Title

Hoviväkeä sisältö (Sininen=valmis. Musta=päivitys meneillään,)

(HUOM! -kuvaa painamalla, saat esiin tulostettavan version)


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

1 Lapsuus –50 luku
2 Yrittäjäksi – 60 luku
3 Finn-Mayrei Oy Scantools Oy – 70 luku
4 Yrityskauppa, Finn-Mayrei Oy 1983, alku tulevalle
5 Ajojahti alkaa, Rikosilmoitus 1984
(Arimo Ristola/ aiheeton ilmianto)
6 Dexa, Suomalainen videokasetti –alkutoimet 1983-84
7 Ajojahti vai salaliitto - Verotarkastus 1987
8 Dexa – Lopettamispäätös vuonna 1988
9 Ajojahti jatkuu, Yrjö Reinikainen/ Ky:n tarkoitushakuinen verotus 1987 ja lopullinen päätös - 1996. Menettelyn asiallisuus ja eduskunnan oikeusasiamiehen kanta

10 Otteita Y.R:n henkilökohtaisesta veroarkistosta 1985-94
11 NTC yhtiöt 1987-99 ja TEOSTON rooli. Teosto ja NTC. Laki vastaan asetus. Aineiston katoaminen Käräjäoikeuden arkistosta v.1989 –2005.
12 Scandexa Oy Hallituksen vastuu Teosto-maksuista. (tulossa/päivitys meneillään)

13 Verotarkastus I ja vastine 1994 (kuulemismenettely)
14 Pos.1. Verotarkastuskertomus II v.1985 (Kuulemismenettely), vastineita.
Pos.2 Hämeenlinnan Lääninverovirasto kieltää Matti Paanasta antamasta lausuntoja.
Pos.3 Hyvä verotarkastustapa. Yrittäjän perustieto verotarkastuksesta

15 Yrittäjä exodus. Hallittu rakennemuutos, syyt lamaan, laman seuraukset, hallintovallan moraali. v.1985-1995

16 Pos 1. Jälkiverotuspäätös, sekä ilmeisen laiton menettely jälkiverotuksessa 1995.
Pos.2. Verotarkastuskertomusten määrä ja menettely.
Pos.3. Valitus Uudenmaan Lääninoikeutteen.

17. Herjaus, solvaaminen, kunnianloukkaus – syyttömyysolettama.
Pos 1. Tutkintapyyntö Hämeenlinnan poliisilaitokselle
Pos.2. Kantelu Eduskunnan oikeusasiamiehelle ja vastaus
Pos 3. Hämeenlinnan Käräjäoikeuden käsittely v.1995. Syyttömyysolettama ja objektiiviperiaate. Verotarkastajat suostuttelevat V.Kuusistoa valehtelemaan - lupausten saattelemana.
Pos 4-5. Valitus Hovioikeuteen ja edelleen KO:n

18 NTC:n Tarkastuskertomus – synteesi laajenee, Y.R:n henkilökohtaiset veroseuraamukset - vastineista.
19 NTC:n Tarkastuskertomus – synteesi laajenee, Y.R:n henkilökohtaiset veroseuraamukset - vastineista.
19. NTC:n Oikeustieteen tohtori Olli Ryynänen laatima valitus Korkeimpaan Hallinto-Oikeuteen .
19.B. Hannu Kuortti ja Matti Huovinen laatima vastaselitys sekä vastaselityksen lyhyt kommentointi

20 CityLink Oy:n "tarkastuskertomus/kertomukset" ja valitus. Liikevaihtoverot/verotus, Turun lääninveroviraston jälkiveropäätökset. Uudenmaan lääninveroviraston päätökset asiassa. Kausaalinen totuus.

21 NTC ja Hallintomenettelyä Uudenmaan lääninoikeudessa. "Hoviväkeä". Hallinto-oikeuden menettelytapa 1999. Oikeuden kokoonpano?

22 Toimisto- ja tilipalvelu Y. Reinikainen KY:n vuotta1997 koskeva liikevaihtoverotarkastus 1999, kirjoitettu 23.08.08
23 Toimisto- ja tilipalvelu Y. Reinikainen KY:n oikaisuvaatimus ja hallinto-oikeuden käsittely sekä päätös, 04.11.08. Osio ei valmis, tulossa

24 Inkvisitio (lähdeaineisto 1200-1300 luvulta)

25 Pos.1 Vuonna 1995 NTC:n verotarkastuksen yhteydessä/ jälkeen laadittu rikosilmoitus ja tutkinta (aiheesta lisää Pos.30)
Pos.2 H:gin Käräjäoikeus Käsittely "Raastupa ratkaisee, oikeus oikaisee" v.2000.
Pos.3.1 Yrjö Reinikainen todistelutarkoituksessa
Pos.3.2 Vesa Kuusisto todistelutarkoituksessa
Pos.3.3 Todistaja verotarkastaja Hannu Kuortti, syyttäjän/Teoston pyynnöstä
Pos.3.4 Todistaja verotarkastaja Matti Huovinen, syyttäjän/Teoston pyynnöstä
Pos.3.5 Todistaja Metsäpuro, syyttäjän/Teoston pyynnöstä
Pos.3.6 Todistaja Klinkman, syyttäjän/Teoston pyynnöstä päivitys valmistunut 18.09.07

Pos 3.7 Todistajaja Haapalehto (Citylink Oy käyttämän Tilitoimiston omistaja), syyttäjän/Teoston pyynnöstä
Pos.3.8 Todistaja Asianajaja Risto Ryti, (Teoston asianajaja, Gramex ry:n hallituksen puheenjohtaja) syyttäjän/Teoston pyynnöstä
Pos.3.9 Todistaja Matti Paananen (NTC:n entinen kirjanpitäjä & Lääninveroviraston ALV tarkastaja), osapuolten pyynnöstä
Pos 3.10 Todistaja, Tilintarkastaja HTM Jukka Sopenluoma (NTC:n tilintarkastaja) puolustuksen pyynnöstä
Pos.3.11 Todistaja Tilitoimiston johtaja Kari Kämäräinen (Töölön tilitoimiston johtaja), puolustuksen pyynnöstä
Pos.3.12 Todistaja/asiantuntijajäsen & KHT Veijo Olavi Riistama, puolustuksen pyynnöstä

Pos.4. Loppulausunnot ( tulossa/päivitys meneillään)
Pos.5. Käräjäoikeuden Päätös/ Käräjätuomari Eero Nikkarinen äänestyspöytäkirja/ tuomio
Pos.6 Kommentit lyhyesti.

Pos.7. Valitus Hgin Hovioikeuteen (laati AA Pekka Harju. Käsittely pos. 27.)

26. Uusi ilmianto/tutkintapyyntö v.2001. Tutkinta alkaa. Ulosottotoimet eri oikeussubjektien omaisuuteen. Verottajan/viranomaisten sekä Teoston puuhastelijoiden yhteiset voimat.

27. Hoviväkeä - Hovioikeudessa käsittely, -kontradiktorisuus ja diskurssi - Päätös? Puheenjohtaja Hovioikeudenneuvos Matti Kalske. Jäsenet Hovioikeudenneuvos Eero Karttunen, Hovioikeudenneuvos Marja Kartamo "kuiskaaja" sekä Esittelijä Eija Halme
Pos.1. Maaliskuu 29 päivä 2003 klo 11.00 tapaaminen Matti Paanasen kanssa. (Todistajan manipulointi –korruptio)
Pos.2. Hovioikeuden käsittely alkaa 10.06.03 klo 9.00. Reinikainen ja Kuusisto todistelutarkoituksessa (päivitys meneillään)
Pos 3. Keskiviikko 11.6 klo 9.00 Todistaja Klinkman
Pos 4. Todistaja Metsäpuro
Pos.5. Todistaja Verotarkastaja Hannu Kuortti
Pos.6 Todistaja Verotarkastaja Matti Huovinen
Pos.7 Torstai 12.6 Todistaja Matti Paananen
Pos.8 Todistaja Haapalehto
Pos.9 Todistaja Risto Ryti
Pos.10 Todistaja Hieta
Pos.11 Todistaja Martti Antero Paju
Pos.12 Todistaja Laajavuori
Pos.13 Tiistai 17.6 Todistaja Sopen-Luoma (puuttuu disketiltä)
Pos.14 Todistaja Jaller
Pos.15 Todistaja Kari. Kämäräinen
Pos.16 Todistaja Jari Juhani Kuusela
Pos.17 Todistaja Taina Artukka
Pos.18 Keskiviikko 18.6 Kirjanpidon tarkastuksen Asiantuntijatodistaja Dosentti Veijo Olavi Riistama
Pos.19 Loppulausunnot ( Puheenjohtaja hovioikeusdenneuvos Matti Kalske - lupaus ratkaisun aikataulusta)
Pos.20 Päätös
Pos.21 Kommentit Hovioikeuden päätöksestä

28. Valitus Korkeimpaan oikeuteen
Pos.1. Välipäätös
Pos.2. Päätös

29. Henkilökohtainen verotarkastuskertomus: käsittely/syyttämättäjättäminen/syyte. Käsittely Hämeenlinnan käräjäoikeudessa ja Turun Hovioikeudessa. Rengas sulkeutuu - tuomiolauselma
Pos 1. Keski-Suomen Lverovir. vaatimuksien käsittely - syyteharkinnat
Pos.2. Hämeenlinnan käräjäoikeus Hylätty syytteet. Syyttäjä ei valita
Pos.3. Sisä-Suomen lääninverovirasto asianvalvoja Erja Ristola valittaa päätöksestä Turun Hovoikeuteen
Pos.4. Päätös pääkäsittelystä (Turun Hovioikeuden käsittely, todistajien lausumat. Solmut aukeaa, verotarkastajien sofismi nousee pintaan).
Pos.4.1. Yrjö Reinkainen todistelutarkoituksessa (tulossa/päivitys meneillään)
Pos.4.2. Todistaja Heikki Metsäpuro
Pos.4.3. Todistaja Verotarkastaja Hannu Kuortti
Pos.4.4. Todistaja Markku Juhani Heino (tulossa/päivitys meneillään)
Pos.4.5. Todistaja Verotarkastaja Matti Huovinen
Pos.4.6. Todistaja Kari Kämäräinen
Pos.4.7 .Asiantuntijajäsen Professori Veijo Olavi Riistama
Pos.5. Turun Hovioikeuden päätös

Pos.29.6. Yhteenveto koko vero/oikeusprosessista sekä aineistosta - testaus/testattavuus. Kommenttit -
Pos.29.6. Episodi 1. Verojohtaja Esko Nikanderin ituitio, Reinikaisella ei ole lainsuojan tarvetta
Pos.29.6. Episodi 2. Ensimmäinen tarkastus, verovuosi 1993, verotukseen ei perusteita
Pos.29.6. Episodi 3. Toinen yritys, vanhentunut/laiton oikeus verottaa toteutuu viranomaisilta
Pos.29.6. Episodi 4. Syyttömyysolettama/objektiviteetti, herjauksen ja kunnianloukkaus, oikeustoimi vahvistetaan oikeudessa
Pos.29.6. Episodi 5. Verotarkastajat houkuttelevat ja suostuttelevat lupauksin asianomistajaa/todistajaa väärään lausumaan
Pos.29.6. Episodi 6. Verovalitus KHO:n, ja vastaselitys. Päätös: Verotus palautetaan Uudenmaan lääninoikeuden suulliseen käsittelyyn.
Pos.29.6. Episodi 7. Uudenmaan lääninoikeuden suullinen käsittely. Suomalaista hallintomenettelyä/hoviväkeä
Pos.29.6. Episodi 8. Hallinto-oikeuden kokoonpano antaa vahvan perusteen epäiillä oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteutumista
Pos.29.6. Episodi 9. Oikeusasiamies Jaakko Jonkka ei vastaa kysymyksiin hallintomenettelystä
Pos.29.6. Episodi 10. Korkeimman hallinto-oikeuden käsittely

Pos.29.7.Yhteenveto oikeudessa käsitellyistä teemoista - vallitseeko esitettyjen tosiasioiden välillä vastaavuus ja voidaanko nämä testata. Huomioita Hallinto-oikeudesta, H:gin Käräjäoikeuden, H:gin Hovioikeuden, Hämeelinnan käräjäoikeuden ja Turun Hovioikeuden käsittelyistä/todistelusta - tärkeimmät "teemat":
Pos.29.8. Kokemukset - Verotusmenettelystä, hallintomenettelymenettelystä ja suomalaisesta oikeuslaitoksesta
Pos.29.9. Maksettavaksi määrätyt verot ja perusteiden kirjo
Pos.29.10. Tuomiot

30. Uudenmaan lääninveroviraston vuonna "1995-6" tekemän tutkintapyynnön ja rikostutkinta aineiston sisällön tarkastelu, havainnot aineistosta. Miksi aineiston kaikesta sisällöstä ei keskusteltu. Asianomistajan negatiivinen totuusvelvollisuus, oikeuden velvollisuus tutustua aineistoon. Uusi Tutkintapyyntö vuonna 2001 ja uusi alku, uudet kujeet? (Hoviäkeä II tulossa)
31. Mikä on indisio?
32 Ajatuksia uskosta, eettisyydestä, psykologiasta, oikeudessa. Filosofiaa -vallasta sekä verotuksesta.(valmistunut 04.08.08)
33. Perhe-elämää ja Särkisalo, kaislikon kultaa. Ulosmittaukset (tulossa/päivitys meneillään)
34. Matias 17v - vesiskootterin ulosmittaus ja oikeusprosessi (tulossa/päivitys meneillään)
35. Omaisuuden suoja, Konsicliere Johannes Koskisen aikakausi (tulossa/päivitys meneillään)
36.
37 Oikeudenmukainen oikeuskäytäntö (Laura Ervo v.2004)

ASIA JA NIMI HAKEMISTO klikkaa:

Tulossa Balstar Oy 1991 - Taina Rajala sekä Kaarlo Honkaniemi v.1991-2007

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>