Pos.29.8. Kokemukset; Verotusmenettelystä, Hallintomenettelymenettelystä Oikeuskäytäntöstä,

29.8.11.


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

Palaan jo aiemmin mainitsemaani valtionvarainministeriön työryhmämuistioon 1/99, joka sai jatkoa 5/99 sekä viranomaisyhteistyön kehittäminen 06.03.2002 jossa mm. todetaan, että "viranomaisten tuloksellisen yhteistyön parantamiseksi selvitetään, mitkä ovat eri viranomaisten asenteisiin, osaamiseen ja lainsäädäntöön liittyvät suurimmat ongelmat viranomaisyhteistyössä".
Asiakirja on varsin mielenkiintoinen. Sen tarkoitus on luoda mielikuvia sekä kiinteyttää yhteistyötä (voimistaa mielivaltaa). Sen tarkoitus on luoda suojakeinoja mielivaltaa harjoittavien viranomaisten suojaksi jne. Sen tarkoitus on vaikuttaa ihmisen mieleen/mielikuvaan. Sen tarkoitus on synnyttää pysyvä mielikuva ihmismielessä, aivojen siinä osassa jossa pikkuaivo sijaitsee. Pikkuaivojen tehtävä on varastoida toimintamalleja sekä tapoja ihmisen toiminnalle viitekehyksissä jotka toistavat toisiaan. Tätä ihmisen vahvuudeksi tarkoitettua pikkuaivojen toimintaa voidaan manipuloida/kouluttaa kuuluttamalla/viestittämällä ihmisen mieleen mielikuvia. Menettelyn tarkoitus on viedä epäilyn siemeniä ihmismieleen kasvamaan aidoiksi mielikuviksi sekä toimintamalleiksi vastaisen varalle. Tämä menettelytapa saa aikaan sen, että ihminen toimii kuten toimii.
Tästä ihmismielan paradoksista kerron positiossa 32 (jonka päivitys etenee)

Minulta on kysytty mistä hovioikeus tehtaili 50.000 kpl arvioidun ohimyynnin? Olen pohtinut asiaa ja tullut seuraavaan päätelmään. Hovioikeuden esittelijä Eija Halme, kuten tekstissäni aiemmin kerroin, piti yhteyttä asianvalvoja Pekka Kemppaiseen. Kemppainen on entinen vanhempi verotarkastaja ja myös aiemmin toimintut Helsingin ulosottovirastossa veroviraston projektiryhmän yhteyshenkilönä, tehtävänään luoda yhteistyötä eri viranomaistoimijoiden välillä Ks. Valtionvarainministeriön työryhmämuistio 1/99 (klikkaa). Pekka kemppainen on hankkinut kokemusta yhteistyöstä eri viranomaisten kanssa ja hän ylläpiti yhteyttä muihin kantajia edustaviin osapuoliin tässä prosessissa. Teosto kuului opetusministeriön yhteistyöpiiriin. Kimmo Pörsti toimi Teoston asiamiehenä kuten aineistosta selviää, hän toimi tässä asiassa myös todistajana, projektipäälikkönä, sekä kantajan/Teoston asianajajana. Pörsti, Pekka Kemppainen, Hannu Kuortti synnyttivät ydin tiimin - yhdessä syyttäjänä toimineen Anja-Riitta Rinkisen kanssa. Tämä tiimi suunnittelemallaan tavalla sekoitti eri intressipiirien intressit/aineiston ja hypoteesit sopivaksi mielikuvaksi tavoitteensa aikaansaamiseksi. Viranomaistyhteistyö - sen siällä toimivat vaikuttajatat - heidän valtansa yhdessä sai aikaan auktotiteettia omaavan inkvisition - ja sanelemaan heille kuuliaselle hovioikeuden esittelijälle tehtaillun laskelman, se arvioni mukaan sisälsi seuraavan:

Hoivioikeus katsoi, että 1992 helmikuussa viranomaisten CityLink Oy:ssä suorittama ulosmittaus noin 16600 kasetti runkoa on myyty piemästi. Vesa Kuusisto kertoi, että kyseinen ulosmitattu tavaramäärä jäi vuokraisännän tiloihin elokuussa 1992. Tuolloin vuokraisäntä Paju sulki tilat joihin ei Kuusisto päässyt noutamaan sinne jäänytt tavaraa - noin 20 lavaa. CityLink Oy:n työntekijä Peter Jalle on kirjallisella todistuksellaan kertonut ulosmitattujen tavaroiden jääneen koskemattomana vuokraisännän tiloihin. Peter Jaller todisti Hovioikeudessa paikalla olleena samoin, että ulosmitattu tavara jäi Orikedolla sijainneisiin vuokratiloihin CityLink Oy lopetettua toimintansa elokuussa 1992. Mitään muuta todistusta asiasta ei ole. Ulosmitattu tavara on viranomaisten toimesta jätettyt heitteille, sen sijaintia tai haltuunottoa ei ole valvottu 1992 elokuun jälkeen, vaan siitä on huolehtinut kiinteistön omistaja Paju, joka ei muista mitä tavaralle on tapahtunut?

Vesa Kuusisto, Kuortti ja Huovinen lopullisessa verotarkastuskertomuksessa lausuvat ja Peter Jaller todistaa, Kari Kämäräinen kuin myös Veijo Riistama todistavat, että noin 20.000 kpl V-0 runkoja on siirretty, ennen CityLink Oy:n toiminnan päättymistä orikedolta, Etronia Oy:n toimitiloihin. Todistuksista huolimatta Hovioikeus arvioi, että kyseinen erä on myyty pimeästi.

Edellisistä eristä syntyy yhteensä 36.000 kasetti runkoa. Koska näistä ei synny arvioitua pimeätä myyntiä yhteensä 50.000 kpl, on määrään lisättävä verottajan hyväksymä ja todistajien kertoma - valmistuksen yhteydessä syntynyt tappio/hävikki 8000 kpl runkoa - jolloin pimeän myynnin määräksi saadaan 44.000 kpl. Vielä on siten lisättävä yht. 6000 kpl CityLink Oy:n myyntilaskuilla myymää tuottetta - jotka on arvioitu pimeäksi myynniksi, että arvioitu 50.000 kpl pimeää myyntiä saadaan kokoon. Edellinen arviolaskelma on hovioikeuden päätöksessä mainitun arvioidun pimeän myynnin sisältö.Jätän lukijalle mahdollisuuden aineiston perusteella tehdä omia laskelmia? Hovioikeudelle ei voi (luojan kiitos) antaa asiaa uudelleen arvioitavaksi - he voivat havaita, että kaikki CityLink Oy:n laskuttama myynti itseasiassa on pimeää myyntiä - kuten edellisessä laskelmassa ovat osin arvioineet.

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>