Title 9. Ajojahti jatkuu.
11. Teosto ja NTC

11.2


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

Pos.11.1

Teoston asemasta ei voi olla epäselvää, sillä on lain ja asetusten kautta lisäksi opetusministeriöltä saatu mandaatti, ikään kuin lain suoma monopoli periä ja valvoa kasettimaksun perintää, sekä kasettimaksuvelvollisuuteen liittyvien normien täyttymistä.

EU oikeuden kannalta olisi mielenkiintoista selvittää, mitä opetusministeriön kohtuuttoman korkea hinnoittelu vaikuttaa suomalaiseen valmistukseen ja kauppaan; naapuri maista myydään tuotteita Suomeen laillisesti ja suhteellisesti katsoen täysin ilman tai eräissä tilanteissa poikkeuksellisen pienellä tekijänoikeusmaksulla. Kanavina toimivat postimyyntiyritykset, kuin myös internetkaupat, omatoiminen tuonti, sekä kotimaiset liikeyritykset omatoimisina maahantuojina. Teosto on suvereeni asiassa, mutta lain valvonta ja sen toteutuminen eivät Teoston suvereenisesta asemasta huolimatta toteudu. Kokonaisuudessaan kansalaisten yhdenvertaisuus, puhumattakaan yritysten tasavertaisuus ja yhdenvertaisuus nykyisessä markkinakentässä on tämän asian osalta kelvoton. Valtiolle kertyvän liikevaihtoveron menetysten osalta, kuin myös EU-kauppiaiden yhdenvertaisuuden kannalta, korkea hyvitysmaksu on kasettien, CD/DVD levyjen ym. tallennevälineiden osalta, varsin ongelmallinen. Tallennevälinekauppa kokonaisuudessaan on siirtymässä tai siirtynyt verkkoon – ja sitä kautta ulkomaille. Näin välittömien kuin myös välillisten verojen menetys nousee opetusministeriön keräämää hyvitysmaksua korkeammaksi. Markkinakentällä ja varsinkin kauppiaiden keskuudessa asiantilaa kuvataan sietämättömäksi. (Olen vuonna 2007 tutkinut ulkomaisten/kotimaisten ulkomailla toimivien WEB kauppojen markkinaosuutta. Näkemykseni on, että 70-80 % CD-R ja DVD-/+R ROM levyjen (tyhjien levyjen) Suomen markkinoista tapahtuu ilman hyvitysmaksua - EU sisäkaupastan mahdollistamana. Kyseessä on merkille pantava kansantaloudellinen menetys ALV verojen, maahantuojien sekä vähittäiskaupan menetysten ym. kautta).

NTC ei valmistanut mitään. Yhtiön kaupparekisteriin v.1987 merkitty toimialapykälä ei sisältänyt viittausta valmistukseen. NTC:n toiminta-ajatus liittyi kokonaisuudessaan kauppaan ja vuokraustoimintaan. Myös viennin osuudella - noin 50 % - oli varsin suuri painoarvo yhtiö toiminnassa sekä tulevaisuuden suunnitelmissa. NTC:n liikevaihdosta v.91–93 edusti kasettikauppa 1/3 osaa. Yhtä kolmas osaa edusti raaka-aine sekä laite ja kalustokauppa sekä niihin liittyvä vuokraustoiminta ja 1/3 osaa videokasettien kotelo kauppa (jotka valmistettiin Eestissä v.1989 alkaen).

NTC joutui kohtaamaan lähes päivittäin Teoston uhkauksia sekä rajoituksia liiketoimissaan. Teoston toimet kotimaan markkinoilla olivat kohtuuttomia, eivätkä ne olleet sopusoinnussa hyvän liiketoimintatavan tai moraalin kanssa. Teosto oli – 90 luvun alkuvuosina pariin otteeseen pyrkinyt eri keinoin - päästä tutkimaan liikekirjanpitomme sisältöä. Erään kerran "v.1991-2" Kimmo Pörsti ja pari muuta Teoston toimihenkilöä saapuivat lääninhallituksen viranomaisen kanssa konttoriimme Hämeenlinnaan, vaatien nähtäväksi yhtiömme kirjanpidon. Kun heillä ei ollut siihen lainsuomaa oikeutta, niin kieltäydyimme tällaisesta yhteistyöstä. Hetken kuluttua, he saapuivat poliisi vahvistuksella lisättynä. Selvitimme heille myös kantamme. Poliisi selvitti tilanteen Teoston "jengille" ja he joutuivat poistumaan paikalta, häiriö ja mielipaha jäi jäljelle heidän lainvastaisista pyrkimyksistään.

Pos.11.2 Helsingin raastuvanoikeus S 91/10567 (Ps. liittyy Kimmo Pörstin myöhemmin antamaan lausuntoon)

Ei kulunut kauaakaan kun Teosto haastoi NTC:n oikeuteen vaatien saada oikeudelta päätös - "valtuutus" saada tutkia NTC:n liiketapahtumia. Asiaa käsiteltiin v.1992 H:gin alioikeudessa riita-asiassa S. 91/10567 yhteensä kolmessa istunnossa. Teosto luopui vaatimuksistaan kolmannessa istunnossa 27.10.1992 ja raastuvan päätökseen perustuen joutui korvaamaan oikeudenkäyntikulut. Asian käsittelyn yhteydessä kuultiin myös kirjanpitäjäämme Matti Paanasta (asia tulee myöhemmin esille Uudenmaan lääninoikeudessa, jossa Teostoa edustanut Kimmo Pörsti kiistää koko oikeustapauksen olemassaolon, samoin he tekevät H:gin raastuvanoikeudessa). Matti Paananen todistajana kertoi mm. Puheenjohtaja: Mitä NTC International teki? Paananen: ”Ensimmäinen varsinainen toiminta oli videokotelo, joka videokasetin päälle, tämä säilytyskotelo, niin sen valmistaminen tai valmistuttaminen Tallinnassa. Eli siellä teetettiin työ. Siellä oli NTC:n omistama ruiskupuristuskone ja NTC osti raaka-aineen ja vei Tallinnaan. Siellä teetettiin työ, ja kasattiin, raaka-aineet valmiiksi. Kotelot tuotiin maahan ja markkinointiin eteenpäin. Eli silloin alussahan osa niistä myytiin Scandexalle ja osa suoraan kuluttajille tai ammattikäyttäjille. Viime vuonna Scandexa meni konkurssiin - 1991 toukokuussa - eli silloin sen nimi oli Sukabu Oy. Siinä vaiheessa 1991 keväällä NTC osti, ei, se oli kotelokauppaa ihan kevääseen asti muistaakseni. Eli siinä vaiheessa, kun Sukabu meni konkurssiin, niin sen jälkeen tuli kasettikauppa NTC International Oy:lle. Viime vuoden kesäkuu oli varsinainen ensimmäinen kuukausi, että oli molemmat kotelo- ja kasettikauppa NTC:llä. Molemmat teetettiin, siis ostettiin, se oli pelkkää markkinointia”: ote Helsingin raastuvanoikeuden pöytäkirjasta todistaja Matti Paananen lausumasta.

Pos.11.2.1 Helsingin Hovioikeuden tuomio Nro 4051

Teosto valitti oikeuden päätöksestä Hovi-oikeuteen. Helsingin hovioikeudelle jättämässään valituksessa Teosto vaati, että se vapautetaan suorittamasta NTC international Ltd:lle raastuvanoikeudessa maksettavaksi tuomittuja oikeudenkäyntikuluja.

 

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>