6. Dexa®, Suomalainen videokasetti. Alkutoimet 1983–85

6.3


View

 

olisimme mieluimmin olleet ilman niitä prosesseja joita nyt jouduimme ajamaan. Marja ei ollut lainkaan halukas perimään saataviaan, mutta hyväksyi reaalitilanteen ja odotti saavansa hänelle kuuluvat palkkasaatavat. Perhe-elämäämme kuvasi ikään kuin uusi ajanjakso. Olimme kiinni tässä hetkessä sekä olevassa, emme katsoneet sivuille emmekä taaksemme, elimme toivoen onnellista tulevaisuudesta. Kului vain muutama kuukausi kohti kevättä kun Marja kertoi olevansa raskaana. Olin heinäkuulle suunnitellut työmatkaa Etelä-Saksaan. Kyseessä oli muottien vaatima ensihuolto, sekä pienet korjaukset joita tuli tehdä takuun aikana. Pyysin Marjaa mukaan ja hän poikkeuksellisesti suostui. Normaalisti hän ei ollut erityisen halukas matkustamaan ja kieltäytyi lähes säännönmukaisestii. Lapset veimme matkan ajaksi Antsgokiin mökille vanhempieni hoiviin. Eurooppaan autolla suorittamamme matkan muistan erityisellä lämmöllä. Marja odotti 4-5 kuukaudella ja selkeät merkit olivat näkyvissä. Odotin kovasti perheeseemme tyttöä, emme kuitenkaan olleet lainkaan selvillä sukupuolesta, emme myöskään halunneet sitä ennen lapsen syntymää selvittää. Lapsi syntyi 3.12.85 ja oli tyttö. Odotuksemme oli palkittu tytöllä, hänelle annoimme nimeksi Julia Marja Emilia. Marjalla oli nyt hoidettavanaan 3 lasta ja yrittäjä.

Pos.6.4 Tehdas toimii, liiketoiminnan peruslaskelmat oli romutettu ennen kuin toiminta ehti käynnistyä

Tehtaalla olimme edistyneet hyvin. Ensimmäiset tuotteet valmistuivat v.-84 ennen joulua. Tehtaan automaatiota ja valmistustoimintaa kehitettiin käsi-kädessä. Tehtaan vihkiäiset olivat kesäkuun 12 pv 1985. Kunnallisneuvos Lyyli Aalto toimi yhtiömme kummina ja vihki laitoksen. Runsas kutsuvieraiden joukko tutustui tehtaaseen, joka oli komponenttien tuotantoautomaatioltaan alansa edelläkävijä. Tekniikan Maailma kirjoitti tehtaasta mm: "-konekanta on Scandexa Oy:n tehtaalla huippunykyaikainen"

Huolimatta siitä, että yhtiön tuotantopäälliköksi oli palkattu osaava insinööri, oli minulla vielä tehtaan käynnistämisprojektissa paljon tehtävää sekä koulutettavaa että konsultoitavaa. Vielä vuonna 1986 saimme tärkeitä koneita ja laitteita joidenka avulla automatisoimme kokoonpanotoimintaa. Toimin edelleen KY:n nimissä konsulttina tässä projektissa. Tein konsulttityötä Scandexa Oy:n lisäksi myös muille yrityksille. Lisäksi olin perustanut Hämeenlinnaan Kuntokeidas nimisen solarium – kuntosalin, joka kuului KY:n toimialaan ja omistukseen. Olin ajatellut, että vaimoni kiinnostuisi tästä toimialasta, olin väärässä. Solariumissa työskenteli vuoden mittaan toistakymmentä osa-aikaista työntekijää ja oli kooltaan Hämeenlinnan merkittävin (ainakin toiseksi) alan yritys. Scandexa Oy:n tekemieni palveluiden laskutus edusti vajaata puolta KY:n liikevaihdosta ja tästä laskutuksesta noin 50 % oli kulutositteisiin perustuvaa laskutusta, lähinnä matkakuluista Euroopassa.

Vuonna 1986 lopulla entinen Finn-Mayrei Oy:n johtoryhmän jäsen Jukka Jakonen otti yhteyttä minuun - hän oli kuullut VHS tehtaasta. Omistajat olivat halukkaita myymään tehtaan ja hän toimi Finvest yhtiössä johtotehtävissä ja kertoi, että Jorma Eloranta on kiinnostunut harkitsemaan asiaa. Jorma Eloranta kertoi Finvest yhtiön suunnitelmista ja kertoi heidän mielellään tutkivan mahdollisuutensa ostaa Scandexa Oy. Syntyi päätös antaa heidän tehdä yhtiöstä kannattavuusraportti. Raportin valmistuttua olimme raportin kanssa samaa mieltä, että verotus ja markkinaolosuhteet olivat luoneet olosuhteet jotka eivät mahdollista kannattavaa toimintaa - huolimatta kustannustehokkaasta tuotannosta. Markkinahintaa rasitti epäterve hinnoittelu joka syntyi maahantuotujen tuotteiden verottomista hinnoista, salakuljetuksesta ym. ym.

Perustamiskustannukset oli suoritettu, nyt oli vuorossa toiminnan saattaminen kustannustehokkaaseen kuosiin. Markkinointi kuin myös myynti kehittyi, mutta kannattavuutta ei edellisestä huolimatta saatu kehittymään. Yhtiön hallitus päätti lopettaa Helsingissä toimivan myyntikonttorin vuoden 1987 aikana ja myynti keskitettiin myös Tervakoskelle. Kuluja karsimalla oli pyrkimys pienentää tappioita. Siirryimme vuoteen 1997 - DEXA oli saavuttanut kehittyneen tuotannon, hyvän laadun sekä kohtuullisen markkina-aseman, myös vienti kavoi.

 

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>