Pos.25. Käsittely "Raastupa ratkaisee, oikeus oikaisee" v.2000

Pos.3.2 Vesa Kuusisto todistelutarkoituksessa

25.3.2.16


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

Niinimäki:         Ilmeisesti hän ei enää ymmärrä oikein. Asiamiehen kysymys on, että täydentääkö nyt verottajan asiamies nyt joitakin asioita omilla tiedoillaan, joita me emme tiedä. Musta tässä nyt kysymyksen taustalla oli se, että onko tässä kysymys jostakin Reinikaisen talletuksesta, jonka hän on pantannut luoton vakuudeksi. Jos verottaja nyt väittää, että tästä on kysymys, niin tietenkin me kaipaamme sitten jotain informaatioa siitä, mutta ei ollut kysytty. Te teitte jatkokysymyksen.
Puheenjohtaja: Mä tulen sitten kuulemaan tästä talletuksesta verotarkastajaa. Mä en sitten Kuusistolta ilmeneeks tällanen talletus jostain?
Kemppainen:   No, tulen kuulemaan tästä talletuksesta sitten verotarkastajaa Mä en sitten Kuusistolta kysy tästä enempää.
Puheenjohtaja: Niin, oliko tämän kysymyksen vastaus, että ei ilmene?
Kemppainen:   Ei ilmeisesti suoranaisesti ilmene. No selvittäisittekö hieman tarkemmin sitä, että miten Citylinkin ja Etronian oli tarkoitus selvitä vuokranmaksusta, palkoista, veroista, kasettimaksuista, kirjanpito- ja hallinnointikuluista?
Kuusisto:          Toiminnan kautta. Älkääkä vain puhuko E180-kasetista. Se ei ollut ainoa, mikä oli. Ja ne laskelmat perustuu kaikki siihen yhteen ainoaan pituuteen.
Kemppainen:   Reinikainen puhui perjantaina, että NTC:llä oli hinnastot Citylinkin kanssa, millä hinnalla NTC ostaa tuotteita Citylinkiltä. Pitääkö tämä paikkansa?
Kuusisto:          Kyllä se pitää paikkansa.
Kemppainen:   Kuka sen hinnaston laati?
Kuusisto:          Tietenkin tällainen, kysymyshän on asiakassuhteesta, kaupankäynnistä, niin ei sitä kukaan yksi voi laatia. Kyllä se on molempien, kahden eri osapuolen sopimus, sellainen hinnasto siis.
Kemppainen:   Mihin se hintataso perustui, tai sen hinnaston hintaso?
Kuusisto:          Olemassa oleviin tosiasioihin. Useiden tuotteiden osalta se perustui ihan tähän markkinahintaan, mitä kasetista voi yleensä saada.
Kemppainen:   Pystyittekö te vaikuttamaan siihen hintatasoon, jolla NTC osti kasetteja Citylinkiltä ja Etronialta.
Kuusisto:          Tietenkin.
Kemppainen:   Millä tavoin?
Kuusisto:          Meillä oli..
Kemppainen:   Kun te juuri sanoitte, että se perustui maailman-markkinahintaan, niin miten te pystyitte sitten vaikuttamaan?
Kuusisto:          Yhden tuotteen osalta, ei muun, joka oli niin kuin mä olen aikaisemminkin sanonut niin, tällainen radiokaupan Costa Rica kahvi, sisäänvetoartikkeli.

Kemppainen:   Karhusitteko te laskuja NTC:ltä, kun ne oli myöhässä ja vaaditteko laskuille viivästyskorkoa?
Kuusisto:          Karhusin puhelimitse, en kirjallisesti. Sitä minä en muista, oliko viivästyskorkoja, vaadittiinko niitä.
Kemppainen:   Eikö se toimivassa liikesuhteessa ole järkevää vaatia viivästyskorkoa, kun se on laskun ehtonakin?
Kuusisto:          Mitähän niissä laskuissa on mainittu. Sitä mä en muista, että saatiinko viivästyskorkoja.
Kemppainen:   No kuuluisiko, olisiko Citylinkin kuulunut saada niitä viivästyskorkoja?
Kuusisto:          No, se on aika pienistä summista kysymys. Ei niitä ollut niin kovin paljon, niitä myöhässä olevia maksuja. Ei sillä mitään olennaista merkitystä voi olla.
Kemppainen:   Jos menen tähän Yrjö Reinikainen Ky:hyn, eli minkä vuoksi te ostitte sen kommandiittiyhtiön?
Kuusisto:          Tämänkin minä olen selittänyt täällä, mutta sehän oli siinä, että Matti Paananen hoiti tässä kommandiittiyhtiössä Citylinkin asioita ja hän tuli ikään kuin siinä mukana. Minä ostin tämän yrityksen ja se lähti silloin kun Reinikainen halusi luopua kaikista yrityksistään, mitä hänellä oli siinä vaiheessa. Matti Paanasen palvelukset siirtyi tavallaan siinä mukana.
Kemppainen:   Miksi te ette hankkinut sitä reskontranhoitoa Turusta, kun se kerran Citylinkin toiminta oli Turussa.
Kuusisto:          Sekin oli luonnollista, että Matti Paananen hoiti sitä, kun hän oli muutenkin tuttu jo pitkältä ajalta ja ehdottomasti ammattimies.

Kemppainen:   No miksi tämä Takaraja Vesa Kuusisto ei pitänyt Citylinkin kirjanpitoa?

Kemppainen:   No kun sillä oli eri kirjanpitäjä.
Kuusisto:          Kirjanpitoa ei pitänyt, juu. Mä en ole koskaan väittänytkään, että Takaraja olisi hoitanut yhtään kirjanpitoa.  Takaraja hoiti, tai sanotaan, puhutaan nyt Matti Paananen, niin hän hoiti tällaisen, siihen asti kirjanpitoaineiston, reskontran, siihen saakka kun se vietiin sitten tilitoimistoon, joka oli taas turkulainen kyllä.
Kemppainen:   Oliko Paanasella ammattitaitoa myös kirjanpidon pitämiseen?
Kuusisto:          Mahdollisesti oli ollut kyllä, en tiedä.
Kemppainen:   Miksi te ette oman yrityksenne kautta, kun te sanoitte että te  halusitte ostaa Matti Paanasen palvelut, ja sen takia ostitte koko kommandiittiyhtiön, niin miksi Matti Paananen ei sitten pitänyt Citylinkin kirjanpitoa?
Kuusisto:          Ehkä hänellä ei ollut siihen aikaa, oli paljon muita töitä. Ei Citylink ollut ainoa, kenen kirjanpitoa hän hoiti tai reskontraa. En mä tiedä mitä hän hoiti, mutta oli useita yrityksiä. Varmaan hän teki heidän kanssa kirjanpidon loppuunsaattamista.

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>