Pos.27. Hoviväkeä. Hovioikeudessa käsittelystä, kontradiktorisuus ja diskurssi. Päätös? Puheenjohtaja Hovioikeudenneuvos Matti Kalske. Jäsenet Hovioikeudenneuvos Eero Karttunen, ja "kuiskaaja" Hovioikeudenneuvos Marja Kartamo, Esittelijä Eija Halme

27.


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

Olimme odottaneet yli kaksi ja puoli vuotta käräjäoikeuden ratkaisusta kun saimme hovioikeudesta tiedon käsittelyajankohdasta joka määrättiin maaliskuulle v.2003. Olimme myös saaneet uuden poliisitutkintaaineiston joka oli tehty käräjäoikeuden käsittelyn jälkeen. Poliisi oli syytäjän pyynnöstä käynyt Turussa kuulemassa mm. Taina Artukkaa, ammattiautoilija Kuuselaa, Citylink Oy:n vuokranantaja Martti Antero Pajua ym. Syyttäjä oli toivonut saavansa jotain lisänäyttöä, mutta oli iskenyt kirveensä kiveen. Olimme saaneet asiasta lisää informaatiota ja päädyimme pyytämään todistajiksi Autoilija Kuuselan, Taina Artukan sekä Peeter Jallerin. Uskoimme asemamme oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin saamiseksi olevan hyvän, eihän maallikko jäsenet pääsisi vaikuttamaan mielikuvillaan asian ratkaisuun kuten käräjäoikeudessa kävi vastoin puheenjohtajan ratkaisua. Maaliskuussa tapasin Matti Paanasen, hänen kanssaan käydyn keskustelun sisällöstä olen laatinut seuraavan kappaleen Pos.27.1. Oli tullut ilmi, että Asianvalvoja Pekka Kemppaisella Uudenmaan lääninverovirastosta oli kiire saada joukkueensa iskuun, oliko tämä syynä, että annettu aikataulu ei toteutunut. Esittelijänä ja oikeuden sihteerinä toimiva Eija Halme oli sopinut uudenmaan verotoimistossa työskentelevän asianvalvoja Pekka Kemppaisen kanssa, että asian käsittely siirretään kesäkuuhun 2003. Omituiselta vaikutti, että jokainen oikeusistunto tässä asiassa käytiin keskellä kesää, oli sitten kysymyksessä hallintomenettely, raastuvan-oikeus tai hovi-oikeus. Näin meneteltiin, käsittely oli alunperin sovittu maaliskuulle, mutta Eija Halme sekä Kemppainen päättivät toisin.

Prosessin alku osoitti puolustukselle, että nyt on aivan erilainen käsittely-ympäristö kuin aiemmin. Ilmassa leijui kireä tunnelma. Vapaa diskurssi oli ikään kuin kielletty, kotradiktorisuutta ei aina sallittu. Kuulemiseni oli varsin lyhyt, olisi mielelläni pyrkinyt valottamaan käsiteltävän asian sisältöä. Tässä salissa kuuleminen oli ”ainoastaan syyttäjää varten”. Panin ensimmäisenä päivänä merkille ja varsinkin seuraavina, että Hovioikeudenneuvos Marja Kartamo, joka istui edestä katsottuna puheenjohtajan vasemmalla puolella, kuiskutteli usein asioitaan puheenjohtajan korvaan. Minua tämä häiritsi, mielestäni tällainen kuiskaajan rooli oikeusistuimessa ei kuulu kenenkään tehtäviin. Teatterissa on palkattu kuiskaaja, olimmeko teatterissa? emme olleet? Usein asianajajat kutsuvat oikeudenkäyntiä teatteriksi jossa esiintymisellä on tärkeä roolinsa mielikuvien muodostamisessa. Toisaalta oikeusistuimessa kaikki yrittävät esittää parastaan. Asiassa edetään luomalla mielikuvia sekä esittämällä hypoteeseja. Jännitystä on ilmassa. Mitä synteesiä kantajat ovat nyt kehittämässä tai luomassa, kuinka uskottavalta se saadaan näyttämään. Oikeudenkäynti on peliä. Pelin sääntöjen tulee olla kaikille yhtäläiset. Okeuden puheenjohtajan tulee luoda ja ylläpitää reilut pelin säännöjä, kuten tasa-arvoa, yhdenmukaisuutta, objektiivisuutta ym. Oikeuden puheenjohtaja toimii ikään kuin pelinrakentajana, hän huolehtii, että kaikille annetaan samanlaiset olosuhteet. Virkamiesten asema oikeudessa korostuu, samojen käytävien kulkijoiden yhteistyö on tiivistä. Tässä prosessissa Hovi-oikeudessa istunnon tunnelma kireä, ikään kuin puolustuksen mahdollisuutta diskurssiin olisi rajoitettu. Asiasta lounastauolla - keskiviikkona 11.6.03 - minulle lausuu Pekka Harju, ”en pidä siitä ilmapiiristä joka pöydän takana vallitsee”. Tästä kerron kappaleessa 31. Mikä on indisio?

Olen seuraavaan kirjoituttanut puhtaaksi kaikkien todistajien alkuperäiset kertomukset - niin kuin ne ovat digitaalisella CD-rommilla. Jotain on jäänyt nauhoittamatta - uskallan epäillä - otetun pois nauhoitteista. Olen joitain lausumia vahvistanut ottamalla käyttöön tummennetun tekstin ja punakynän voidakseni helpommin seurata ja tehdä loppu yhteenvedon.

Pos 2 omani sekä Kuusiston lausumien osalta on puhtaaksikirjoitus työn alla ja sivu siirtyy suoraan: C. Klinkmanin kuulemiseen:

Pos.1. Maaliskuu 29 päivä 2003 klo 11.00 tapaaminen Matti Paanasen kanssa (todistajan manipulointi –korruptio)
Pos.2. Hovioikeuden käsittely alkaa 10.06.03 klo 9.00. Reinikainen ja Kuusisto todistelutarkoituksessa.
Pos 3. Keskiviikko 11.6 klo 9.00 Todistaja Klinkman (Päivitetty 19.09.07)
Pos 4. Todistaja Metsäpuro
Pos.5. Todistaja Verotarkastaja Hannu Kuortti
Pos.6 Todistaja Verotarkastaja Matti Huovinen
Pos.7 Torstai 12.6 Todistaja Matti Paananen
Pos.8 Todistaja Haapalehto
Pos.9 Todistaja Risto Ryti
Pos.10 Todistaja Hieta
Pos.11 Todistaja Martti Antero Paju
Pos.12 Todistaja Mika Laajavuori
Pos.13 Tiistai 17.6 Todistaja Sopen-Luoma (puuttuu disketiltä)
Pos.14 Todistaja Peeter Jaller
Pos.15 Todistaja Kari. Kämäräinen
Pos.16 Todistaja Jari Juhani Kuusela
Pos.17 Todistaja Taina Artukka
Pos.18 Keskiviikko 18.6 Kirjanpidon tarkastuksen Asiantuntijatodistaja Professori Veijo Olavi Riistama
Pos.19 Loppulausunnot ( Puheenjohtaja hovioikeusdenneuvos Matti Kalske - lupaus ratkaisun aikataulusta)
Pos.20 Päätös

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>