Pos.27. Käsittely Helsingin Hovioikeudessa kesäkuu 2003

27.10.1. Kuullaan todistaja Outi Hieta

 

27.10.1


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

Wav1C. Outi Hieta

Puheenjohtaja:   Teitä on kuultu tässä asiassa käräjäoikeudessa, eikö niin?
Hieta:                Joo.
Puheenjohtaja:   Ja ootte silloin joko vannonut todistajanvalan tai antanut todistajan vakuutuksen. Teitä kuullaan edelleen sen nojalla ja olette velvollinen pysymään totuudessa. Kumpi teistä aloittaa Pörsti vai ? Pörsti aloittaa, olkaa hyvä.
Pörsti:               Joo, eli kertoisitteko aluksi koulutuksesta ja työkokemuksesta?
Hieta:                Mä olen suorittanut ylioppilastutkinnon ja sen jälkeen käynyt kauppakorkeakoulun ja saanut ekonomin tutkinnon vuonna-90 ja ollut sen jälkeen työssä KBMG Widerillä, joka oli aiemmin ? AB Ja sen jälkeen mä olen suorittanut vuonna 2000 KHT-tutkinnon. Ja ollut siinä välissä vuoden työssä Icopal Oy:ssä controllerina.
Puheenjohtaja:   Mitä työtä te olette tehnyt tänä aikana pääasiallisesti?
Hieta:                Mä olen ollut KBMG:llä tilintarkastajana vuosina -90-95 ja sitten mä olen ollut hoitovapaalla.
Puheenjohtaja:   Mutta tilintarkastajana ootte toiminut?
Hieta:                Joo, tilintarkastajana, tai aluksi tilintarkastajan assistenttina.
Puheenjohtaja:   Niin,. niin mutta kuitankin tilintarkastustyössä?
Hieta:                Joo, tilintarkastuksessa.
Puheenjohtaja:   Joo, Pörsti. olkaa hyvä.
Pörsti:               Kysyisin teiltä tästä tarkastuksesta, onko teillä itsellänne se raporttinne mukana, ettei tarvi ulkoa muistaa? Se on täällä aineistossa todiste 69. Niin kysyisin, että olette ollut tekemässä tarkastusta tällaiseen CityLink –osakeyhtiöön alkuvuodesta -92?
Hieta:                Joo, kyllä.
Pörsti:               Eli ensin kysyisin, että pitääkö nää raportin tiedot paikkansa?
Hieta:                Joo, kyllä pitää.
Pörsti:               Kuka suoritti tän varsinaisen tarkastustyön täällä?
Hieta:                Minä olen suorittanut varsinaisen tarkastustyön.
Pörsti:               Teittekste muita vastaavia tarkastuskäyntejä TEOSTOn toimeksiannosta muihin yrityksiin?
Hieta:                Tehtiin, joo näitä tehtiin monia.
Pörsti:               Jos lyhyesti selvitätte, mikä tän toimeksiannon sisältö oli tässä tapauksessa?
Hieta:                Tässä oli tarkoituksena verrrata yhtiön myyntilaskutusta tehtyihin myynti- ja valmistusilmoituksiin sekä verrata kasettimaksutoimiston suorittamaa laskutusta yhtiön myyntilaskuihin ja kerätä kasettimaksuihin pohjana olevia tietoja yhtiön myyntilaskuista. Niinkuin tässä raportissa lukee.
Pörsti:               Mikä se oli se lopullinen tarkoitus sillä tarkastuksella?
Hieta:                Piti verrata, että vastaako ne yrityksen ilmoittamat tiedot todellisuutta ja mitä niiden olisi pitänyt ilmoittaa.
Pörsti:               Joo, no sitten kun lähditte tekemään tätä tarkastusta niin miltä pohjalta tää sitten tehtiin? Äsken tossa jo menittekin vähän siihen menettelytapaan, mutta minkä tietojen pohjalta tarkastus tehtiin?
Hieta:                Verrattiin yhtiön myyntilaskutusta yhtiön tekemiin myynti- ja valmistusilmoituksiin. Eli tässä on ensin, että yhtiön myyntilaskutusta kun verrattiin myynti-ja valmistuilmoituksiin, niin se tarkastus perustui yhtiön olemassaolon aikaisiin myyntilaskuihin.-(tauko nauhassa)--saatiin käyttöön siellä ollessa.
Pörsti:               No, minkälaisia havaintoja teitte sitten kirjanpidosta?
Hieta:                Kuten tässä on todettu, niin silloin tarkastuksen yhteydessä tehtiin johtopäätös, että yhtiö oli jättänyt ilmoittamatta ainoastaan perimättäjättämissopimukseen perustuvat myynnit sekä myynti- että valmistulomakkeella. Ja että näiden sopimusten ulkopuoliset myynnit oli jätetty kokonaan raportoimatta.
Pörsti:               Ja millä perusteella te päädyitte tällaiseen lopputulokseen?
Hieta:                Sen tarkastuksen perusteella kun verrattiin sitä aineistoa, mikä me saatiin niihin ilmoituksiin, mitä yhtiö oli tehnyt.
Pörsti:               No, paljonko tätä raportoimatonta kasettimyyntiä oli?
Hieta:                Tässä raportissa me ollaan todettu, että tää laskutettava, yhtiön lähes kokonaan raportoimatta jättämä myynti oli ylittänyt selvästi laskutetun raportoidun myynnin. Ja sittenhän tässä raportissa on liitteenä nää kappalemäärät.
Pörsti:               Eli tässä raportissa on tää liite 1, niin niissä on pari-kolme sivua lueteltu näitä. Niin onko nämä kaikki nyt tällaisia laskutettavia?

 

123 • 4 • 5 << Previous • Next >>