinnalla ei ole mitään tekemistä todellisten CityLink Oy:n myyntimäärien kanssa jotka Kämäräinen on laskenut myyntilaskuista. Puheenjohtaja: Nyt minä ymmärrän, te olette laskeneet kappaleet ja verottaja on laskenut keskihinnan mukaan ja saanut siitä tietyn kappalehinnan - ja siitä tulee erotus. Tähän viitekehykseen liittyy Veijo Riistaman todistajalausunto laskujen aitoudesta:: Puheenjohtaja:   Eli vielä kaksi tarkentavaa kysymystä, eli olette todellakin verranneet Citylinkin tositeaineistoon tätä Kämäräisen selvitystä
Riistama: Kyllä, en näe mitään syytä etteivätkö ne olisi alkuperäisten laskujen aitoja kopioita.
Riistama todistaa myyntimäärästä: Puheenjohtaja:        Juuri ja tämä laskelman mukaan ajalla 22.5.1991- 21.8.1992 Citylinkin laskuista käy ilmi, että kasetteja on myyty tämä 514.999
Riistama:                Loppuvarasto huomioiden ja hävikki ja plus tämä takavarikko tietenkin.

 

123 • 4 • 5 << Previous Next >>