Pos.25. Käsittely "Raastupa ratkaisee, oikeus oikaisee" v.2000

25.3.3 Todistaja, verotarkastaja Kuortti

 

25.3.3.6


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

Takaraja Vesa Kuusisto Ky
Syyttäjä:                Kerroitte, että takaraja Vesa Kuusisto olisi hoitanut näitä reskontran pitoa mikä teidän käsityksenne ollut kenen yritys se oli
Kuortti:                  Senhän se oli tuota se oli 3.5.-91 se vastuunalaisen yhtiömiehen osuus Yrjö Reinikainen myi sen sen Vesa Kuusistolle
Syyttäjä:                Oliko se teidän mielestänne todellinen myynti eli yritys siirtyi Vesa Kuusistolle
Kuortti:                 Niin kyllä siitä on kauppakirjat, kauppakirjat tehty ja se oli semmoinen mielenkiintoinen tai kuvio lisäksi tässä, että se se oli tää Yrjö Reinikainen Ky joka myi ne Scandexa/ Sukabu Oy:n osakkeet Citylinkille niin kun tää yhtiöosuus myytiin niin sen kauppakirjaan otettiin maininta, että se ei sisälly sitä se myyntihinta näistä Scandexa/ Sukabu Oy:n osakkeista ei sisälly siihen myyntihintaan, vaan Yrjö Reinikainen nostaa sen välittömästi yksityisnostona itselleen. Ottaen huomioon, että tää yhtiön toimiala oli kuitenkin tän kirjanpitopuolelle niin tietysti se nyt ei ehkä Vesa Kuusiston ammattikokemus huomioiden ollut, hänellä ei sen alan ammattitaitoa ole. Tietysti hän voi yrityksen omistaa mutta kyllä siinä on sitten eräitä merkkejä siitä, että Yrjö Reinikainen olisi toiminut siellä sen yhtiöosuuden luovuttamisen jälkeenkin mm: hän on Amerikasta tuonut tällaisen Ponttiak auton ja joka on kirjattu sen yhtiön kirjanpitoon
Syyttäjä:                Onko muita seikkoja jotka viittaisivat tällaiseen
Kuortti:                  Niin en mä sen Takarajan osalta oikeastaan osaa sanoa

----------------------------------------

Syyttäjä:                NO oliko kirjanpidossa NTC:n ja Citylinkin välillä jotain yhteyttä. Oliko kummankin kirjanpito aineisto omassa kirjanpidossa, vai löytyykö laskuja toisen yhtiön kirjanpidosta
Kuortti:                  Joo muutama esimerkki on, että nää on mennyt sekaisin, että on NTC:n osoitettu lasku on ollut Citylinkin kirjanpidossa, tosin se on varsin pieni se oli semmonen lentorahti lasku
Syyttäjä:                Oliko se tämä se on tosite aineistossa nro 17 Finnairin lasku 363 markkaa
Syyttäjä:                Joo
Kuortti:                  Kyllä mut sitten siellä oli siellä oli sellainen latauskoneen osto Otarilta 30.11-91 joka
Syyttäjä:                Mikäs numero se on siellä teidän liite aineistossa
Kuortti:                  Joo se on mun liitteenä 30 siinä on viisi
Syyttäjä:                Se on meillä 16. Eli missä kirjanpidossa
Kuortti:                  Tai no oikeastaan tässä todetaan, että NTC on ilmeisesti tän tilauksen tehnyt, CityLink,-- mutta tässä todetaan, että NTC on maksanut Citylinkin puolesta ennakkomaksun tästä latauskoneesta, ja tota sitten siitä on tehty uusi lasku jossa CityLink myy tän koneen NTC:lle. Eli siitä niiden, liite 30/2 niin siihen on laitettu maksaja, että Citylinkin puolesta, että NTC on tän suorittanut
Syyttäjä:                Joo
Kuortti:                  Herää vaan ajatus, että kuka tän tilauksen on oikein tehnyt

Vesa Kuusiston roolista
Syyttäjä:                Mikä teidän käsityksenne oli sitten mikä Vesa Kuusiston asema Citylinkissä oli ja myös Etroniassa oliko hän osakkeiden omistaja ja hallituksen jäsen myös tosiasiassa
Kuortti:                  Mielestämme näin ei tosiasiassa ollut, että hän oli, hän oli työntekijä työnjohtaja ehkä se olis luontevin rooli, hän on ollut Scandexassa oli, oli, siinä roolissa ja, ja sitten näiden Citylinkin - Etronian kuvioiden jälkeen on Balstarissa ollut edelleen töissä. Mä en nyt tiedä mikä hänen on ollut latausmestari vai mikä hänen työ nimikkeensä tai on siellä mutta

Syyttäjä:                Kenenkäs yritys tämä Balstar on
Kuortti:                  Se on ainakin silloin, mä en tiedä tällä hetkellä kuka sen välttämättä omistaa mutta, mutta silloin kun tää on tarkastettu  siinä on ollut Yrjö Reinikainen on siitä omistanut 10 % Kaarlo Honkaniemi 10 % sitten on ollut Tili- ja Toimistopalvelu Yrjö Reinikainen ky 40 % ja, ja siihen jää sitten vielä 40 % ja se oli tällainen kuin Mecrent Oy. Jonka osakkaita olivat ainakin silloin kun tää tarkastus on tehty Yrjö Reinikainen, Markku Roiha ja Mika Arpiainen elikkä samat henkilöt jotka olivat aikanaan Scandexa:n no joo Yrjö Reinikainen ei omistanut suoraan Scandexaa vaan tämän kommandiittiyhtiönsä kautta

Syyttäjä:           Oliko Kuusisto teidän mielestänne kykenevä yrittäjäksi
Kuortti:             Niin sitä on sellainen tilanne, että me ei ole Kuusistoa tavattu silloin kun tää kirjanpito on ikään kuin tarkastettu tai mikä on saatu tarkastettavaksi ja tuota tän asian selvittämiseksihän tässä on tietysti joutunut tekee erilaisia tarkistuksia ja, ja, ja selvityksiä ja mähän oon esimerkiksi soitellu tällaiselle henkilölle kuin Taina Artukka joka oli täällä Turussa kyllä NTC:n piirikonttorin palveluksessa ja, ja kyselin siitä Kuusiston toiminnasta ja ja siinä yhteydessä ilmeni, ilmeni, että hänellä olisi ollut tällaisia ehkä alkoholi ongelmia, että se ei ollut paras mahdollinen hänen työkykynsä aina, että ja sitten siellä oli joitain muitakin tällaisia tilapäisiä työntekijöitä ollut siellä Citylinkillä semmonen kuin Kimmo Ruhonen, Peter Jaller
Puheenjohtaja   Onko tämä ymmärrettävä niin, että todistaja ei ole tavannut Kuusistoa henkilökohtaisesti tuohon aikaan
Kuortti:             Silloin kun tää tarkastus on tehty niin en ole tavannut
Puheenjohtaja   Eli teillä ei ole suoraa havaintoa siitä onko hän ollut, mikä hänen tilansa on ollut, ja näin päin pois?
Kuortti:             Joo ei ole ollut

 

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>