29.Pos.2. Hämeenlinnan käräjäoikeus/todistelu/päätös/syyttäjä ei valita

29.2.20.


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

Harju:                 Tuota, tutkitteko te sitä kommandiittiyhtiötä mitä hän pyöritti, josta hän kai pääosan tuloistaan sai
Kuortti:               Nyt riippuu mitä kommandiittiyhtiötä tarkoitatte. Takaraja Partners Ky on tarkastettu
Harju:                 Joo sitä en tarkoita
Kuortti:               Mutta sitä Toimisto- ja tilipalvelu Yrjö sitä en ole tarkastanut
Harju:                 Oliko se niin, että se Takaraja Partners Ky hoiti lähinnä kirjanpidollisia tehtäviä
Kuortti:               No nää on molemmat hoitanut niitä, että
Harju:                 Joka sellainen joka kai meni vähän edestakaisin meni Kuusistolle välillä
Kuortti:               Joo se oli Takaraja Partners
Harju:                 Tätä Yrjö Reinikainen Ky
Kuortti:               Siis Yrjö Reinikainen Ky:stä tuli se Takaraja Partners siis takaraja Vesa Kuusito mutta sitä Toimisto- ja tilipalvelu Yrjö reinikainen KY:tä sitä en ole tarkastanut. Joo
Harju:                 Joo, eli sellaista vertailua joka olisi antanut tulokseksi niiden välisistä, siis Yrjö Reinikaisen omasta ja tilinkäytöstä ja sitten tän KY:n niin semmoista ei ole tehty
Kuortti:               Siitä ei sillä lailla ole tehty, että olis tarkastettu KY:n kirjanpito

Harju:                 Joo, tää kun te sanoitte, että lähtökohta on ollut silloin, että kaikki on tulonveron alaista tuloa mutta tarkoittaa kai sitä, että jos se tulee jostain semmoisesta lähteestä, että se tarkoittaa korvausta työstä tai jostain muusta eikö niin
Kuortti:               Ei sen pitää tietysti olla luonteeltaan tuloa
Harju:                 Kaikki tilille panot ei kai voi sentään olla tuloa
Kuortti:               Ei
Harju:                 No aikanaan tää perustui tällainen arviointi sitä kutsuttiin kai kauniisti selvittämättömäksi omaisuudenlisäykseksi josta kyllä on täälläkin joku maininta niin, niin tää, että nää tilit sinänsä on eläneet voimakkaasti suuntaan ja toiseen niin se kai ei ollut sitä aikanaan tapahtuvaa tarkastusta jossa todettiin, että ei ole omaisuuden lisäystä se kai perustuu vuoden vaihteen niin kuin totaali tietoihin miten varallisuutensa oli lisääntynyt tässä ei kai siitä ollut kysymys
Kuortti:               Ei. Siis silloin siis täähän on ollut, ollut yksi joka niin sanottu todettu, totesitte tavallaan, että jos vuoden lopussa ei henkilön niin kuin varallisuus on, on  lisääntynyt ikään kuin verrattuna alkuvuoteen enemmän kuin mitä hänen tulojen ja sitten mahdollisten luottojen kautta olis mahdollista niin sitä kautta on, on ollut tällainen jako on periaatteessa edelleenkin yksi mahdollinen verotusmuoto. Koska meidän verotus tapahtuu vero vuosittain niin silloin tavallaan se tällainen tarkastelu tehdään
Harju:                 Siirä arvioinnista tässä nyt ei taida olla
Kuortti:               Ei ole -tässä ei ole siitä kyse

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>