Pos.27. Hovioikeuteen Käsittely todistajien kuuleminen

27.5. Kuullaan todistaja Hannu Kuortti

 

27.5.4


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

Syyttäjä:           No, kun te olette päätynyt siihen lopputulemaan, että tässä olis tällainen bulvaanikuvio, niin mikä tällaisen hyöty olis? Ilmenikö Reinikaisen ja Kuusiston saamaa hyötyä?
Puheenjohtaja:  Semmonen nyt oli pääteltävissä, että siinä oli bulvaani?
Kuortti:             Kyllä.

Puheenjohtaja:  Se Reinikaisen saama hyöty siitä järjestelystä?
Kuortti:             Siis hyöty on ollu tän liikevaihtoveron vähennysjärjestelmän ikään kuin väärinkäyttö ja NTC on hyötynyt siitä kun tää Citylinkin hinnoittelu on ollut pielessä eli se on myynyt raskaasti tappiollisesti tuotteita, joita se, nyt vois päätellä, että kun liikevaihtoveroa on vain tuon verran maksettu,  että se ei ole ollut, niinku sanottu mä joudun vaan päättelemään sen siitä maksukäyttäytymisestä, sen perusteella vaikuttais, että ei ole ollut tarkoituskaan maksaa, mutta ostojaan saa vähentää, eli tässä tapauksessa tää NTC ja sit tää kasettimaksuvelvoite on ollut Citylinkillä ja sehän on tuonut erittäin suuren kilpailuhyödyn. Sen ohella sitten tän arvioidun puuttuvan myynnin sitä vastaa… 80 000 kasetin myyntitulo, on arvioitu, että se olis 1.184 000 mk, niin sitä vastaava rahamäärä, rahavirrat ovat tulleet Yrjö Reinikaisen henkilökohtaiselle pankkitileille.
Syyttäjä:           Löytyykö niille rahoille mitään muuta järkevää perustetta?
Kuortti:             Niin, niitä asioitahan on monessa yhteydessä selvitetty. Myös Yrjö Reinikaiseenhan kohdistettiin henkilökohtainen verotarkastus ja siellähän on tietysti esitetty väitteitä, että ne on, että kyse on ollut velan takaisinmaksusta ja jossakin onkin tällainen, pankkisiirtokuiteissa tällainen maininta.

Syyttäjä:           Tuossa tuli esille tuo sana bulvaanikuvio ja olitte sitä mieltä, että tällaisesta olisi ollut kysymys, niin selostatteko vielä, että mitä te ymmärrätte tällä? Tällaisella kuviolla?
Kuortti:             Yleisesti ottaenhan bulvaanikuvio on tällainen edustamisen muoto, jossa bulvaani eli välikäsi toimii omissa nimissään mutta päämiehen lukuun. Niin sehän voi olla jokin oikeustoimi, että joku tekee jonkun toisen puolesta sen ja tähän voi olla moniakin syitä. Mutta sitten tähän myös liittyy toisentyyppiset järjestelyt eli pyritään tietynlaiset velvoitteet saattamaan tämmöisen välikäden eli bulvaanin maksettavaksi ja jos on kyseessä semmonen järjestely, että sillon tän hyödyn saa nimenomaan tää päämies, että hän välttää nää velvoitteet.
Syyttäjä:           Viittasiko hinnoittelu, kasettihinnoittelu Citylinkin puolesta tällaiseen?
Kuortti:             No, sehän oli yksi erittäin vahva indisio siihen, että koska tässähän on tää historia taustalla, eli Scandexa/Sukabussa Oy:ssähän oli ollut.  Eli täähän liittyy tähän kasettimaksukuvioon, eli siellä oli ollut tän suhteen ongelmia ja sillä oli jätetty kasettimaksua maksamatta ja nähdäkseni oli aivan selvää, että sitten myöhemmässä vaiheessa kun Citylink hinnoitteli tuotteensa niin kuin hinnoitteli, niin ei ostaja voinut olla vilpittömässä mielessä sen suhteen, että kasettimaksu olisi sen suhteen näistä myydyistä kaseteista maksettu. Sillä pystyttäisiin se maksamaan, koska tuota…
Syyttäjä:           Joo, mä käyn läpi tuota hinnoittelua tarkemmin sitten Huovisen kanssa, käydään nää listat läpi, mutta noin yleisesti ottaen, niin mites Etronian hinnoittelu Citylinkkiin verrattuna oli?
Kuortti:             Etronian osaltahan me ei saatu mitään kirjapitoo, kirjanpito oli totaalisesti laiminlyöty, mutta NTC:n reskontratietojen perusteella ja sieltä on sitten myös laskuja ollut, niin se on ollut, se on hinnoitellut vielä alhaisemmat myyntihinnat näille kaseteille kuin Citylink. Ainakin NTC:n osalta, josta meillä nyt on laskuja olemassa.
Syyttäjä:           Oikeestaan ei muuta kysyttävää.

Puheenjohtaja: Pörsti jatkaa sitten tästä.
Pörsti:               Mulla ei ole kuin yksi kysymys, tää on ehkä enemmän sitten kuitenkin verottajan asiamiehen heiniä, mutta mä olisin kysynyt tästä todisteesta 18, onks teillä siitä, se on tämä 35/2, onks teillä itsellä, mä näytän tätä, niin..
Puheenjohtaja:   Sanotteko vielä, mikä asiakirja se on?
Pörsti:               Se on tällanen vuokrasopimus 2.toukokuuta -91 NTC:n ja Citylinkin välillä, joka oli sitten Yrjö Reinikainen – Vesa Kuusisto. Uskotteko, mistä tää asiakirja on tullut tähän teidän aineistoonne?
Kuortti:             Se on muistini mukaan NTC:n kirjanpidosta otettu valokopio. Kirjanpitoaineistosta joka tapauksessa.
Pörsti:               Muistatteko, milloin se on, milloin se valokopio on otettu? Milloin tätä tarkastusta on pidetty?
Kuortti:             Tarkastus alkoi helmikuussa, yrityksessä on oltu helmikuussa 1994 ja elokuussa 1994 – jompana kumpana ajanjaksona.
Pörsti:               Anteeks, se oli helmikuussa…?
Kuortti:             Helmikuussa 1994.
Pörsti:               Joo.
Kuortti:             Joo, siis ne tarkat päivät…

 

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>