Pos.25. Käsittely "Raastupa ratkaisee, oikeus oikaisee" v.2000

25.3.3 Todistaja, verotarkastaja Kuortti

 

25.3.3.19


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

(Nauha 8.2 "puolivälin jälkeen")

(Tähän olen pakotettu merkitsemään oman kommenttini. On nimittäin kerrassaan mahdotonta, väittäisin mieletöntä, laatia suunnitelma virtuaalimailmassa, uskomuksissa leijuvien myyttien kanssa. Reaalimailmassa tarvitaan osapuolet siihen vuorovaikutukseen jonka kautta mm. sopimukset syntyvät: Y.R)

Teema: Liiketoiminnan aitous

Puheenjohtaja:     Lähinnä mä ajan takaa jotain kirjanpidon ohi maksettua maksuja, tai jotain tällaista hämärää, näin kai bulvaanisuhteessa on tavallista, että maksetaan pöydän alla palkkioita ja sit, Kuusisto.
Kuortti:                  Mä en osaa arvioida sitä, että joo, Kuusisto on kuitenkin ollut alalla ja Scandexassa ollut ja siksi tästä kasettimaksuvelvoitteesta olisi tietoinen, nyt kun on vaikea ajatella, että hän ei
Puheenjohtaja:     En minä puhu siitä, nyt en, sitä on täällä jo selvitetty, vaan siitä onko teidän, ilmeneekö tässä asiakirja-aineistosta millään tavalla sitä, että tota onko aika yleistä, että jos yrityksellä rupeaa menemään huonosti ja joskus sitä tässä maassa tehdään tahallisestikin, että harjoitetaan sellaista liiketoimintaa ettei hirveästi välitetä verottajasta, eikö niin
Kuortti:                 Joo
Puheenjohtaja:     Eikö se ole ihan yleistä tässä massa
Kuortti:                No yleistä on tietysti hirveen niin kuin vaarallista sanoa mutta, että tuota sanotaan, että meillä on tietty osa yritystoiminnasta on, on varmaan semmosta jossa näitä todella toimitaan näin
Puheenjohtaja:     Että - jos yritys joutuu maksuvaikeuksiin niin eikö pidä paikkaansa, että ensimmäisenä jätetään yleensä verot maksamatta
Kuortti:                Joo kyllä, sehän on vaan tässä tapauksessa kun tää hinnoittelu on ollut sellainen, niin mun mielestä siinä ei ollut mitään mahdollisuuksia niitä maksaa, se on ihan

Teema: Maksettujen suorituksien aitous

Puheenjohtaja:     Joo se on kyseenalaista, tota muuten oliko tossa aineistossa mitään sellaista mikä niin kuin esimerkiksi, että tässä on tutkittu Reinikaisen tekemiset aika tarkkaan hänen yritystensä ja käyty tilit läpi ja ym. ym 
Kuortti:                 Kyllä on pyritty

Puheenjohtaja:     Tehty henkilökohtainen verotarkastus käsittääkseni te sanoitte - no ilmenikö sieltä mitään sellaista, että se Reinikainen olisi esimerkiksi maksanut jotain pimeitä palkkioita tai muuta Kuusistolle
Kuortti:               Siis ei semmoista ilmennyt, että olisi suoraan mennyt, että siellähän on paljon näitä nostoja tileiltä josta ei voi sitten sanoa mihin se raha päättyy koska se vaan nostetaan tililtä ja sitten toki on panoja paljon, että sehän on - mutta semmoista Reinikaisen ja Kuusiston välistä rahaliikennettä ei missään tapauksessa merkittävässä määrin ei ollut
Puheenjohtaja:     Onko Kuusiston, onko Kuusistolle tehty henkilökohtainen verotarkastus
Kuortti:                Ei ole henkilökohtaista verotarkastusta tehty, mutta tilitiedustelu on kyllä tehty
Puheenjohtaja:     Onko siellä mitään tällaista
Kuortti:                Siellä ei mitään erityistä ilmennyt

Teema: Liiketoiminnan osittainen purkaminen

Puheenjohtaja:     Vielä kun mennään tähän tota  liikevaihtoveron purkamiseen mikä tehtiin, niin tota se tehtiin tosiaan vaan ja ainoastaan NTC:n ja Citylinkin välisten kauppojen
Kuortti:                  Joo, kyllä

Puheenjohtaja:     Te sanoitte, että se oli noin 70 % se osuus Citylinkin myynnistä NTC:lle
Kuortti:                  Kyllä
Puheenjohtaja:     Tuota, joo tässä suhteessa te teidän käsitys on että Kuusisto kautta CityLink oli Reinikaisen kautta NTC:n bulvaani
Kuortti:                  Hmm, Kyllä
Puheenjohtaja:     Miten tolta ylimenevältä osalta oli
Kuortti:                  Sen 30 % osalta

Teema: Liikevaihtovero/ liiketoiminnan jakaminen eri osapuolille ja liikevaihtoverotus

Puheenjohtaja:     Niin oliko tää bulvaanisuhde siinäkin, että jos puhutaan bulvaanisuhteesta niin syyte on kirjattu siten, että Reinikainen on käyttänyt tosiasiallisesti määräysvaltaa CityLink Oy:ssä, niin onko teidän käsitys se, että Reinikainen on myös ohjannut tätä muuta kauppaa ja kaupankäyntiä. Vai onko tässä itse asiassa ollut kysymyksessä kaksi eri yritystä, eli tää 30 % osalta Kuusisto on hoitanut omaa businesta omaan lukuunsa ja lopun osalta hän on ollut Reinikaisen bulvaani. Vai onko hän ollut koko osaltaan Reinikaisen bulvaani, mikä teidän käsitys on ollut, kun musta suoraan sanottuna tuntuu vähän omituiselta ajatukselta, että voi yhden yrityksen puitteissa olla yhtäältä yhtä, ja yhtäältä toista, vai mikä tässä on niin

 

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>