Pos.29.8. Kokemukset; Verotusmenettelystä, Hallintomenettelymenettelystä Oikeuskäytäntöstä

29.8.10.


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

kykyä ymmärtää kieltä, tai tehdä havaintoja reaalieämän tapahtumien suhteesta ympäristöönsä. Hovioikeus saman kappaleen perustelussaan lausuu: "katsoo selvitetyksi, että ohimyyntiä on tapahtunut ja arvioi sen määräksi 50.000 kpl".

En nyt puutu todistuksiin, puutun matematiikkaan. 50.000 kpl kasetteja maksaa - hyväksytyn keskihinnan a.10,61:- perusteella 530.500 mk. Hovioikeus on katsonut, että jos kasetteja on myyty pimeästi, siis ohi kirjanpidon, niin niistä olisi maksettu 30:- mk kpl - eli kolminkertaisen hinnan verrattuna siihen, että niitä sai ostaa laskuun perustuen. Minä ymmärrän, että tämä hovioikeuden väki on vailla vähäisintäkin kykyä ymmärtää matematiikkaa sekä reaalielämän konvenansseja. Koko prosessin ajan on pyritty todistamaan, että Citylink myi halvalla tuotteita miten edellä mainittu hinnoittelu sopii tähän hypoteesiin?

Tämän hovioikeuden Puheenjohtaja Hovioikeudenneuvos Matti Kalske. Jäsenet Hovioikeudenneuvos Eero Karttunen, ja Hovioikeudenneuvos Marja Kartamo, Esittelijä Eija Halme tyytyivät antamaan saman tuomion, jonka lautamiehet Pauli Leppä-Aho, Anneli Mäkelä-Alitalo sekä Riitta Rannikko-Hämäläinen ovat käräjäoikeudessa äänestämällä - vyöryttäneet yli puheenjohtaja Eero Nikkarisen sekä lautamies Leo Happosen. Tämän hovioikeuden laillisuustietämys on yhtä korkealla tasolla kuin mm. lautamies Pauli Leppä-Ahon, joka ei koskaan ole saanut mitään oikeustieteen koulutusta (epäilen, että hän ei kelpaisi tapulimieheksi yhdellekään sahalle - sielläkin vaaditaan kielen ymmärtämistä). Ymmärrän, että oikeustiedettä opiskellessa ei ehkä tarvitse opiskella matematiikkaa, mutta peruskoulun matematiikan taidoilla ymmästää enemmän kuin edellä mainitut hovioikeudenneuvokset ymmärtävät matematiikasta. Hovi-oikeuden tulisi tutustua koherenssiteoriaan, kuin myös totuuden tutkimiseen jota mm. Platon piti tavoitteenaan pidättyä tutkimasta aistimaailman ilmiöitä ja sen sijaan pyrkiä dialektiikan avulla absoluuttiseen totuuteen. Hän havaitsi, että täydellinen tieto on aina matemaattista.

Kun tässä minut on pakoitettu vielä kerran palaamaan ohimyyntiin, otan esille lopullisesta tarkastuskertomuksesta seuraavan tarkastuslausuman:

Tarkastuskertomus spekuloi loppuvaraston myynnillä - sekä mainitsee, että voi hyvin olla, että varat henkilökohtaiselle tililleni ovat peräisin kasettimyynnistä. Tästä ei koko prosessin aikana ole osoitettu näyttöä, päinvastoin - näyttö on osoitettu asiantuntijatodistajien voimin, ettäi yhtiössä ei ole osoitettavissa tapahtuneen ohimyyntiä. Se seikka, että verotarkastajat spekuloivat loppuvarastolla, on ristiriidassa heidän eri lausuntojensa kanssa jotka vaihtelevat tilanteen ja todistuksen viitekehyksen mukaan. Verotarkastajien todistukset ovat ristiriitaisia - siten mielettömiä.

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>