Pos.25. Käsittely "Raastupa ratkaisee, oikeus oikaisee" v.2000

25.3.4 Todistaja Huovinen Helsingin käräjäoikeudessa R 99/9108

 

25.3.4.4


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

Huovinen:          Se on tämmönen kuin citylp.2 elikkä siinä on luetteloitu kaikki citylinkin kirjanpitoaineistosta toteamani tyhjien kasettien ostot
Syyttäjä:           Onko ne ostotositteita mihin nämä perustuu
Huovinen:          Ne on ostotositteita ja tästä tulee tää 519.965 sitten siellä on ollut tämmöinen kun  tosite 62, että siinä ei ole kun on NTC:ltä ostettu kasetteja niin siinä ei ole ollut sitä kasettien määrää mainittu sitä määrää siinä ostolaskussa
Syyttäjä:           Kpl määrää
Huovinen:          Kpl määrää niin se on jaettu sitten tämmösellä hinnalla kuin 3.50 markkaa ja se on siinä niin kuin arvioitu
Syyttäjä:           Mistäs se 3.50 mk olette te
Huovinen:          No mä olen todennut, että tää on semmonen muitten firmojen, että siellä oli jossain esitetty 3.50 mk eli että tää on otettu niin kuin yläkantista hinta haitarin yläkantista
Syyttäjä:           Tästä aineistosta
Huovinen:          Että niitähän oli lähinnä Basfilta oli ostettu joitakin tällä hinnalla
Syyttäjä:           Joo,
Puheenjohtaja: Tosite 62 mistä äsken puhuttiin
Huovinen:          Joo tässä citylp.2 tosite 62 Elikkä tää on tässä on semmonen mää laitoin sen, sen takia kun tää on tällainen arvioitu, arvioitu, että muut
Syyttäjä:           Muut kpl määrät ilmeni
Huovinen:          Mä luulen, että ne muut kpl määrät ilmeni niissä ostotositteista
Syyttäjä:           Joo
Huovinen:          Mutta jos siellä oli jokin muukin sellainen erä niin ettei ilmennyt niin se on arvioitu samalla lailla
Syyttäjä:           Selvä, no sitten kun mennään eteenpäin tätä laskutoimitusta puuttuvia kasetteja niin mistä taulukosta ilmenee Citylinkin myymät kasetit
Huovinen:          Nää myydyt valmiit kasetit 87.966 markkaa ilmenee taulukosta Cityl.1 ja tota
Syyttäjä:           Cityl.1
Huovinen:          Joo Cityl.1 ja siihen on kerätty suoraan myyntitositteista nämä kasettien määrät
Syyttäjä:           Citylinkin myyntitositteitako
Huovinen:          Citylinkin myyntitositteista kyllä ja sitten siinä on vielä se määrä hajotettu sillein eri kasetti laatuihin mutta se myytyjen runkojen määrä niin ilmenee täältä sarakkeelta myydyt kasetit ja tietysti kun nää hajottelulla lasketut jos ne laskee eli niin niistä tulee sama summa kuin nää myydyt kasetit. Sitten mennään tähän tän siis täähän on sillä lailla kasattu että silloin kun siellä on mainittu tää NTC tää Cityl.1 niin siellähän on tää myytyjen kasettien kohdalla 0 ja tää ja tää johtuu siitä, että nää NTC:lle myydyt tällä aikavälillä 1.5.-91 – 30.6-92 niin ne on sitten tällaisessa taulukossa kun NTC ostot ja tota nyt mennään sitten siihen Cityl. Yhtä seuraavaan taulukkoon niin se niin se on tämä NTC Ostots. Niin tota noin niin edelleen tätä NTC:lle myytyjä elikkä tää summa 296.557 kpl tulee tästä NTC Ostots.
Syyttäjä:           Mitä tämä on kerätty nämä tiedot
Huovinen:          Tämä taulukko on kerätty NTC:n ostotositteista ja tässä on tavallaan edetty ihan samaa asiaa kuin tässä taulukossa Cityl.1 mutta koska, koska kun tarkastin tätä NTC:n kirjanpitoo niin tämän taulukon ovat NTC:n henkilökunta on tarkastanut sen niin sen takia tässä ei pitäis olla mitään virheitä taikka siinä vaiheessa kun mä rakentelin tän niin otin tämän erikseen sen takia, että NTC:n henkilökunta oli jo sen tarkastanut
Syyttäjä:           Joo
Huovinen:          Ja tässä on nyt sitten tää seuraava summa nyt mennään takasin tähän citykalk niin saadaan myyntilaskuista todetut kasettimyynnit
Syyttäjä:           Joo, kerrotteko summan siitä niin kaikki
Huovinen:          384.523 kpl elikkä, ja sitten
Syyttäjä:           Onko tämä nyt sitten se summa, että tositteista ilmenevät kappale määrät

Huovinen:        Joo, tää on semmonen summa, että summan mistä suoraan voi myyntilaskuista lukea mitä kpl määrää on myyty. Sitten kun siellä oli joitakin semmoisia laskuja joista se kpl määrä ei ilmennyt nii seuraavassa sitten joka on otsikolla keskimääräinen kasetin myyntihinta myyntilaskuista joilla todettiin myydyn kasetteja niin siinä ensin on tämä Cityl.1 niin tämä markka määrä mutta siinä markkamäärässä on myöskin NTC:lle myytyjä, myydyt myynti summat ajalta 1.5.-91 –30.6-96 niin nää otetaan siitä pois ja sitten lisätään taulukosta NTC Ostots. 1.5.-91 – 30.6.-92 ilmenevät myynnit ja sitten myöskin siitä vähennetään K-Tuotteen laskut jotka siis sisältyy tähän taulukkoon Cityl.1 sen takia, että niissä ei myöskään ollut tätä myyntierittelyä ja tää summa on tää todetut kasettimyynnit yhteensä sellaisista laskuista joissa oli tää myyntimäärä merkitty tämä 4.975.523.01 ja tätä myyntimäärää vastaan sitten

 

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>