7. Ajojahti, vai salaliitto. Verotarkastus -87

7.1


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

Olin Kuhmoisissa toimivan Finn-Mayrei oy:n ostajien kanssa edennyt lähelle tilannetta, jossa kaikkien juttujen päätökset oli saatu pois valitustuomioistuimista (hovista). Myös kauppahintasaatavamme loppuosa oli määrätty meille (Marjalle ja Minulle) maksettavaksi, ja olin antanut asian ulosoton perittäväksi. Varat tulivatkin kohtuullisessa ajassa tilillemme. Samoin saimme vakuussaatavamme pois (pankista) yhtiöstä. Olin huojentunut asioiden edistymisestä tältä osin. Mutta, ei olisi pitänyt olla.

1987 Jyväskylästä Keski-suomen lääninverovirastosta saapui verotarkastajia Scandexa Oy:n tehtaalle Tervakoskelle. Kaikki hallussamme ollut aineisto, myös juuri päättynyt tilikausi 1986 tarkastettiin heidän toimestaan. Scandexa Oy:n hallitus - kuin myös tilintarkastajat olivat hämmästyneitä siitä, miten Helsinkiläisen yrityksen joka kuuluu Uudenmaan lääninveroviraston piiriin, tarkastetaan Jyväskylässä sijaitsevan Keski-Suomen lääninveroviraston toimesta.
Muutaman kuukauden kuluttua saimme verotarkastuskertomuksen jonka perusteella Scandexalle ehdotettiin pantavaksi jälkiveroa mm. kaikesta siitä laskutuksesta jota KY oli laskuttanut yhtiöstä vuosina 1984, -85, -86. Maksuvelvollinen oli Scandexa Oy, 12400 Tervakoski. Summa nousi lähes 900.000 markkaan. Päätöksen verotuksesta tekee Hämeen Lääninverovirasto Nro 796/III päivätty 4.10.1988. (ks. kopio s.7.2) joka liittyi KY:n laskutukseen. KY:n laskutus sisälsi brutto palkkion lisäksi, vuodesta riippuen, noin 70.000–200.000 markan matkakulutositteet (vuonna 1986 Yht. 214.905:-) mk Yhteensä noin 60 % laskutuksesta oli tositteisiin perustuneita kuluja. Olin ollut vuodesta riippuen ulkomailla 120–200 päivää. Usein monta viikkoa kerrallaan. Aikaa ulkomailla kuluttivat koeajot sekä koneiden käyttöohjelmien toteuttaminen Suomenkielisiksi manuaaleiksi, jotka tein toimittajien tehtaalla yhteistyössä ohjelmoitsijoiden kanssa. Aikaa kuluttivat myös usein autolla Keski-Eurooppaan siirtyminen kuin laajat etäisyydet eri toimittajien kesken. Valitimme verottajien laatimasta veroehdotuksesta Uudenmaan lääninverovirastoon.

Verotarkastuksen perusteella vajaan Milj. markan laskutus kolmelta vuodelta/ 01.1984 - 12.1984, v.1985, ja v.1986, pantiin bruttona verolle ja verolle määrättiin veronkorotus 40 %, lisäksi jäämämaksut, veronlisäys sekä korot, maksettavaa tuli yhteensä yli 891,448 markkaa. Verot edustivat yli bruttomäärää koko laskutuksesta kun otetaan huomioon tulosta aiemmin maksettu tulo ja ennakkoverot. Puhumattakaan kululaskujen vähennysoikeudesta/merkityksestä. Kommandiittiyhtiöni oli maksanut kaikki maksettavaksi määrätyt veronsa - Lvv verot, ennakko verot ym. Myös jälkiverotettuna voitostaan lisäverot, oli siten selvää, että kahteen otteeseen verotettu tulo tulisi saada oikaistua, (samaa tuloa oli verotettu nyt kahteen otteeseen). Mikä tärkeintä koko asiassa oli, että verottaja ei lainkaan selvittänyt KY:n muuta liiketoimintaa. Sehän sisälsi mm. kuntosalin Hämeenlinnassa, huomattavaa liikennevälinekauppaa sekä muita konsultointitöitä sekä tilitoimistopalveluja. Scandexan laskutuksen osuus oli minoriteetti (alle 50%) koko laskutuksessa. Päätin hakea muutosta KY:n verotukseen. Pidin selvänä, että kyseinen tulo tuli tehdyn verotuspäätöksen johdosta poistaa KY:n tulosta, olihan se kokonaisuudessaan siirretty/määrätty minun henkilökohtaiseksi tuloksi ja myös näin verotettu. Toisaalta tulonhankkimiskulut, jotka edustivat yli puolta laskutuksesta, olisi pitänyt laskea vähennykseksi kokonaisuudessaan tulonhankinnasta. Hämeen lääninoikeus hyväksyi valituksemme vuoden 1984 kymmenen kuukauden osalta (ks.s7.3). Lääninoikeus harkitsi oikeaksi tehdä laskutuksesta ainoastaan 10% kuluvähennyksenä. Muuten se katsoi, että KY:n laskutuksesta olisi maksajan (Scandexa Oy:n) tullut periä ennakkovero. Myöhemmin Naantalin veroviraston oikaisulautakunta hyväksyy sekä –85, että –86 tulojen vähentämisen KY:n tulosta, mutta Tutun Lääninoikeus päätöksellään sittemmin falsifioi aiemmat päätökset ja toteaa, että näin syntyvää tappiota hyväksytä ja KY:n tuloksena, ja tulo merkitään KY:n verotuksessa 0:- markaksi. Sain kokea, että KY:n tulonmuodostuksesta, ei suoritetulla verotuspäätöksellä toiselle oikeussubjektille määrättyjä ja verotettuja tuloja, hyväksytty vähennettäväksi KY:n tulosta. Verotus suoritettiin - kahdelle eri oikeussubjektille - samasta tulosta - bruttoverotuksena kummallekin.. Päätöksillä ainoastaan nollattiin KY:n vuosien –85 ja –86 netto tulos.Kun tarkastelen tätä verotusta ja siihen liittyviä tuloja, otan esimerkiksi v. –86 joka oli viimeinen tässä episodissa/prosessissa. Vuoden (Ky:n liikavaihto -86 oli noin 850.000:- mk) koko laskutus Scandexa Oy:ltä oli Bruttona 394.510:- mk josta kulutositteet 214.905:- mk erotukseksi jäi jäännös palkkio koko vuoden aikana tehdystä työstä brutto 179.605:- mk. Summa jaettuna 12 kuukaudella on vajaat 15.000 mk kuussa. Kun huomioidaan, että tämä summa sisältää kaikki verot, sosiaaliturvamaksut, kuin myös vakuutukset ja eläkemaksut päästään kuukausiansioon joka edustaa yhtiön maksamana palkkana noin 10.000 mk kuukaudessa. Palkkio on varsin kohtuullinen - ellei pieni - maksajan kannalta. Laskutusta arvioidessa tulee huomioida, että laskutus koski palvelulaskutusta (osa-aikainen/ tehtävä luonteinen palvelu) eikä päätoimesta laskutettavaa veloitusta. Tästä KY suoritti minulle palkkaa sekä yhtiöosuutta* (ja maksoi siitä verot ym.). Viimeisen päätöksen saan tässä asiassa 21.3.1995 Turun lääninverovirasto (kopio)

Suoritettu verotus johti siihen, etten enää suorittanut konsulttipalveluja Scandexalle, en myöskään jatkossa nostanut mainittavaa palkkaa palveluistani, jota vuodesta 1987 alkaen tein "veroviraston päätöksessään nimeämänä" tehtaanjohtajana. Veroseuraamuksen joka Scandexalle asiassa syntyi, Scandexa Oy maksoi kokonaisuudessaan lääninverovirastolle - verojen eräännyttyä maksettavaksi. Henkilökohtaisesta verotuksesta sekä KY:n verotuksesta enemmän alaotsikossa >9, sekä 10. Otteita Y. R:n henkilökohtaisesta veroarkistosta 1985-94.

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>