20. CityLink Oy:n "tarkastuskertomus- kertomukset" ja valitus.
Turun lääninveroviraston jälkiveropäätökset. Uudenmaan lääninveroviraston päätökset. Havaintoja sisällöstä. Kausaaliset totuus - liikevaihtoverot – verotuksen ristiriitaisuus.

äk

20.2


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

Olimme kaikessa kirjeenvaihdossamme/vastineissamme korostaneet verotarkastajille, että asiassa tulee kuulla myös CityLink Oy/Vesa Kuusistoa. Tarkastuskertomuksen laadinnan yhteydessä kuin myöskään aineiston osalta ei Citylinkiltä/Kuusistoa kuultu, häneltä ei kysytty puhelimitse kuin valmistuskustannuksista joista hän konsultoi verotarkastaja Huovista, - unohtamatta Huovisen suorittamaa suostuttelua (Kuusiston houkuttelemiseksi) väärän todistuksen antamiseen.
 
Edellä oleva kopio on selvityspyynnöstä elokuulta 1995, jolloin veropäätökset olivat NTC:n osalta jo tehty. CityLink selvittää antamassaan oikaisuvaatimuksessa verotarkastuksen puutteellista valmistelua, sekä virheellisiä johtopäätöksiä. Kausaaliseen ja matemaattiseen väittelyyn ei ollut mahdollisuutta - kirjanpitoaineisto oli verottajan hallussa.

Turun Lääninverovirasto on asiaa tutkittuaan tehnyt yhteensä kaksi jälkiverotuspäätöstä. Ensimmäinen tilikaudelta 1.5.1991 – 30.4.1992 joka päivätty 5.10.1995 / 95TK01 siinä lausutaan seuraavasti (kokonaisuudessaan): Suoritettu verotarkastus (tarkastuskertomus HAL/0910/94) ei aiheuta toimenpiteitä liikevaihtoverotuksen osalta, koska liikevaihtoverolain (559/91) 93, 107 ja 109 §:ssä säädetyt määräajat ovat kuluneet umpeen. Allekirjoitus: Esittelijä Pertti Pesonen

Toinen tilikaudelta 01.05.1992 – 30.04.1993 päivätty 5.10.1995 päätös on 95J4553 jossa todetaan Jälkiverotuksen syy: Tarkastuskertomus HAL/0910/94 ja 12.9.1995 saapunut kirjallinen vastine. Arvonlisäveropäätös jonka perusteet liittyvät väitetyn ohimyynnin verotukseen Citylinkiltä:

 

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>