Pos.27. Käsittely Helsingin Hovioikeudessa kesäkuu 2003

27.7. Kuullaan Todistaja (ALV tarkastaja) Matti Paananen

 

27.7.1


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

Puheenjohtaja: No sitten voidaan kutsua Paananen, eikö niin? Todistaja Paananen saliin neljä. Te olette Matti Ensio Paananen. Ja käykää istumaan siihen pöydän taakse. Teitä on kuultu todistajana tässä asiassa käräjäoikeudessa, eikö niin? Ja valan vannoitte tai annoitte todistajan vakuutuksen? Ja teitä kuullaan edelleen sen saman valan tai vakuutuksen nojalla, olette totuusvelvollinen niin kuin sielläkin sitten. Syyttäjä sitten aloittaa.
Syyttäjä:           Mikä on koulutuksenne?
Paananen:         Ekonomi.
Syyttäjä:           Oletteko toiminut kirjanpitäjänä?
Paananen:         Kyllä.
Syyttäjä:           Kuinka kauan?
Paananen:         En muista tarkasti, noin kymmenen vuotta.
Syyttäjä:     Oletteko ollut tässä tehtävässä Reinikaisen tai hänen yhtiöidensä palveluksessa? Muistatteko yhtiöiden nimiä?
Paananen:         Scandexa, NTC ja Toimistopalvelu Reinikainen. Tai ainakin, en muista NTC:tä, olinko NTC:n palveluksessa, mutta Scandexan ja Toimistopalvelu Reinikaisen palveluksessa ainakin.
Syyttäjä:           Mitäs tällainen Yrjö Reinikainen Ky, joka myöhemmin muuttui Takaraja Vesa Kuusisto Oy:ksi?
Paananen:       En muistaakseni ollut sen yhtiön palveluksessa.
(Ps. ks.Paanasen kirjallinen lausunto)
Syyttäjä:           Teillä on laskuja sen puolesta, mutta noh, käydään niitä sitten myöhemmin läpi. Mikä oli Reinikaisen rooli Scandexassa, jossa oli Reinikaisen lisäksi myös Arpiainen ja Roiha?
Puheenjohtaja:   Tiedättekö siitä?
Paananen:         Reinikainen oli Hämeenlinnassa ja hän mielestäni johti sitä tuotantoa. Muut omistajat oli Helsingissä, Arpiainen
Syyttäjä:           Vastasiko hän sen yhtiön toiminnasta? Käyttikö hän päätösvaltaa?
Paananen:         Mun mielestäni.
Syyttäjä:           Mikä on käsityksenne syystä siihen, että kasettien valmistus aloitettiin Citylinkissä?
Paananen:         Siihen en ole koskaan kysynyt enkä keskustellut kenenkään kanssa syistä.
Syyttäjä:           Olisiko se voinut liittyä Teosto-maksuihin? Te olette esitutkinnassa sivulla 49 sanonut, että, mmm… puhutte täällä Citylinkistä ja NTC:stä kerrotte. Lisäksi: ” Yhtiöt toimivat samassa talossa Turusta. Yrjö Reinikainen eikä kukaan muukaan kertonut minulle syytä kasettien valmistustoiminnan siirtämiseen CityLink Oy:lle. Mietin kyllä itsekseni asioita ja tulin siihen lopputulokseen, että tämä muutos täytyi liittyä Teosto-maksuihin, koska Reinikaisella ja Scandexa Oy:llä oli ollut suuria ongelmia Teosto Oy:n kanssa liittyen kasettimaksuihin”. Näin kerroitte poliisille aikanaan. Pitääkö se paikkansa? (Ps. Rinkinen hänelle ominaista tapaa käyttäen muokkaa mielikuvia käyttäen esitutkinta-aineistoa hyväkseen, joka kirjataan ylös kirjaajan tapaa käyttäen. Varsin normaalia on, että kysymyksiä ja välipuheita ei ole kirjattu sanatarkasti joka luo varsin väljän lausumien sisällön kokonaisuudessaan. Kun todistajan mielikuvat ovat syntyneet 10 vuotta aiemmin on niitä helppo johdatella haluttuun suuntaan ja tämän Syyttäjä Anja-RiittaRinkinen osaa)
Paananen:         Syytä en tiedä, mutta silloin olen arvellut näin.
Syyttäjä:           Aivan.
Syyttäjä:           No, ihmettelittekö sitä että tämä CityLink ryhtyi valmistamaan kasetteja. Oliko siinä jotain kummallista teidän mielestänne?
Paananen:         En tietysti ihmetellyt kuin omia töitäni siellä toimistoapulaisena. Mutta, no, en merkittävästi ihmetellyt.
Puheenjohtaja:   Mitä töitä tarkoitatte, mitä ihmettelitte?
Paananen:         Omat työni: mä olin toimistoapulainen eli reskontranhoitaja ja ..
Puheenjohtaja:   Citylinkissä?
Paananen:         En, vaan Hämeenlinnassa.
Puheenjohtaja:   Hm
Paananen:         Toimistoapulaisena toimin siellä, kirjanpitäjänä.
Syyttäjä:           Olette sivulla 50 kertonut esitutkinnassa: ”Ihmettelin sitä, että miksi CityLink Oy alkoi valmistaa kasetteja, koska toiminta oli todettu tappiolliseksi Scandexan ja NTC:n kohdalla.” -Mitä sanotte tähän, kun kuulette, että näin on merkitty pöytäkirjaan?
Paananen:         ---tämä on minun sanomaani.
Syyttäjä:           Oletteko ollut paikalla silloin kun CityLinkin kirjanpidon hoidosta on sovittu? Luen edelleen pöytäkirjasta sivulta 48: Olin NTC:n myyntikonttorin avajaisissa mukana, jolloin pidettiin palaveri, jossa ilmoitettiin, että CityLink Oy:n kirjanpito ei tule hoidettavakseni, vaan yhtiön kirjanpidon hoitaa joku Turusta toimiva tilitoimisto”. Muistatteko tällaista tilaisuutta?
Paananen:         Muistan sanoneenikin tuolla lailla, kyllä.
Syyttäjä:           Muistatteko ketä osallistui tähän palaveriin?
Paananen:         Siinä huoneessa, tai siinä tilaisuudessa oli varmaan toistakymmentä ihmistä ja en tarkkaan muista kyllä.
Syyttäjä:           Oliks siellä Reinikainen paikalla?
Paananen:         Muistaakseni oli.

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>