Title 9. Ajojahti jatkuu.
10. Otteita Y.R:n ja KY:n veroarkistosta.

10.1


View

View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

Pos.10.

Edellinen päätös on ymmärrettävissä inhimillisenä ratkaisuna. Ymmärtämällä virkamistoiminnan asema hallintomenettelyn osana ja ymmärtämällä "olosuhteet". Poikkeusellinen ratkaisu, poikkeuksellisissa oloissa? Näin asia ei ole. Viranomaisten toimia kuvatakseni on minun altistuttava avaamaan arkistoani, sieltä pientä osaa kokemuksistani hallintomenettelystä - ajalta ennen edellistä päätöstä.

Verotuksella on ollut suurin merkitys arkielämäni kokemuksiin yhteiskunnallisesta vuorovaikutuksesta. Verotus on ollut näkyvin sekä tuntuvin virkamiestoiminnan lähestymistapa jolla yhteiskunta on minua lähestynyt. Olen muodostanut käsitykseni virkamiestoiminnasta sekä valtion oikeushyveistä niiden kokemuksien kautta jotka henkilökohtaisesti olen ”saanut” kokea. Viranomaiset ovat toimissaan julistaneet oikeudenmukaisuutta ja peräänkuuluttaneet toteuttavansa laillisuutta. Heidän menettelytapansa väitettään toteuttavan positiivista oikeutta? Myös silloin kun verotusta hallinnoivien virkamiesten intuitioiden/menettelytapojen yhteydessä on lakia eri päätöksin, päätöksissä, tuomioissa sovellettu. Koska menettelytavat ovat mielestäni osin ellei kokonaan kohtuuttomia, on syytä tarkastella lähemmin muutamia empiirisiä tapauksia (empiirinen todistus on vastakohtana teoreettiselle tieteelle), jotka antavat kuvaa siitä mitä yrittäjän arkielämä sisältää. Joku voi kysyä kuinka altistun tällaiseen avoimuuteen. Saattaa olla naivia ajatella, että yksi kaikkien, kaikki yhden puolesta. Naivius liittyy vahvasti lähimmäisen rakkauteen, jossa parhaimmillaan kuvastuu etiikka sekä korkea moraali. Lait on tarkoitettu "tasapuolisiksi" - yhdelle ja kaikille. Huolimatta, että valta stimuloi valtaa - käyttämään valtaa missä säännönmukaisesti sivuutetaan objektiivisuus, ettiikka ja hyvä moraalifilosofia. Seuraavassa otteita muutamista historiallisista tapauksista.

Pos 10.1983.1

1983

Myymme perheemme (Marja Reinikainen Yrjö Reinikainen) omistamat yhtiöt Finn- Mayrtei Oy sejä Scantools Oy:n Kuhmoisissa. Perustan Yrjö Reinikainen Ky nimisen konsulttiyhtiön. Palveluja ostaa myös Finn-Mayrei Oy:n uudet omistajat.

Pos.10.1984.1

1984

Vuoden viimeisellä neljänneksellä Marja ja Yrjö Reinikainen sekä Yrjö Reinikainen Ky ostimme omakotitalon Hämeenlinnasta, hinta 500.000:-. (+ leimavero 30.000:-) Rahoitus sisälsi 180.000 osakepääoma, 320.000 lainan Osuuspankista sekä 30.000:- mk osakkailta.. Osakepääomasta maksavat 50.000 mk Marja ja Yrjö Reinikainen yhdessä. 130.000:- markkaa suorittaa Yrjö Reinikainen Ky. (Omistus saa myöhemmin varsin uskomattomia käänteitä ks. ulosmittaus Pos. 33, joka tulossa v.2008 alussa valmiiksi)

Joulukuussa 1984 muutamme Kuhmoisista Hämeenlinnaan ja Marjan Reinikaisen työsuhde päättyy Finn Mayrei Oy:ssä.

Pos.10.1985.1

1985

Vuonna 1983 kesällä tekemästämme yrityskaupasta oli vielä saamatta (Marjan saatava) pieni osa kauppahintaa jonka saamiseksi olimme jättäneet kanteen. 1.2.1985 Jyväskylän kihlakunnanoikeus julistaa päätöksen ja velvoittaa maksamaan kauppahintasaatavamme Kone Jyrä Oy:ltä 175.200 markkaa 16 % korkoineen 24.9.1984 lukien.

Nostan Kuhmoisten osuuspankissa olleen 100.000 markan pankkitalletuksemme josta summasta sijoitan noin 2/3 osaa kommandiittiyhtiööni. Tositejäljennökset toimitan seuraavana vuonna vastineeni yhteydessä verottajalle.

Pos.10.1986.1

1986

Kommandiittiyhtiöni kirjanpito on erityisen tarkkailun kohteena ja saan useita vastinepyyntöjä joista erääseen liittyi kolme osapuolta (Marja, Yrjö Reinikainen sekä Yrjö Reinikainen Ky) (Pos.10.1986.2). Kenen vastuulla vastineen tekeminen on edellä mainitussa tapauksessa? Entä verovelvollisten oikeussuoja/salassapito? Vastinepyyntö liittyi myös Ky:n kirjanpitoon, joten annan asian tältä osin tilitoimiston tehtäväksi, joka oli varsinaisen kirjanpidon ylläpitäjä. Tilitoimisto antaa vastauksen 2.4.–86 (Pos.10.1986.3). Vastauksessaan tilitoimistolle tapahtuu virhe. Tähän verovirkailija puuttuu uudella kirjeellään ja saa tilitoimistolta uuden perusteellisen selvityksen 4.5.86 (Pos.10.1986.4) matkalaskuraportti kopioineen. Selvitykset asiasisällöltään olivat riittävät, mutta jo hieman yli kuukauden kuluttua tulee henkilökohtaisella tasolla järeämpi lähestyminen

More >>

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>