Pos.25. Käsittely "Raastupa ratkaisee, oikeus oikaisee" v.2000

25.3.4 Todistaja Huovinen Helsingin käräjäoikeudessa R 99/9108

 

25.3.4.8


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

Puheenjohtaja: Ei niitä lukuja varmaan tarvitse niin perusteellisesti selvittää kuin se peruste miten nää on laskettu, kun tää on kaikilla käytössä
Huovinen:          Ja kun tota siellä oli sitten niitä semmoisia taas semmoisia myyntilaskuja joista ei se ilmennyt se kasettien määrä niin ei voinut laskea myöskään että niillä myytyjen minuuttimäärää niin niin niistä kaseteista mitä se minuuttimäärä voitiin selvittää niin se nauhakustannus niin laskettiin sitten se prosentteina se nauhakustannusten määrä kasetin myyntihinnasta ja päädyttiin tämmöseen lukuun että se nauhakustannusten määrä on 42-43 % ja ja ja tätä prosenttia hyväksikäyttäen on laskettu niitten, niitten niihin kuuluneen niihin myynteihin kuluneen nauha siis niitten myyntien nauhakustannus joiden laskuista ei se kasettimäärä ilmennyt ja sitten noin on kerätty sitten näistä laskemista tää myytyjen nauhojen kustannus, elikkä nyt on saatu nauhakustannus selville se on se 2,3 miljoonaa sitten tässä seuraavassa taulukossa on sitten kerätty ostotositteista magneettinauhan osto summat siinä on ensin ostot Sukabulta ja sitten NTC:ltä, Balstarilta sitten Basfin, Basfille on suoritettu osto tiedustelu ja tota ja he ovat vastanneet sitten mitä ovat myyneet elikä tää 1,6 milj ja se sisältää nyt sitten sekä nauhaa että kasettia ja, että saatais nauha ostojen määrä selville niin täytyy kokonaisostosummasta vähentää nämä, nämä kasetit ja ostot  ja sen takia on sitten laskettu nää kasettiostot Basfilta ja päädytty sitten kasettiostojen summaan ja kun näistä Basfin ostoista Basf kokonaissummasta mitä on ostettu ostoista Basfilta vähennetään tää kasettiostojen määrä saadaan sitten mitä on jäljellä jäävä on sitten sitä magneettinauha ostoo. Ja sitten täällä nää ostot yhteensä sitten siellä on laskettu kaikki yhteensä kaikki nää nauha ostot verollisena ja ilman liikevaihtoveroa ja tota näistä taulukoista on sitten tähän kansilehdelle niin otettu nämä magneettinauha kustannus myytyihin kasetteihin menneitten nauhojen kustannus ja näitten erotuksesta on on tultu siihen tulokseen, että tää erotus on voitu käyttää sitten, sitten arviolta lisättyjen kasettien nauhoihin magneettinauha kustannuksiin
Kemppainen:     Kysyn vielä tiivistäen sen onko teidän havaintojen mukaan todettavissa, että olisi myyty, että NTC olisi myynnyt, Citylink olisi myynyt yhtä monta kasettia, kuin tai siis kaikki myydyt kasetit on sisältäneet myös magneettinauhan
Huovinen:          Niin silleen se on ajateltava, että myydyt kasetit ovat kun puhutaan kasetista niin se sisältää magneettinauhan myöskin
Puheenjohtaja: Mä tarkennan Kemppaisen kysymystä, eli sieltä,  tästä tositemateriaalista kävi ilmi sellainen seikka, että kun noita kasettirunkoja oli 87600 jotain kpl joista ei ollut selvitystä mihinkä ne oli mennyt eikö niin, niin nauhaa oli löyty selvittämättä samanlainen määrä niin että ne olisi voinnut ladata sinne 180 ja myydä
Huovinen:          Nauha riitti niin kuin yli yli tän 80.000
Puheenjohtaja: Tätä ilmeisesti tarkoititte
Kemppainen:     Tätä tarkoitin ja eikä ole muuta kysyttävää

Puheenjohtaja: Mäntylä
Mäntylä:           Ei ole kysyttävää

Puheenjohtaja:  Harju
Harju:               Tuota, te olette sitten paitsi laskelmia te olette kuitenkin tehnyt tätä tekstiä mikä liittyy tähän tarkastuskertomukseen
Huovinen:          Se on tehty yhdessä Hannu Kuortin kanssa
Harju:               Joo. Oletteko te puuttuneet tai ottaneet kantaa tähäm teoreettiseen kysymykseen Bulvaaniudesta tai muusta sellaisesta noin henkilökohtaisesti vai onko se enemmän Kuortin aikaansaannosta
Huovinen:        Siinähän todistellaan tätä bulvaanisuhdetta niin, niin tota nää perusteet jolla tätä todistellaan niin kyllä nää - ne on yhdessä todettu nämä perusteet
Harju:               Oletteko te aikaisemmin törmänneet tämän typpiseen asiaan vai oliko tämä teille ensimmäinen kerta kuin tällaiseen tuota vähän epätavalliseen tulokseen on päädytty
Huovinen:          Niin tarkoitatteko sitä sillä sitä, että on olemassa tällainen päämies ja sitten sillä on tällainen bulvaani niin tällaiseen konstruktioon
Harju:               Tätä päätelmää minkä te olette ilmeisesti sitten hyväksynyt kun olette sen allekirjoittanut sen tarkastuskertomuksen
Huovinen:        No ei tule heti mieleen ihan tämmöistä, tämmöstä samanlaista siis semmosta, että se päämiehen ja bulvaanin, että se olis niin peiteltyä, salattua
Harju:               Mikä teidän mielestä oli se pääperuste millä te tähän menitte oliko se tää 80.000 kasetin tota näkymätön myynti

 

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>