Pos.25. Käsittely "Raastupa ratkaisee, oikeus oikaisee" v.2000

Pos25.3.9 Todistaja Matti Paananen (NTC:n entinen kirjanpitäjä & Lääninveroviraston ALV tarkastaja)

 

25.3.9.23


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

Puheenjohtaja:   Oletteko ollut kaupassa missä Yrjö Reinikainen KY:n omistamat Scandexan osakkeet on myyty CityLink Oy:lle
Paananen:            Olen ollut ja tehnyt tämän tositteen Yrjö Reinikaisen kanssa, laatinut ja ollut paikalla tekemässä nämä kirjanpidon tositteet
Puheenjohtaja:     Se Yrjö Reinikaisen lainan takaisin maksu liitteessä 12, onko tämä teidän laatima nyt on esitetty, että tuo pitäisi paikkaansa tai toisaalta, että olisi joku aikaisempi suoritus joka pitäisi ottaa huomioon. (liittyy 10.000 mk lainaan/tak. suoritukseen)
Paananen:            Minä olen ollut paikalla Turussa ja laadittu hyvin hätäisesti, tositteista kerätty tähän, että en muista - olin lähinnä kirjurina kun paikalla oli Kuusisto, Reinikainen ja minä - silloin paikalla - kun tätä selvitettiin tätä velka suhdetta.
Puheenjohtaja:   Kun te tätä laaditte - tätä tositetta niin laaditte tositteiden mukaan, ei teillä ollut aihetta, ollut ottaa kantaa
Paananen:            Kyllä mä ihan näin toimin ei minun roolini - olin puhtaasti kirjuri

Nauha 16 II

Puheenjohtaja:     Meille vaan täällä esitettiin sellanen kanta, ja siinä esitettiin, että tekin sen kannan vahvistaisitte, mutta
Paananen:            Mä en liiketoimiin ole osallistunut lainkaan. Mihinkään. Ja palkkatyönä tein kirjanpitoa.
Puheenjohtaja:  Selvä. Onks tota..?
Lautamies Pauli Leppä-Aho: Mä olisin vielä palannut esimerkinomaisesi näiden kasettien suhteen. Minkälainen mielikuva teillä on tästä esimerkkikasetista, kolmen tunnin, jota täällä on käsitelty, niitähän oli tässä prosessissa noin puolet: niin sen myyntihinnasta? Millä NTC myi sitä? Täällä on esitetty sellaisia lukuja, 25 mk/kpl. Voiko se olla teidän mielikuvan mukaan jonkinlainen keskiarvohinta?
Paananen:            Vaikea sanoa, mutta kyllä tää on varmasti lähellä.
Lautamies Pauli Leppä-Aho: Sitten täällä on ostohinnasta, millä NTC on ostanut niitä: on esitetty lukuja 6,60 mk – 14 mk, joista tulee noin vähän reilu kymppi keskihinnaksi. Onko tämä teidän mielestänne oikea?
Paananen:            Kyllä se varmaan on.
Lautamies Pauli Leppä-Aho: Eli myyntikatteeksi tulee vähintäänkin 50%, eikö vaan?
Paananen:            Näitten lukujen valossa
Lautamies Pauli Leppä-Aho: Kun te olette niin monien yritysten kanssa ollut tekemisissä, niin onko tää poikkeuksellisen alhainen myyntikate?
Paananen:            Yritykset, jotka on ollut liikkeen- ja ammatinharjoittajia, tommosia liikkeitä, joilla liikevaihto korkeintaan miljoona ja eikä tuotantolaitoksia, vaan ihan tavaran ja palvelunmyyjiä puhtaasti. Että mä en kyllä osaa – joten pyydetään vertaamaan minun muihin kirjanpitotöihin? Niin ei voi kyllä verrata tuotantolaitosta kukkakauppaan tai kenkäkauppaan.
Lautamies Pauli Leppä-Aho: Koska kyseessä on myyntiyritys ja erittäin kevyt organisaatio, niin täähän on erittäin korkea myyntikate, eikö vaan?
Paananen:            (ei vastaus)
Lautamies Pauli Leppä-Aho: No, mietittekö koskaan, kun kuitenkin yrityksellä oli maksuvaikeuksia maksaa laskujaan esim. Citylinkille – mistä tää voisi johtua kun myyntikate on noin todella siis kohtuullisen korkea?
Paananen:            En oo kyllä miettinyt näitä asioita.
Lautamies Pauli Leppä-Aho: Tunnetteko tätä lainvoimaista päätöstä, jossa Reinikaista on verotettu jälkikäteen n 1,5 miljoonalla?
Paananen:            En ole nähnyt.
Lautamies Pauli Leppä-Aho: No voisiko se liittyä tähän ohimyyntiin sitten, että rahaa ei kertynyt?
Puheenjohtaja:     Keskeyttää; Tuota, nyt mennään todistajan teeman ulkopuolelle aika vahvasti. Kun todistaja on pitänyt vain kirjanpitoa ja hänhän sanoo, että hän ei tästä ohimyyntiä ole havainnut, niin ei ole hänen asiansa arvioida sitä. Oliko muita kysymyksiä todistajalta?

uusi todistaja alkaa

 

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>