Title 9. Ajojahti jatkuu.
11. Teosto ja NTC

11.1


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

Pos.11.1

Opetusministeriön v-84 ahneudessaan oli saanut aikaan sellaisen Teosto-maksun VHS kaseteille, että se aiheutti kasetille hinnan joka oli nelinkertainen verrattuna kasetin valmistuskustannuksiin. Meillä, Suomessa ei liene mitään tuotetta, "tupakan ulkopuolella", jossa olisi kyseinen verojen suhteellinen osuus. Opetusministeriön ahneus VHS kasetin tekijänoikeusmaksun asettamisessa johti markkinoilla toiminta tapaan joka stimuloi harmaata maahantuontia ja valmistusta. Rekisteröityneet valmistajat joihin kuului myös Scandexa joutuivat markkinoiden reaalitilanteesta johtuen (kannattamattomuudesta) lopettamaan teollisen valmistuksen. Teosto, joka toimi maksujen kerääjänä ja valvojana, kohdisti valvonnan sinne minne se oli helpointa kohdistaa. Valvonta kohdistettiin lainmukaisesti toimiviin yhtiöihin, samalla jättäen kokonaan vaikeasti hallittava harmaan toimijoiden joukko vaille tehokkaita valvontatoimia. Tämä luonnollisesti stimuloi harmaata maahantuontia ja myös valmistusta.
Teoston oli myönnettävä, että heillä ei ole yksityiselle kuin yritystasolekaan ulottuvia keinoja harmaan maahantuonnin valvontaan, siksi markkinat toimivat ilman riittävää valvontaa. Kasettimaksun, nykyisin hyvitysmaksun perintä ei ole yhdenvertaista, se on sattumanvaraista sekä mielivaltaista kohdentamista. Markkinat toimivat taloudellisten realiteettien, sekä EU sisämarkkinasääntöjen mukaan.

Teoston toiminta kohdistui –80 ja –90 luvulla Suomalaisiin valmistajiin huomattavasti terävämmin kuin maahantuontiin, oli maahantuonti sitten yksityisellä tai yritystasolla tapahtuvaa. Harmaatuonti suorastaan rehotti kaikkialla. Samaa voi sanoa myös valmistuksesta. Harmaata tuotevalmistusta he eivät saaneet kohtuullisesti rajoitettua, siksi näiden toimijoiden vaikutuksesta koko markkinahinnoittelu oli läpeensä epätervettä ja korruptunoitua
Suurimat valmistajat Suomessa olivat Porin seudulla toiminut harmaatuotevalmistaja joka valmisti mm: Silver Shadow merkistä kasettia (joka sekoitettiin maahantuotuihin Silver Shadow tuotteisiin), sekä Vaasan seudulla toiminut kasettivalmistaja jonka tuotantopäällikkönä toimi Klinkman (kuultiin myös todistajana Hgin käräjäoikeudessa v.2000). Silver Shadow, oli alkuperäisesti Kaukoidästä tuotu tuotemerkki joka loppupuolella – 80 luvun sai harmaatuojat aloittamaan kasetin harmaa valmistuksen suomessa.

Teosto toimi myynnin valvojana, että esiintyi markkinoilla määräävässä oligopolisessa asemassa. Se pystyi tarkastajiensa avulla ja kautta vaikuttamaan eri toimijoiden asemaan jälleenmyyntikentässä, eikä se kaihtanut keinojen käyttöä. Teosto valvoi markkinoilla kasettien kauppaa. Heidän tarkastajansa kiersivät liike liikkeeltä, kioski kioskilta, myymälä myymälältä - tarkistaen kasettien toimituksia ja laskuja, sekä näihin liittyvää kausaalisuuta. Normaali kauppiaiden julki tuoma viesti näistä käynneistä oli, "ei ne muusta olleet kiinnostuneita kuin Dexan kaseteista, meillä on tuossa sellaisia tuntemattomiakin merkkejä, ties mistä tuotuja, mutta ei ne niitä kiinnostaneet". "Lähetättekö noiden lasku kopiot, ja löytyykö sitten teiltä reskontra ote meidän ostoista, niin saadaan näistä sinne selvitys -mitä pyysivät. Katsokaas, meidän laskut ovat kirjanpidossa ja niiden haku sieltä on hankalaa, teiltä ne varmaan löytyy nopeasti". Oli aivan normaalia, että otimme tietokoneelta ulos listat ja laskujen kopiot ja lähetimme asiakkaille.

Scandexa oli kärsinyt Teoston harjoittamasta musta-maalaamisesta ja herjaamisesta kauppiaiden keskuudessa lähes koko historiansa ajan. Se alkoi Scandexan saamasta erivapaudesta Teosto maksun suorittamisesta ja jatkui kun Scandexa ei kyennyt viimeisinä toimintavuosinaan maksamaan kaikkia Teosto-laskujaan vaan velkaantui Teostolle. Edelleen – 90 luvulla sama musta-maalaaminen jatkui Teoston tarkastajien puheissa - heidän tarkastaessaan maakuntamatkoillaan kauppiaiden hyllyjä. Näissä tilanteissa he korostuneesti arvostelivat NTC:n myynti- ja markkinointitoimia. Tavoitteena Teostolla oli kauppiaiden ostopäätösten suuntaaminen muualle kuin Dexa kasetteihin. Teosto käytti hyväkseen määräävää markkina-asemaansa yhden toimijan - NTC:n toiminnan rajoittamiseksi sekä vaikeuttamiseksi. Kysymys määräävästä markkina-aseman hyväksikäyttämisestä ei tuonut Teostolle ongelmia. Teostolla on monopoli musiikin tekijänoikeusmaksujen kerääjänä ja opetusministeriön legitimoima monopoli kasettimaksujen perivänä järjestönä. Teosto on myös katsottava elinkeinonharjoittajien yhteenliittymäksi. Se on yhdistys, jonka tarkoitus on hyödyntää kaupallisesti tekijänoikeuksia. Tämän premissin pohjalta voidaan perustellusti väittää, että Teosto on määräävässä asemassa oleva elinkeinonharjoittajien yhdistys. Ongelmallisemmaksi kysymykseksi osoittautuu näyttö, määräävän markkina-aseman väärinkäytöstä. Väärinkäyttöä ei ole määritelty laissa tyhjentävällä luettelolla vaan esimerkeillä: "hyvään kauppatapaan perustumattoman asiakkaan toimintavapautta rajoittavien liikesuhteen ehtojen käyttäminen" sekä "kohtuuttoman tai kilpailun rajoittamista ilmeisesti tarkoittaman hinnoittelukäytännön soveltaminen".

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>