29.Pos.3. Sisä-Suomen lääninverovirasto asianvalvoja Erja Ristola valittaa päätöksestä Turun Hovioikeuteen

29.3.1.


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

Sisä-Suomen veroviraston asianvalvoja Erja Ristola valitti päätöksestä. Hän vaati syyttäjältä valituksen tekemistä Hovioikeuteen. Syyttäjä ei yhtynyt vaatimukseen. Tämä ei lannistanut Erja Ristolaa, hän oli ollut asiassa aloitteellinen lähes10 vuoden ajan. Hän päätti valittaa ilman syyttäjää (siviiliprosessi, varsin mielenkiintoinen toimi viranomaistasolla) ja laati seuraavan sisältöisen valituksen. Kokoan valitus aineistoa sen sisällön testaamiseksi, sekä testaan Erja Ristolan laatimaa valitusta todisteluun ja todistajien lausumiin viitekehyksiin.

 

 

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>