19. NTC:n Valitus Korkeimpaan Hallinto-oikeuteen, laati oikeustieteen tohtori Olli Ryynänen, ja KHO:n päätös v.1996.

19.1


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

Olimme puolustustiimimme kanssa tehneet parhaamme niissä olosuhteissa jotka vallitsivat vastineiden ja valitusten tekemisessä. Olosuhteet olivat huonot, verovirkamiesten asenne, sofismi ja vastineidemme falsifiointi, oli tullut räikeästi esille monin tavoin. Päätimme hakea asiantuntija apua ja saimme referenssejä ottaa yhteyttä Oikeustieteen tohtori Olli Ryynäseen, joka työskenteli Ruotsalaisessa kauppakorkeakoulussa. Hänen expertiisiinsä kuului mm. peitelty osingonjako, josta hän on väittellyt Oikeustieteen tohtoriksi. Verotus kuului hänen erityisosaamisalueeseensa (Valtioneuvoston yleisistunto 28.9.2006 VALTIONEUVOSTON ASETUKSET Valtioneuvosto antoi 28.9.2006 seuraavat asetukset:VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET Päätös määrätä professori Olli Ryynänen pohjoismaisen verotieteellisen tutkimusneuvoston jäseneksi ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen professori Matti Kukkonen 28.9.2006 lukien neuvoston jäljellä olevaksi toimikaudeksi.)

Olli Ryynänen tutki aineistomme joihin kuului verotarkastuskertomukset, vastineet niin NTC:n kuin myös minua koskeneen tarkastuskertomuksen osalta ja laati valituksen. Seuraavassa Olli Ryynäsen laatima valitus Korkeinmpaan hallinto-oikeuteen - kokonaisuudessaan - skannattuna. (Suosittelen lukemaan Hannu Kuortin laatiman vastineen Olli Ryynäsen valitukseen. Ky. vastineessa Kuortti tuomitsee valituksen kevyeksi, epäolennaisuuksiin keskittyväksi ja kieliasultaan vaikeaselkoiseksi. Kuortin toteamus sekundäärisestä asiakirja-aineistosta, on varsin kuvaavaa siitä suhteutumisesta jolla viranomaiset suhtautuvat lakeihin tai kausaalisuuteen Pos.19B).

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>