Pos.25. Käsittely "Raastupa ratkaisee, oikeus oikaisee" v.2000

25.3.4 Todistaja Huovinen Helsingin käräjäoikeudessa R 99/9108

 

25.3.4.10


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

Harju:               Me emme puhukaan  tytäryhtiöstä vaan me puhumme Citylinkistä ja NTC:tä eli oliko siinä jotain kummallista, kuulitte varmaan mun kysymykseni
Huovinen:          Kuten sanoin niin kun huomio tän intressiyhteyden niin ei siinä mitään kummallista ole
Harju:               Mä en kysy nyt huomioitavaksi mitään intressiyhteyttä vaan mä sanoin, että onko siinä että jos joku yhtiö kaipaa myyntikonttoria jotain omituista, että se on samassa talossa kuin se tuotantolaitos joka tuottaa sille tarvikkeita
Huovinen:          Niin on se siinä mielessä, että kahdella toisistaan riippumattomalla yrityksellä jotka toimii tavallaan samalla alalla olisi niin kuin ihan sattumalta sama osoite
Harju:               Entä jos siinä talossa oli huoneistoja vaikka kuinka paljon monia eri, mä en ymmärrä mikä siinä on epäillyttävää
Huovinen:          Ei tässä ole mitään epäilyttävää nämä on vaan yhtenä osoituksena siitä, että tässä on tämmönen, että ne toimii niin kuin yhdessä NTC ja Citylink ne toimii siinä osoitteessakin yhdessä se, että mä sanoin, että niillä on yhteinen osoite

Harju:               Mennään eteenpäin. Sanoitte, että raha liikenne oli runsasta eikö se ole selvää, että raha liikenne on runsasta jos käydään kauppaa puolin ja toisin. Mitä se runsas tarkoitaa
Huovinen:          Niin tota, öö tark. Siis voi olla , että ilmaisin asian jotenkin huonosti. Tarkoitin, tarkoitin sitä, että siellä oli semmoisia raha eriä kpl määräisesti näitä raha liikennettä Citylinkin ja NTC:n välillä kpl määräisesti oli hyvin paljon tämmöstä erilaisia maksuja, erilaista maksua
Harju:               Se kuittaus teidän mielestänne oli jotenkin vieras tapahtuma tällaisessa molemminpuolisessa kauppa tilanteessa
Huovinen:          Ei kun jos on tota kaksi toisistaan riippumatonta yritystä niin, niin luonnollisemmalta tuntuis se, että jommallakummalla on esimerkiksi tilinpäätöshetki niin siinä vaiheessa sitten selvitetään tämmöinen, tämmönen keskinäinen tilanne, että mikä se on ja siinä niin kuin tasataan sillä lailla kuitataan laskuja ja että se saldo on sitten jommallekummalle
Harju:               Te tarkastatte yleisesti noin yrityksiä niin eikö semmonen  kuittaus tapahdu silloin kuin jommallekummalle syntyy kuittauksen tarve, eli halutaan taas lyödä tilit tasan tai jotain muuta vastaavaa, eli kuitataan kuitataan jotain suorituksia ja sillä selvä. Eikö se ole hyvin tavallista
Huovinen:          Kyllä sitä varmaan tapahtuu, mutta normaali til, tavanomaisempaa on se, että lasku maksetaan pois ja se on nimittäin käytännössä jos niitä ruvetaan laskuja silleen kuittail, kuittaileen jos on varsinkaan isommasta firmasta kysymys niin, niin tuota se menee sekaisin 

Harju:               Mä en puhu isoista firmoista, me puhutaan tän kokoluokan firmasta minkä te tunnette niin väitättekö te, että se on jotenkin kummallista nyt tässä
Huovinen:          No kiinnitimme huomiota tähänkin seikkaan
Harju:               Mikä se kummallisuus siellä on.
Huovinen:          (ei vastausta)
Harju:               Mikä se olisi
Huovinen:          No lähinnä kai kummallista on se, että kun rupee muistelee niin Citylink kai hyvin harvoin makso NTC:lle näitä laskuja, rahaa, elikkä ne kuitattiin

Harju:               Eikö se ole aika luontevaa kun Citylink ostot oli huomattavasti pienemmät kuin NTC:n tilaukset eli velkasuhdetta oli pääasiassa toisinpäin
Huovinen:          (ei vastausta)
Harju:              Ei kai se joka on yleensä vähemmän velkaa lähde maksamaan toiselle jos toinen on enemmän velkaa. Onko siinä jotain järkeä teidän mielestänne
Huovinen:        No kiinnitimme huomiota tähän kuittaukseen, se kiinnitti meidän huomiotamme

Harju:               Minusta, se ei lähde. Sitten te olette maininneet tämän henkilökohtaisen lainoituksen yhtenä maininnan arvoisena seikkana
Huovinen:          Siinä oli ehkä, ehkä muutaman oli ko. kuukausikaan tai korkeintaan puolitoista se oli lyhyt aikainen laina
Kemppainen keskeyttää:   Puheenjohtaja. Eikö nää tullut Kuortin kysymänä tai todistaja kertaalleen täällä katsotaan nyt
Harju:              Esitän vasta todistelua nyt tai vasta kyselyä nyt todistajalle ja kyllä mulla on tietysti oikeus kysellä näitä perusteita joita hänkin on vaatinut
Kemppainen:  Huovisen teema on tää hinnoittelu kysymys
Harju:              Kyllä hän on tämän niin kuin kysyn aluksi, onko hän ottanut osaa tämän tekstin laatimiseen, hän sanoi ottaneensa osaa - ne ovat yhdessä tehtyjä päätelmiä. Niin minä en ymmärrä miksi minä en saisi tehdä kysymyksiä, minä haluan tietää millä hän pystyy sen perustelemaan kun tuntuu.

Huovinen: Minä en sano mitään mielipidettä.

 

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>